Fpl 18 – Sammanställning o haverier B 18B

Fpl 18201 totalhavererade 1946-07-24 vid Visby flygplats. Foto: Okänd (från www.tjelvar.se).
Fpl 18174 efter haveriet på F 14 i Halmstad 1946-01-22. Foto: Okänd fotograf / Flygvapenmuseum PDM

TABELL ÖVER FLYGVAPNETS B 18B

FV-nrGodkAvfördOrsak/anmärkningKoder
18001530319Prototyp SAAB B 18B
18163460124460802 Haveri 460210 vid Härnösand. Nödlandning under flygning i dåligt väder F 1 – F 21. På återvägen mötte divisionen ett snöområde 30 km N Härnösand. När sambandet inom divisionen gått förlorat beslöt sig ff för att genomföra nödlandning som buklandning på den snötäckta havsisen. Vid sättningen felbedömde ff höjden till följd av den dåliga sikten och fpl sjönk igenom från ett par meters höjd och vid den hårda landningen krossades fpl nos varvid stora mängder snö pressades in i fpl under kaningen över isen. Ff (resoffasp fu Lindström, GFSU:1) fraktur underkäken och tandskador, fs (vpl ff, vk Bellvik, GFSU:1) och fsig (fu Fredriksson, GFSU:1) oskadade. Vid bärgningen av fpl uppstod ytterligare skador, särskilt vid ombordtagningen på isbrytaren HMS ”YMER” och den efterföljande lossningen i Härnösands hamn. Motorer översända till CVM för rep. Fpl och propellrar översänt till CVV för rep. Skadorna ledde till fpl kassation.
Se detaljer om de 4 haverierna och de 5 nödlandningarna under menyvalet ”Sammanställning och haverier”. (ARM, SFF)
F14-rH
18164Prototyp för T 18B
18165470906531231 Reducering av typen F14-gN
18166451027531231Nödlandning 460210 vid Norasundet i form av buklandning med i stort sett bara krökta propellerblad som skador. Reparerades och återgick i tjänst.
Avfördes 1953 pga reducering av typen.
F14-rA
18167470625570404 Fpl-typen utgår F14-gM
18168451221531231 Reducering av typen F14-
18169480928531113 Fpl uttaget för provinstallation av stolutskjutningsanordning.
Haveri 1953-04-27 över F14 bombmål, Tönnersjöheden, 25 km SO Halmstad. Ingång till dykning vid enskild bombfällning skedde normalt, marschfart 375 km/h. I början av upptagningen (1.100 m höjd, fart 500 km/h, 5-10 graders dykvinkel, belastning 3 G) small det till i fpl och det ryckte till som om det utsatts för ett kraftigt kytt eller kommit in i framförvarande fpl propellerström. Smällen orsakades av att två sidorutor i fsig huv tryckts inåt. Fsig meddelade ff att vingarna böjt sig uppåt. Ff släppte bombfällningsknappen (ingen bomb fälldes), avbröt övningen och landade u a. Efter landningen kunde fastställas, att frambalkens livplåt på båda mittvingarna fått bucklor och att båda yttervingarna veckats på översidan. Haveriorsak: Fpl har vid upptagningens början haft relativt hög fart och vikt (8.600 kg), vilket i förening med ett kraftigt kytt medfört permanenta deformationer på vingar och överbyggnad (frambalkens livplåt på båda mittvingarna buckliga och båda yttervingarna veckade på översidan). Fpl kasserades. (ARM)
F14-gP
F14-bP
18170460104531231 Nödlandade 460210 vid Lunde 27 km N om Härnösand varvid landstället skar igenom isen och slets av med skador på propellrar och motorkåpor som följd. Flygplanet bärgades, reparerades och kom åter i tjänst.
Avfördes 1953 pga reducering av typen.
F14-rB
F17-
18171451211531231 Reducering av typen F14-rC
18172451211460620 Haveri 460210 efter nödlandning, Härnösands hamn. Haveriet inträffade under förflyttningsflygning i divisionsförband F 1-F 21. Vid återflygningen över Ångermanälven och under sökandet efter lämplig landningsplats försämrades vädret och divisionen upplöstes, först i grupper och sedan i rotar. Ff beslöt sig för nödlandning med infällt landställ på den snötäckta isen vid Härnösand. Nödlandningen utfördes väl i snödrevet med endast ringa skador på fpl. Ff (resoffasp vpl fu Lindh, GFSU:1), fs (vk Carlsson, GFSU:1) och fsig (fu Hannagren, GFSU:1) oskadade. I samband med bärgning av fpl några dagar senare med hjälp av Rederi Svea’s ”WIROS” sjönk fpl till botten. Vid försök att lyfta fpl genom att fästa en kraftig stålwire runt fpl stjärtparti bröts detta loss (och kunde föras i land för att senare säljas som skrot). Resten av fpl sjönk till botten och kunde där bida bättre tider. 1979-09-10 (efter 33 år) kunde fpl bärgas, bl a genom en förnämlig insats av KA 5 dykare. Numera restaurerat och kan ses på Flygvapenmuseum, Malmen.
