Fpl 21 – Haveri fpl 21253 o 21277

1951-01-24, Resby, 3 km SV Hagby kyrka.

Haveriet

Kollision i luften mellan 21253 och 21277 varvid rotech (21253) omkom (NJ O) medan rotetvåan (21277) räddade sig (AB M) med fallskärm.

Händelseförlopp

Övningen avsåg ”rotes anfall mot enskilt jaktflygplan” och höjden var 2.500 m.

Under det att rotechefen anföll intog rotetvåan nytt utgångsläge och hade därvid ögonkontakt med såväl rotechefen som målflygplanet. Rotetvåan meddelade att han avsåg att anfalla men då han inte fick kvittens på sitt meddelande, avbröt han sitt anfall genom att gå rakt ut under relativt kraftig stigning. Härvid förlorade rotetvåan ögonkontakt med rotechefen.

Rotetvåans avbrytande av anfallet skedde enligt instruktion och i säkerhetssyfte.

Rotechefen avslutade samtidigt sitt anfall mot målflygplanet och var på väg mot nytt utgångsläge genom en vänstersväng under kraftig upptagning, sannolikt utan ögonkontakt med rotetvåan, när de båda flygplanen kolliderade.

Rotetvåan (21277) kom snett bakifrån vänster, låg överst och hade högre fart samt har med innersta delen av vänster vinge träffat rotechefens kastbara huv vid bakre vänstra hörnet, varvid rotechefen tillfogats dödliga huvudskador.

Rotetvåans flygplan fick vänster vinge och vänster bom samt nospartiet framför ff avbrutna. När nosdelen bröts lossnade huven och katapultstolen utlöstes automatiskt, varvid den oskadde ff slungades ut. Han utlöste fallskärmen på normalt sätt och landade i ett rapsfält. Flygplanet har i brant spinrörelse gått i marken och totalhavererat.

Rotechefens flygplan (21253) fick vid kollisionen hela nosen sannolikt avslagen och förarplatsen intryckt samt uppriven. Rotech dödades redan vid kollisionen antingen av rotetvåans propeller eller annan flygplansdel.

Stolutskjutningen utlöstes men stolen sköts inte iväg pga vid kollisionen uppkomna deformationer och sannolikt även pga att rotetvåans flygplan blockerade utskjutningsriktningen.

Rotechefens flygplan (21253) har, sedan flygplanen skiljts från varandra, flugit mot marken under omväxlande dykning, upptagning, genomsjunkning, dykning, osv. Mot slutet av denna bana har stolen på ca 50-100 m höjd, med den döde ff, skiljts från flygplanet.

Rotech: fk/FFSU
Rotetvåa: fältfl. 2, k/GFSU:2


Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2013-12-21

Annons