Fpl 29 – Haveri fpl 29414

1953-12-01, Hässelby

Händelseförlopp

En J 29-grp 3/F 8 startade från Barkarby bana 24 kl 1355 för en övning i anfallsstrid rote mot rote. Grpch var flygstyrkechefen, lt H, och ff (ffl 2.gr KG B) (GFSU:3) var tvåa.

När 1.roten nått 75 m höjd efter starten, anmälde ff motorstopp; samtidigt slog vitgrå rök ut från motorns utloppskon. Farten var då ungefär 450 km/t.

Grpch bedömde, att ff ej kunde nå betryggande höjd för fallskärmshopp och uppmanade honom därför att nödlanda. Berglund steg till c:a 100 m höjd och fortsatte därefter i svag glidflykt.

Grpch bedömde, att terrängen var ogynnsam för nödlandning och uppmanade därför ff att landa på vattnet (i Mälaren), men denne anmälde att han avsåg landa ”på fälten ned till vänster”.

Berglund torde därmed ha avsett fältet c:a 1400 NV Lövsta renhållningsverk (500×300 m). Han frångick emellertid detta beslut, förmodligen emedan han bedömde det ogörligt att manövrera med fpl med lämplig fart på det lilla fältet och meddelade, att han avsåg landa ”på vägen” – sannolikt avsåg han därmed Odalvägen Hässelby.

Grpch uppmanade ff att kontrollera att spärrventilen var tillslagen och ff gav ett svar med innebörd att han gjort detta men att det icke hjälpte. Ff har därefter manövrerat som om han avsett landa på Odalvägen – han har sålunda flugit in mot vägen i dess längdriktning och fällt ut full vingklaff.

Fpl kolliderade emellertid med trädtopparna vid vägkanten, varvid en del av höger vinge slets loss.

Fpl tog mark i 18° vinkel c:a 100 m längre bort, studsade omkring 50 m och stannade därefter i en trädgård. 

Vid sista nedslaget har fplkroppen brutits i två delar genom kabinen. Ff och förarstol hava slungats ur fpl åt var sitt håll. Ff har icke öppnat huven.

Det är sannolikt, att ff lossat stolremmarna före nedslaget, ty dessa befunnes frikopplade och företedde övrigt inga tecken på skador.

Ff skadades svårt (skallskador och flera benbrott på båda armarna och vänstra lårbenet). Han omhändertogs snabbt av F 8 ambulans och fördes medvetslös till Karolinska sjukhuset, där han påföljande dag avled.

Foto: Tidningsklipp av okänt ursprung…

Källor: 
– Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ 
– Tidningsklipp av okänt ursprung…

Uppdaterad: 2017-01-30

Annons