Se detaljer om de 4 haverierna och de 5 nödlandningarna under menyvalet ”Sammanställning och haverier”. (ARM, SFF)
F14-rD
18173460204570903 Fpl-typen utgår F14-
F17-
18174451211460417 Totalhaveri 460122 F 14 fält, Halmstad. Haveriet inträffade vid en tredje landning i ett pass ek-flygning med landningsövningar. Fpl kommit in mot märket i normal plané men på 50 m höjd har fpl lutat över åt vänster och kommit in i en starkt kanande sväng. Sedan fpl under en kort stund rätats upp, har dock svängen tilltagit, under det att bankningen ökat och höjden hastigt minskat. Fpl har tagit mark med vänster vingspets och nosen först och hjulat över. Båda motorerna slets bort och flygkroppen bröts av bakom vingens bakkant. Ff (vk Larsson, GFSU:1) och fsig (fu Andersson) oskadade.
Haveriorsak: Felmanöver av elev i GFSU:1 med endast 5-6 tim utbildning på fpltypen i dk. (ARM, SFF)
F14-bB
18175470825570404 Fpl-typen utgår. Fpl använts av SAAB 1945-11 för utprovning av oljekylare samt pitotrörssystem. 1946-11: Rullnings- och bromsprov med modifierat hjulnav. F1-bT
F7-
F14-
18176460124460802 Nödlandning 460210 vid Härnösand. Haveriet inträffade under förflyttningsflygning i divisionsförband F 1-F 21. Vid återflygningen över Ångermanälven och under sökandet efter lämplig landningsplats försämrades vädret och divisionen upplöstes, först i grupper och sedan i rotar. Ff lyckades i det dåliga vädret väl genomföra en nödlandning som buklandning på den snötäckta isen utanför Härnösand varvid endast ringa skador uppstod på fpl undersida och vingar. Ff (lt Lönnberg), fs (fu Lundin) och fsig (fu Fager) oskadade. Till följd av utsläpp från en närbelägen sulfitfabrik var dock isen underminerad och kort efter landningen brast isen och fpl sjönk till botten. Vid bärgningen av fpl en vecka senare kunde dock konstateras att fpl med motorer och propellrar fått synnerligen svåra korrosionsskador av det starkt alkaliska vattnet, vilket ledde till fpl kassation.
Se detaljer om de 4 haverierna och de 5 nödlandningarna under menyvalet ”Sammanställning och haverier”. (ARM, SFF)
F14-rG
18177460124531231 Nödlandade 460210 vid Ramviks såg 20 km NNV Härnösand, varvid vänster landställ, motor och vinge ansågs totalhavererade. Flygplanet reparerades dock och kom åter i tjänst.
Avfördes 1953 pga reducering av typen.
F14-rK
18178460219540122 Reducering av typen F1-rK
F7-bT
F17-
18179460112530313 Orsak okänd. Fplskrov får disponeras såsom skjutmål eller övningsobjekt vid brandtjänst. F14-rF
18180460204460620 Totalhaveri 460210 i Bottenviken. Haveriet inträffade under förflyttningsflygning i divisionsförband F 1-F 21. Strax efter starten från F 1 har fel uppstått på radion i divch fpl och radioförbindelsen med marken kommit att upprätthållas av fpl (nr 180), fastän enligt ordergivningen sådan förbindelse skulle ha upprätthållits av 2.gruppch i fpl B 18B nr 176. Vid återflygningen över Ångermanälven och under sökandet efter lämplig landningsplats försämrades vädret och divisionen upplöstes, först i grupper och sedan i rotar. Härunder har fpl nr 180 försvunnit och aldrig återfunnits. Ff (fk H G Hoffberg), fs (vk C-E Carlsson) och fsig (fu S-E Andersson), omkom. Mellan kl 13.54 och 14.10 hade F 4 radio över långvåg förbindelse med fpl, varvid meddelades att endast 50 liter bränsle återstod och att man inte kände till sin position. Kl 14.10 bröts förbindelsen och trots ytterligare anrop lyckades F 4 radio aldrig återknyta förbindelsen med fpl. Till följd av atmosfäriska störningar (solfläckar) var radioförbindelsen på kortvåg, särskilt under tiden kl 10.00-13.45, mycket dålig. Kontakten över långvåg var dock av så god ljudstyrka att F 4 fick den uppfattningen att fpl befann sig i omedelbar närhet av F 4. En bidragande orsak till att fpl försvunnit och inte kunnat återfinnas kan ha varit bristfällig navigering. Kl 14.00 (15-20 min efter det att fpl lämnat sitt rotefpl) avfordrades fpl position av F 4 radio men svarade: ”Vet nix”.
