P 1 – Sammanställning och haverier

P 1 nr 819 efter haveri 420416 vid Frössle på Malmen. Vid haveriet skadades föraren. Planet transporterades till CVV och reparerades trots svåra skador och kasserades inte förrän i januari 1947. Foto: Se nedan.

SAMMANSTÄLLNING

FV-nrc/nGodkändKod
m/35
Kod
m/37
Kod
m/40-44
KasseradAnmärkningGångtid
811 (4) 3606195-71, 5-57 6-13, 8-13 8-91 400719 Totalhaveri 400617 401,25
812 (2) 3606195-72, 5-58 6-14, 8-14 8-92, 8-60 441219 Fpl dåligt skick
813 (5) 3607075-73, 5-59 5-59 5-10, 8-93 411212 Totalhaveri 410815 372,45
814 8 371026 6-11 6-11, 8-11 8-94, 8-61 461127 FV-museum ”3-61” 1039
815 (6) 380208 6-12, 8-12 8-95, 8-62, 13-470127 Fpltypen utgår
816 (7) 3712171-97 1-97 1-97 450829 Totalhaveri 450612 572
817 (11)3712271-98 1-98 1-98 421023 Totalhaveri 420528 340
818 (9) 3802052-15 1-95 470127 Fpltypen utgår
819 (10)3711233-29 3-29 3-103, 1-96 470127 Fpltypen utgår
820 3 3802171-99 381119 Totalhaveri 380925 109,15

Anm: C/n inom (parentes): Uppgiften endast från EN källa.

TOTALHAVERIER

1935-08-25 Jönköping. SE-ADX.

I samband med flyguppvisning på Jönköpings flygplats totalhavererade SE-ADX. Ff (L-M) undkom med lindriga skador. Fpl totalförstördes. Orsaken torde ha varit felmanöver.


1938-09-25 Avesta. Nr 820. F1-99.

Haveriet inträffade ¡ samband med flyguppvisning vid flygdag. Ff startade för uppvisning och steg till 500 m varefter följde en looping, en roll och några vertikalsvängar. Fpl har sedan gått ned i vänster spiral in mot flygfältet för landning. Dock passerades fältet på 10 meters höjd och ff har dragit på gas och lagt planet i en skarp vertikalsväng åt höger på endast 15 meters höjd. Härvid kolliderade höger vinge med marken och planet gick på nosen i marken varvid ff omedelbart omkom.

Orsaken ansågs ligga i en felbedömning hos ff, som inte beaktat den låga flyghöjden när han lagt planet i skarp högersväng.


1940-06-17 Barkarby samhälle. Nr 811. F8-91.

Haveriet inträffade vid kontrollflygning efter reparation av kroppstanken, som enligt tidigare anmälan haft en läcka. Till följd av vindförhållanden skedde starten mot Hägerstalund.

När planet nått 150 meters höjd hördes en knall och ff upplevde hur eldslågor slog in i förarrummet från den framförvarande kroppstanken! Bränsle sprutade över flygoverallen och inom några sekunder fattade overallens ben eld. Ff rollade på rygg och hoppade. Fallskärmen utvecklade sig på 70- 80 meters höjd. Mitt under pågående rast landade ff oskadd på Barkarby skolas gård. Fpl fortsatte brinnande över Prostgården och slog ner på en åker där det totalförstördes.

Orsaken till haveriet var bränsleläckage där det utrunna bränslet antänts av avgasflammor från avgasröret under flygkroppen. Ff handlade mycket snabbt och rådigt!


1941-08-15 Eggelunda, Barkarby. Nr 813. F8-93.

Haveri i samband med start för övningsflygning. Efter en normal start inträffade motorstörning och efter några sekunder stoppade motorn helt. Ff företog en skarp vänstersväng för att söka nå tillbaka till fältet. Härvid vek sig fpl och gick i spin.

Fpl 813. Foto: Se nedan.

Fpl slog i marken varvid ff omedelbart omkom.

Orsaken till motorstoppet har antingen varit att förgasarflottören fastnat eller att lackskiktsbitar lossat och satt igen huvudmunstycket. Påverkan på lacken har skett genom bentolbänsle i förening med hög temperatur. Efter haveriet återgick man till bensindrift! 


1942-05-28 Älunda gård (Eskilstuna). Nr 817. F1-98.

Haveri under orienteringsflygning. Efter avancerad flygning vid Tandla har ff utfört nödlandningsövningar och då upptäckt att fpl varit feltrimmat. Ff har uppfattat att trimningsanordningen varit borttagen och har därför ej försökt trimma om fpl. Ff har genomfört en vänstersväng så snävt att fpl överstegrats och sjunkit igenom i trädtoppshöjd. Fpl kolliderade med ett träd och slog i marken. Ff undkom oskadd.

Orsaken torde ha varit felbedömning hos ff i förening med medicinska besvär.


1945-06-12 F 1 Hässlö. Nr 816. F1-97.

Haveri i samband med start- och landningsövningar. Vänster hjul punkterade vid sättning. Fpl svängde efter 30-40 m utrullning 120° åt vänster och gick sakta över på nosen och totalhavererade. Ff undkom oskadd.

Orsaken var punktering och ff har inte kunnat lastas för det inträffade.


Källa: 
KONTAKT nr 101, april 1991. Fotograf ej angivet i originalartikeln. 

Uppdaterad: 2017-05-03

Annons