TP 87 – Historik och Flygvapnet

TP 87 nr 87001 på F 4 Frösön, 1986.
Foto: Towpilot (CC BY-SA 3.0 Wikimedia, beskuren).

HISTORIK

1975 meddelade amerikanska Cessna Aircraft att man utvecklade ett nytt tvåmotorigt kombinerat passagerar- och lastflygplan med beteckningen 404 Titan.

Prototypen (5404J) flög första gången 1975-02-26 och typcertifikatet utfärdades i juli 1976. Leveranserna påbörjades i oktober 1976 och fram till hösten 1978 hade 195 exemplar lämnat fabriken i USA. Totalt tillverkades 396 flygplan. Dess militära beteckning i USA är C-28.

FLYGVAPNET

Mellan 1983 och 1989 ingick Cessna 404 i Svenska Flygvapnet som ett transport- och spaningsflygplan och benämndes TP 87.

Men innan dess var Swedair ägare till en Cessna 402 med registrering SE-GMG och under tiden 1980-02-01 — 1980-06-15 stod Chefen för Flygvapnets Södertörnskolor, Tullinge, som innehavare av flygplanet. ”Flygvapnets” SE-GMG byttes ut mot en Cessna 404 Titan II med registrering SE-GZG, vilken sedan kom att bli Flygvapnets TP 87 nr 87001. Så ”Flygvapnet” har alltså under en kortare tid även opererat en Cessna 402! (LAE)

TP 87 nr 87002, 1988.
Foto: Towpilot (CC BY-SA 3.0 Wikimedia, beskuren).

TP 87 nr 87001

För att lösa transportbehovet inom Flygvapnet hyrdes 1983 en Cessna 404 (SE-GZG, c/n 404-0033) av Swedair. Innehavaren av detta flygplan var sedan 1980 Chefen för Flygvapnets Södertörnskolor i Tullinge. 1983-07 överfördes den till Flygvapnet och placerades först på F 18 i Tullinge och senare på F 21 i Luleå.

Efter att 87001 tagits ur tjänst i februari 1989 (leasingavtalet upphört) såldes den vidare av Swedair till Airborn of Sweden AB i Sveg, sedan vidare till Finland, Island, USA och Mexiko.

TP 87 nr 87002

Under 1980-talet drabbades Sverige av många misstänkta ubåtsintrång. För att utöka spaningen hyrdes 1983 ytterligare en Cessna 404 (SE-GZA, c/n 404-0020) av Swedair. Flygplanet märktes ”Marinen” men blev i december 1983 ommärkt till ”Flygvapnet”. Det försågs med radar, sidoriktad flygburen radar (SLAR / ASR-360), IR-/värmekamera (VKA 702) och ett nytt navigeringssystem.

Flygplanet levererades först till F 18 i Tullinge men baserades i januari 1984 på F 16 i Uppsala. Det opererades av piloter från Flygvapnet medan ubåtsjaktutrustningen sköttes av Marinen och under 1983 användes det för spaning efter de förmodade ubåtarna.

87002 togs ur tjänst i maj 1989 och såldes vidare av Swedair till Belgien, sedan vidare till Tyskland, Bulgarien och åter till Belgien.

TP 87 nr 87003

I oktober 1984 hyrdes en tredje Cessna 404 (SE-GMH, c/n 404-0012) från Swedair och användes för transport och havsövervakning. Flygplanet märktes ”Flygvapnet” och placerades på F 17 i Kallinge.

Flygplanet togs ur tjänst i februari 1989 såldes av Swedair till England och sedan vidare till USA och Venezuela.

TP 87 nr 87003 på F 17 Kallinge, Ronneby, 1986.
Foto: Towpilot (CC BY-SA 3.0 Wikimedia, beskuren).

Källor:

Wikipedia
Rilpedia
Wikizero
military-history.fandom.com
Avrosys
LAE) LAE Blogg.
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Rzjets.net
ntas.com.au
LAAS International
SMB

Uppdaterad: 2022-04-12

Annons