Se detaljer om de 4 haverierna och de 5 nödlandningarna under menyvalet ”Sammanställning och haverier”. (ARM, SFF)
F14-rN
18181460409580125 Fpl-typen utgår F14-
F17-
18182490310570404 Fpl-typen utgår F14-
18183480826520517 Reservdelsflygplan F1-
F7-bK
F17-
18184461214570212 Fpl-typen utgår F1-bA
F7-
F17-
18185470618570404 Fpl-typen utgår F1-bM
F7-bM
F14-
18186460510460924 Totalhaveri 460812 1 km O Valdshults kyrka. Haveriet inträffade under sluten instrumentflygning sträckan F 14 – F 9 – Öreryd – F 14. Över Öreryd har fpl på relativt stor höjd – ovan eller i moln – utfört en sväng, som slutat med att fpl vid urgång ur molntäckets underkant haft en brant dykvinkel. Fpl har därefter – utan nämnvärd ändring av dykvinkeln – kolliderat med marken på toppen av en barrträdsbevuxen sandås, där det slog av ett 15-tal barrträd. Vid nedslaget har en våldsam explosion inträffat, som bl a slungade pansarskyddet bakom ff 700 m från nedslagsplatsen. Ff (sg E B Segerhorn, FFSU), (fk J O Alm, FFSU) och fsig (sg E A Holm, FFSU), omkom.
Haveriorsaken har inte kunnat fastställas. Under sluten instrumentflygning kan ff, ev genom felaktig behandling av kursstyrningen, ha fört in fpl i ett onormalt flygläge. Möjligheten av att kursstyrningen pga felaktigheter i fpl elektriska system kopplats in ofrivilligt och medfört ett onormalt flygläge, kan inte heller uteslutas. Fpl har troligtvis befunnit sig över ett stort moln och då fpl kommit i onormalt flygläge, kan ff ha försökt att öppna avskärmningsgardinen för att snabbt återföra fpl till normalt flygläge. Pga att fpl under tiden kommit in i molnet, har han inte lyckats i sin avsikt. Först på 400 m höjd har fpl kommit ut ur molnet och höjden har då varit otillräcklig för att fpl skulle kunna återföras till normalt flygläge. Vid undersökning av risken för vådainkoppling av rodermaskinen framgick att det elektriska systemet i fpl 18 med dess dåvarande utformning innebar en sådan risk. (ARM, SFF)
F14-bC
18187470429560629 Reparationskostnader F1-
F7-gG
F17-
18188470618520517 Reservdelsflygplan F1-bN
F7-
F17-
18189470708471030 Totalhaveri 470709 vid sjön Öjaren, Gästrikland. Haveriet inträffade under navigeringsflygning. Efter normal start från F 1 har fpl på höjd 4.000 m plötsligt kastats över på rygg. Härvid slets stjärtpartiet och vänster motor loss, varefter fpl i spiral och flatspinn störtat till marken och totalhavererat.. Ff (fk G B Asklöf, FFSU) räddade sig med fallskärm men fsig (kp G H Andersson, GFSU) omkom.
Haveriorsak: Förarfel. Under flygning med inkopplad kursstyrning har ff företagit omtrimning av såväl sido- som skevroder. När ff något senare kopplade ur kursstyrningen, kastades fpl över i ryggläge med sönderbrytning som följd. (ARM, SFF)
F1-bP
18190481221491004 Totalhaveri 490819 vid Tubbetorps mosse, 3 km N Fåglavik, Herrljunga. Haveriet inträffade under luftstridsöving mellan bombfpl ur F 7 och jaktfpl ur F 9. Efter ett pass undanmaövrer med svängar med 50 graders bankning och belastning 3-4 G har jaktfpl per radio meddelat: ”Jag avbryter, jag går hem och landar”, vilket ff kvitterat. Ff gjorde en kraftig vänstersväng, bankning 50 grader med hastighet 400 km/h och drog spaken kraftigt bakåt, varvid sidorodret slog ut till fullt utslag åt höger, samtidigt som en kraftig smäll hördes och fpl blev manöverodugligt. Fsig beordrades faskutsprång och ff såg fsig lämna fpl med katapultstolen. Ff kastade huven genom nödfällning och drog upprepade gånger i remmen till stolutlösningen. Då denna inte fungerade, lossade ff sina fastbindningsremmar, tog tag i främre huven och hävde sig upp. Så snart han kom upp ur stolen, flög han framåt över huven samt framför och under höger motor och utlöste sedan fask. Ff (fk L A Larsson) och fsig (fu E A Persson) oskadda. Ff landade i en trädtopp, varifrån han klättrade ned. Fpl slog ned i en mosse.
Haveriorsak: Utmattningsbrott på stabilisatorns infästning vid kroppen. (ARM, SFF)
F7-rG
18191470902520517 Totalhaveri 520416 vid F 17, Kallinge. Haveriet inträffade strax efter start i divisionsförband för anfallsövning mot F 17 bombmål vid Lindö varvid ff startade som nr 6. Strax efter lättningen har emellertid fpl verkat instabilt och farten har förefallit vara onormalt låg. Efter stigning till 75-100 m höjd synes fpl ha övergått till planflykt och påbörjat en vänstersväng. Därefter har fpl vikt sig över vänster vinge och slagit i marken 130 m från startbanans ändpunkt och kraftig brand utbröt. Ff (3.ffl L C Petersson, GFSU:2) och fsig (fu S A Carlsson), omkom.
Haveriorsak: Det synes sannolikt att ff pga motorstörningar beslutat svänga tillbaka och landa på fältet. Pga låg fart, som kan ha orsakats av fullt utfällda vingklaffar och snabb effektminskning på vänster motor, har fpl vikt sig. Pga den låga höjden har ff inte hunnit få fpl under kontroll innan det träffade marken. Orsaken till de förmodade motorstörningarna har inte kunnat klarläggas. (ARM, SFF, T)
F1-bR
F7-
F17-sE
18192460124531231 Nödlandade 460210 vid Norasundet 30 km NNO Härnösand. Flygplanet skar ner i en råk och slog runt med svåra skador på stjärtpartiet men reparerades och kom åter i tjänst.
Avfördes 1953 pga reducering av typen.
F14-rL
F14-gB
F17-gB
18193480309520517 Reservdelsflygplan F1-
F7-
F17-
18194 471015570404 Fpl-typen utgår F1-bF
F7-
F14-
18195 480525530313 Orsak okänd. Fplskrov får disponeras såsom skjutmål eller övningsobjekt vid brandtjänst. F1-
F7-
F14-
18196 460409570404 Fpl-typen utgår F14-rP
18197 471024550608 Reducering av typen F1-
F14-
F7-
F17-grönF
18198 460318570903 Fpl-typen utgår F1-rL
F7-
F17-
18199 460328570404 Fpl-typen utgår F1-
F7-rM
F14-
18200 460402531231 Reducering av typen F1-rN
F7-rE
F14-
18201 460402460823 Totalhaveri 460724 vid Visby flygplats. Haveriet inträffade vid landning efter skjutning mot luftmål. I landningsplanén svarade inte höger motor på gaspådrag varför fpl råkade i en kanande sväng åt höger som ff (främst pga den låga höjden) inte kunde häva. Fpl tog mark med 110 graders avvikelse från landningsriktningen, rutschade på tvären och vred sig ytterligare 40 grader och totalhavererade. Ff (fk Carlström) smärre blessyrer i ansiktet och fs (kp Widén) oskadad.
Haveriorsak: Motorstörningar pga att bränslereglaget inte ställts om riktigt i luften utan reglaget har kommit i ett mellanläge. (ARM, SFF)
F1-rT
18202 460409531231 Reducering av typen F14-rR
18203 480309580125 Fpl-typen utgår F1-
F7-
F17-
18204 460409580125 Fpl-typen utgår F14-rS
F17-
18205 471009570404 Fpl-typen utgår F1-bS
F7-
F14-
18206 460409530313 Orsak okänd. Fplskrov får disponeras såsom skjutmål eller övningsobjekt vid brandtjänst. F14-rT
18207 470214501120 Haveri 501012 vid F 17, Kallinge. Under sin första mörkeflygning upptäckte ff att hastighetsmätaren visade endast 300 km/tim vid planflykt mot normalt 360-370 km/tim och anmälde detta till TLM och beordrades att landa sist av alla övriga. Vid landningen beordrades ff upprepade gånger av TLM och TL att dra på motorerna och gå om då fpl flöt ut för långt. Efter sättning långt in på banan bedömde ff att återstående bana inte skulle räcka till för start utan försökte genom bromsning och sväng minska farten men fpl rullade av banslutet nedför en brant sluttning och slog runt. Ff (kn, GFSU:2) och fsig (fu) oskadade. Fpl var utlånat till F 17 från F 7. (FR)F1-
F7-
F17-rL
18208 460425531231 Reducering av typen F14-bB
18209 460510510918 Totalhaveri 500320 vid Karlsro, 700 m SO F 14 flygfält. Fpl startade som nr 2 inför en bombfällningsövning och fick på 15 m höjd ett kytt som han parerade med vänster skevroder varefter skevrodret fastnade och ff lyckades inte att återföra det till neutralläge. I 40° bankning och fullt sidoroderutslag kunde ff manövrera fpl till nödlandning på ett öppet fält nära bebyggelse. Ff tog in landstället, nosen doppad och för att inte landa i ett drivhus försökte ff ”hissa” fpl över en poppelhäck men fpl slog i topparna och vänster fena slogs av. Fpl tog mjukt mark efter 30 m, rutschade 55 m, vred sig 90° och vätskekylare, bukpansar mm slets bort. Ff (kn, FFSU) oskadad och fsig (fu) lättare benskada. Skevroderlåsningen inträffade sannolikt pga roderlåsspaken inte varit i ingrepp i läge ”FRI”. Vid skevroderutslaget har den förts åt sidan varvid viss, dock ej stum, låsning skett. Roderlåsning på detta sätt har ej tidigare förekommit. (FR) F14-bG
18210 460625530313 Orsak okänd. Fplskrov får disponeras såsom skjutmål eller övningsobjekt vid brandtjänst. F14-rV
18211 460525 490428 Totalhaveri 480218 vid Drevsjön, Drevsjö kapell, Engerdal, NO Särna (norska sidan av gränsen). Under navigeringsflygning mötte ff dåligt väder med siktförsämring och steg över disskiktet. Signalisten fick ingen pejlkontakt med F 4 för lägesbestämning. Pga bränslebrist och desorientering förbereddes nödlandning på Vurrusjöns is. Huvar kastades, höjd och fart minskades och landningsklaff ut. På 50 m höjd såg ff hål i isen och beordrade fallskärmsutsprång. Signalisten (fu K Pettersson) lämnade fpl genom instigningsluckan, landade i en grantopp, hoppade ner i snön och omhändertogs efter 200 m i 75 cm snö av 2 norrmän. Ff frigjorde sig från stolen och stående på golvet höll ff fpl i planflykt med gyrohorisonten. Med ryggen mot flygriktningen kastade sig ff bakåt-nedåt, genom instigningsluckan, med armarna och huvudet först. Ff (fu R Carlsson) slog ned i kanten av en myr och efter pulsande i snön i 1 tim 45 min (och 800 m förflyttning…) omhändertogs han av en timmerhuggare och norsk tulltjänsteman. (FR) F14-rD
18212 460724 471021 Totalhaveri 470703 vid Elmås, 20 km O Falkenberg. Under en övning i navigeringsflygning på 100 m höjd F14-Herrljunga-Grebbestad-Skärhamn-Vinga-F14 har fpl efter 10 min flygning gjort en rolliknande rörelse på låg höjd och i 30° dykvinkel slagit i marken och fattat eld. Besättningen, ff (krp K G Pettersson, GFSU:2) och fsig (fu S E Engström, GFSU:fsig) omkom. Haveriorsaken har inte med säkerhet kunnat fastställas. En möjlig orsak kan vara ett överraskande sidroderutslag som ff inte hunnit parera, ev vid användandet av kursstyrningen. Var man inte noggrann med synkronisering av gyrokompassen vid inkoppling kunde man råka ut för våldsamma kast. (SFF) F14-
18213 460708 580125 Fpl-typen utgår F1-
F7-rF
F17-
18214 460510 531231 Reducering av typen F14-bD
18215 460525 530313 Orsak okänd. Fplskrov får disponeras såsom skjutmål eller övningsobjekt vid brandtjänst. F14-bK
18216 460724 530313 Orsak okänd. Fplskrov får disponeras såsom skjutmål eller övningsobjekt vid brandtjänst. F1-rB
F14-
18217 460605 531231 Reducering av typen F14-bL
18218 460724 531231 Reducering av typen F1-
F7-rP
F14-
18219 460724 490519 Totalhaveri 490318 vid bombmålet, Tönnersjöheden, 25 km O Halmstad. Kollision med 18238. Vid dykningen under bombfällningsövning på ca 1.000 m höjd låg fpl rotetvåa till vänster om rotech (18238). Plötsligt gjorde fpl en höger skevning in mot och under rotech och kolliderade. Fpl fick av rotech:s propellrar flygkroppen avskuren vid spantet bakom rodermaskinen. Under störtningen bröts höger vinge loss vid motorfundamentet. Vänster motor lossnade vid den fortsatta spinrörelsen och återfanns 400 m från nedslagsplatsen. Höger motor hamnade 20 m framför fpl. Vid nedslaget omkom fsig (fu O L E Engvall). Ff (fu E E Rosdahl, FFSU) återfanns fastbunden och vid liv men avled 9 tim senare på sjukhus. (FR, SFF, T) F14-rG ”Pluto”
18220 461007 530313 Orsak okänd. Fplskrov får disponeras såsom skjutmål eller övningsobjekt vid brandtjänst. F1-
F7-
F14-
18221 461007 540122 Kasserades efter haveri 531021 vid F 17, Kallinge. Efter uppkörning skulle fpl 18305 vändas 180° till godkänd riktning för laddning av akan. 1.mek skulle vända fpl 18305 för motor, men lyckades ej få runt 18305 pga att sporrlåsningen var inkopplad, utan 18305 närmade sig ett annat fpl. Mek blev nervös och gav fullgas på ena motorn för att svänga undan men kursen ändrades endast obetydligt och fpl 18305 körde med hög fart in i fpl 18221. Fpl 18221 föreslogs till kassation. (SFF) F1-
F17-bE
F7-bE
F17-grönH
18222 461007 531231 Reducering av typen F14-vD
18223 461007 570404 Fpl-typen utgår F14-rH
18224 460525 580125 Fpl-typen utgår F14-bH
F17-
18225 460510 531231 Reducering av typen F14-bE
18226 460515 480825 Totalhaveri 480721 vid Sandreda, Östenhaga, N Växjö. Under navigeringsflygning på anbefalld lägsta höjd 100 m flög fpl på 50 m höjd över Karryd. Under svag dykning följde fpl sluttningen ner mot Skärsjön och kolliderar med träden på sjöns södra, höga och branta strand, där kanten reser sig 75-100 m över ytan. Grantoppar skar av vänster vinge 1,5 m från vingspetsen och slog sönder nosens plexiglas. Efter 350 m träffade fpl en björktopp, kolliderade med en kraftledning (som slets av) och kraschade mot en stenhäll. Ff (fu S Brunstorp, GFSU:2) och fsig (fu F G B Hall), omkom. Fpl-kroppen och mittvingen kastades mot ett bostadshus som antändes av utströmmande bränsle. (FR) F14-rO
18227 460525 460603 Totalhaveri 460521 vid Åkersberga, nära Österskär (endast 5 dagar efter leveransen). Haveriet inträffade under samövning mellan bfpl ur 1/F 1 och jfpl ur 2/F 8. Vid en brant undanmanöver i samband med ett anfall av fpl J 22 bröts bfpl stjärtparti av på 1.000 m höjd varpå vänster vinge bröts av och vänster motor slets loss. Fpl gick in i ryggspinsliknande rörelse, slog i marken och tog eld. Besättningen, ff (fk B R Hallkvist, FFSU) och fsig (kp A B Enmarker), omkom. En skolklass var på väg till trafikutbildning när den ena motorn slog ner alldeles intill skoleleven G Nyman, den andra på gården till Österskärs järnhandel. En bit av en vinge föll ett stycke från skoleleven H Mattsson och läraren T Elfström. Stjärtpartiet fastnade i en trädkrona. Flygkroppen hamnade i trädgården hos folkskolläraren F Andersson. Haveriorsak: Stabilisatorns främre infästning har brustit pga att kroppsspantet vid stabilisatorinfästningen hade ett konstruktionsfel och höll endast 75% av föreskriven hållfasthet för trycklast (protokoll för hållfasthetsprov har inte kunnat återfinnas). (SFF) F1-
18228 460607 570404 Fpl-typen utgår F1-rD
F7-rD
F14-
18229 460607 570903 Fpl-typen utgår F1-rE
F7-rB
F17-gD
18230 460724 531231 Reducering av typen F1-rF
F7-rI
F14-
18231 460613 531231 Reducering av typen F14-bM
18232 460724 531231 Reducering av typen F14-bN
18233 460724 531231 Reducering av typen F14-rN
18234 460821 531231 Reducering av typen F14-vB
18235 460801 460924 Totalhaveri 460802 vid F 3, Malmen. Haveriet inträffade under provflygning (fpl utlånat till FC) på 11.000 m med tysk-tillverkade motorer försedda med modifierat luftintag. Efter motorstopp på höger motor beslöt ff sig för en enmotorlandning men under utflytningen bedömde ff att landningen skulle misslyckas och drog på vänster motor i avsikt att gå om. Sannolikt ställde ff i samband med detta om landställs- och vingklaffsreglagen till läge ”IN”. Under försöket att gå om har dock fpl överstegrats och med icke fullt infällt landställ tangerat marken med stjärtpartiet och höger landställshjul varvid fpl vikt sig och störtat utanför fältgränsen, kolliderat med en barack och därefter med några träd. Nospartiet demolerades och motorerna trycktes in i detta. Fpl-kroppen bröts av i höjd med vingens bakkant. Ff (fj P E A Ahlqvist) fick revbensbrott, fsig (ing S E B Birgander) fick lårbensbrott men fs (ing L E L Ehrnfelt) som inte var fastspänd, kastades delvis ut ur fpl och omkom.
Haveriorsak: Motorstopp på höger motor pga brott på en kuggkrans i hjälpapparathuset varvid drivningen av samtliga hjälpapparater till höger motor upphört, varpå motorn skurit och även landställets och vingklaffarnas in- och utfällningsmekanismer arbetat långsammare än normalt. Detta har sannolikt varit en bidragande orsak till att ff felbedömt för långt vid landningen. Ff har felbedömt möjligheten att från ett läge med landställ och klaffar ute, på 1 m höjd, dra på och verkställa nytt landningsförsök med endast en motor dragande. (ARM, SFF)
F14-
18236 460724 570404 Fpl-typen utgår F14-bO
18237 460724 531231 Reducering av typen F14-bP
18238 460828 490519 Totalhaveri 490318 vid bombmålet, Tönnersjöheden, 25 km O Halmstad. Kollision med 18219. Vid dykningen under bombfällningsövning på ca 1.000 m höjd var fpl rotech och fpl 18219 låg rotetvåa till vänster. Plötsligt gjorde fpl 18219 en höger skevning in mot och under fpl (rotech) och kolliderade. Vid kollisionen förlorade fpl stabilisatorn och gick i en buntliknande rörelse under vilken propellrarna skar av flygkroppen på 18219. Kringflygande delar från 18219 orsakade troligen brott på höger vinge som bröts av uppåt och vid nedslaget bröts stjärten av. Ff (fj C B Y Hjelm, FFSU) omkom vid nedslaget och återfanns fastspänd i stolen vars rygg var starkt böjd framåt. Fsig (fu B O Olofsson) omkom. (FR, SFF, T) F14-gO
18239 460821 570404 Fpl-typen utgår F14-
18240 461010 531231 Reducering av typen F14-
18241 460921 570404 Fpl-typen utgår F14-bC
18242 461121 531231 Reducering av typen F14-gA
F14-bA
18243 461010 531231 Reducering av typen F1-rI
F7-bI
F14-
18244 461010 520829 Totalhaveri 520509 vid Stubbetorp, 15 km N Karlskrona. Övningen var fingerad landning på 1.000 m höjd med helt ny elev på flygplanstypen i DK-utrustat fpl. Haveriorsaken är inte helt klarlagd, men sannolikt en kombination av motorstörning, vikning och eventuellt s k ”sidoroder-låsning”. En första vikning verkar ha inträffat på högre höjd. Därefter har fpl framförts på extremt låg höjd och nätt och jämt lyckats ta sig över diverse byggnader, trädpartier och andra hinder. Nedslaget kom vid en slutlig vikning då ff försökte parera för en kraftledning. Besättningen edk (3.ffl vk G L Bergh, GFSU:1), ldk (2.ffl fu A B Nilsson, FFSU) och kontrollant (kn S F Save, FFSU) omkom. (SFF) F1-
F7-rJ
F17-gC
18245 461022 540122 Reducering av typen F1-
F7-
F17-
18246 461111 570404 Fpl-typen utgår F1-rO
F1-bU
F7-
F14-
18247 461022 580125 Fpl-typen utgår F1-
F7-
F14-
F17-
18248 461030 531231 Reducering av typen F1-
F7-
F14-
18249 461030 470507 Totalhaveri 470304 i en mosse nära Fägrilt, Simlångsdalen, 20 km O Halmstad. Kollision med marken tillsammans med fpl nr 252. Fyra fpl ur 1/F 1, baserade vid F 14, beordrades utföra ett anfallsuppdrag mot ett övningsområde vid Hässleholm-Osby-Kristianstad-Höör. Ff flög som rotech i 2.roten. Under stigning genom olika molnskikt efter starten har gruppch omedelbart före ingång i ett molntäcke med undersidan på 1.300 m höjd sett 2.roten under stigning och i en svag högersväng. 2.rotech har avbrutit stigningen och gått ned på lägre höjd. Under flygning på lägsta höjd i dålig sikt (100-200 m horisontalsikt) har fpl legat i kraftig högersväng (vertikalsväng) och anslutna i rote har båda fpl högra vingspets träffat marken. Båda fpl havererade. Ff (fj G E Gustavsson, FFSU) och fsig (fu S G S Gustafsson, FFSU), omkom.
Haveriorsaken har inte kunnat fastställas. Ev kan rotech ha avbrutit företaget, vänt och vid molngenomgång för att få marksikt kolliderat med högre terräng än väntat. Rotech har dock inte meddelat gruppch eller flj att han avbrutit företaget, ev pga av att radiotystnad var anbefalld och att rotech inte ansett ett dylikt meddelande ha karaktär av flygsäkerhetsmeddelande. Ev kan ett fel ha uppstått på rotech radiosändare, som dagen före varit felaktig men bytts ut. (ARM, SFF)
F1-rS
18250 461111 520517 Reservdelsflygplan efter haveri 520409 vid F 1, Hässlö. Vid landning efter instrumentflygning F 17 – F 1 fällde ff ut landstället och fsig anmälde att knopparna var i läge ”landstället helt ute”. Ff förvissade sig själv om att landstället var helt ute genom att kontrollera överknäckningen och indikatorinstrumentet. Strax före sättningen kom några kytt som gjorde att höger hjul tog mark något före vänster hjul och fpl fick några smärre studsar. Sedan fpl rullat 200-300 m kände ff en svag girtendens åt höger och strax därefter började fpl luta över åt höger. Ff anmälde till TL att han förmodligen hade punktering men TL svarade att höger landställsben höll på att vika sig och att motorn skulle kuperas. Ff kuperade motorn och strax efter att propellern stannat sjönk fpl ned på höger vinge, svängde ett kvarts varv och stannade. Ff, fs och fsig undkom oskadda men fpl totalhavererade.
Haveriorsak: Brott på höger indragningsstötta pga att nedre infästningsbeslaget svarvats ur olämpligt vid tillverkningen (jmf haveri 470207 med fpl B 18A nr 18151). (ARM, SFF)
F1-rP
F7-gA
F17-
18251 461206 530313 Orsak okänd F1-
F7-rK
F14-
18252 461203 470507 Totalhaveri 470304 i en mosse nära Fägrilt, Simlångsdalen, 20 km ONO Halmstad (efter drygt 3 mån tjänst). Kollision med marken som rotetvåa till fpl nr 249 (se vidare haveriet med 18249). Ff (kd N G Carlsson, FSU) och fsig (fu H G Råberger), omkom. (SFF) F1-rU
18253 461121 531231 Reducering av typen F1-
F7-rT
F7-bI
F14-
18254 470103 531231 Reducering av typen F1-bC
F7-bC
F14-
18255 470121 501016 Totalhaveri 500515 vid Älgarås, 12 km NNO Töreboda. Under navigeringsflygning gjorde fpl en eller flera rolliknande rörelser på 1.200 m höjd varefter det dök, sannolikt i ryggläge, mot marken. På låg höjd och i ryggläge kolliderade fpl i flack vinkel med 4 granar. Fpl togs upp och fortsatte 625 m innan det slog ner i grovstammig skog. Ff (fu B H Eriksson) och fsig (fu N B Jönsson), omkom. Haveriet kan ha orsakats av sidoroderlåsning pga kursstyrningen av någon anledning kopplats in. (FR) F1-
F7-bD
18256 461206 490126 Totalhaveri 481206 i Mälaren, Almö-Lindö brygga, 5 km S Hässlö. Efter start för navigeringsflygning i mörker kom fpl redan på 150-200 m höjd in i moln och ff tvingades övergå till instrumentflygning. Ff påbörjade vänstersväng som övergick i kraftig högersväng och fpl störtade med brant dykvinkel och 90° bankning i Mälaren. Ff (fk A L Lithen, AFT) och fsig (fu E I Eriksson), omkom. Meteorologen hade bara varnat för dimma och ff hade troligen inte fullgod instrumentflygtrim pga anmärkningsvärd liten flygtid det senaste halvåret. (FR, SFF) F1-bE
18257 461214 570212 Flygtidsuttag/ej översyn F1-bF
F7-
F17-
18258 470103 570404 Fpl-typen utgår F1-bG
F7-rL
F14-
18259 470103 531231 Reducering av typen F1-
F7-
F14-
18260 470103 470730 Totalhaveri 470415 på Mälarens is, Harkie, 10 km SO Hässlö (efter bara 3 mån tjänst). Efter mörkerstart F 1 för navigeringsflygning har fpl på 300 m höjd kommit in i dåligt väder med låga moln och duggregn. Fpl har kommit in i en högersväng under plané och har övergått till brant dykning med kraftig högerbankning varefter fpl träffat marken. Omedelbart före nedslaget synes ff ha försökt häva rörelsen genom att dra av motorerna. Nedslaget skedde i en vassvik med dybotten, täckt av ett lager av 20 cm porös is. Ff (fk A V Låftman, FFSU) och fsig (fu F Nordgren, FFSU), omkom.
Haveriorsaken har inte kunnat fastställas. (ARM, SFF)
F1-bI
18261 470121 550319 Full gångtid F1-bJ
F7-
F17-
18262 470211 570404 Fpl-typen utgår F1-
F7-
F14-gL
18263 470128 531231 Reducering av typen F1-
F7-
F14-
18264 470128 531231 Reducering av typen F1-
F7-
F14-
18265 470214 580125 Fpl-typen utgår F1-bK
F7-
F17-
18266 470211 570903 Fpl-typen utgår F1-rL
F7-rC
F14-bU
F17-
18267 470214 531231 Reducering av typen F1-rO
F7-
F14-
18268 470211 570404 Fpl-typen utgår F1-bI
F7-rB
F14-
18269 470214 540824 Full gångtid F1-
F7-rN
F17-
18270 470228 520517 Reservdelsflygplan F1-
F7-
F17-sO
18271 470305531231 Reducering av typen F1-
F7-rO
F14-rO
18272 470305530313 Orsak okänd. Fplskrov får disponeras såsom skjutmål eller övningsobjekt vid brandtjänst. F1-
F7-bA
F14-
18273 470228491108 Haveri 490915 vid Kinnekulle, 1,2 km SV Österplana kyrka. Under återflygning på 50 m höjd efter bombanfall mot mål i Närke kopplade ff efter 45 min om från baktankar till framtankar utan att ställa om bränslemätarna. Efter 5 min uppmanades ff av fsig att växla tankar eftersom instrumenten visade låg bränslenivå. Ff kopplade om till baktankarna utan tanke på tidigare växling. Efter någon minut på 50 m höjd stannar höger motor pga bränslebrist och ff flöjlar propellern. Efter 2 min stannar även vänster motor och ff besluta buklanda på ett fält. På låg höjd går vänster motor igång men stannar efter 10-15 sek och för att komma in på fältet svängde ff 90° vänster med stor bankning och låg fart varvid fpl viker sig på 10 m höjd och tog mark med vänster vinge först. Fpl studsar och kanar 50 m, vänster motor lossnar och rullar jämsides med fpl innan de båda stannar vid en gärdesgård. Ff (fu Gyhlenius, FFSU) och fsig (fu Lindström) oskadade. (FR) F14-bR
18274 470328531231 Reducering av typen F14-bS
18275 470506531231 Reducering av typen F14-gD
18276 470506580125 Fpl-typen utgår F14-gE
F17-
18277 470513570404 Fpl-typen utgår F14-gF
18278 470512531231 Reducering av typen F14-gO
F14-gG
F14-bT
18279 470512531231 Reducering av typen F14-gH
18280 470425531231 Reducering av typen F14-gC
18281470513 570404 Fpl-typen utgår F14-gK
18282470607 510707 Totalhaveri 510612 vid Sövdeborg. Haveriet inträffade i samband med start- och landningsövningar efter avslutad sektorflygning. När fpl befann sig i sättningsläge drog ff på gasen för att göra ett förnyat landningsförsök. Härvid svarade motorerna olika på gaspådraget och fpl erhöll en kraftig rolltendens med bankning åt vänster, som ff – främst pga den låga höjden – ej kunde bemästra. Fpl vek sig och störtade. Ff (3.ffl vk Eriksson) och fsig (fu Karlsson), kunde oskadad ta sig ut genom den krossade nosen. (SFF) F14-gL
Fpl 18219 totalhavererade 490318 vid bombmålet, Tönnersjöheden, 25 km O Halmstad. Kollision med 18238. Foto: Okänt tidningsklipp.

Källor: 
KONTAKT nr 47, juni 1980. 
ARM = Bertil Andersson, Hans Reichenberg och Christer Magnusson.
SFF = Svenskt Flyghistoriskt Forum (Leif Fredin, Bengt Ekbladh, Lars Larsson, Kenneth Göransson, Klas Andersson)
FR = Flyghistorisk Revy
T = Tidningsklipp

Uppdaterad: 20
20-10-08

Annons