J 20 – Sammanställning

J 20 märkt som nr 12 ur F 10 Ängelholm. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum PDM (beskuren)

Av Flygvapnets totalt 60 fpl J 20 avfördes icke mindre än 20 fpl som havererade. Därav 18 totalhaverier varav en nedskjutning.

Nio svenska flygförare omkom med fpl J 20. Av antalet totalhaverier redovisas fyra p.g.a. motorstopp, ett p.g.a okontrollerbar spinn och ett p.g.a isbildning i förgasaren. Dessutom ett haveri p.g.a. ”lossnad huv” (2306) och en nedskjutning.

Övriga haverier är att hänföra till kategorin ”förarfel” även inbegripet ”dåligt väder”.

Två lyckade nödutsprång (fallskärmshopp) utfördes från fpl J 20:

  • Den 24 mars 1942 hoppade löjtnant N. Å. Mörne från fpl 2307 (F10-7).
  • Den 18 augusti 1943 hoppade furir L Stålfors från fpl 2327 (F10-27).

Tabellsammanställning

FV-nrGodkKassKassationsorsakGångtidFljKoder
2301 410520 450720 Fpltypen utgår   F10-1   
2302 410520 450720 Fpltypen utgår   F10-2  
2303 411003 420310 Totalhaveri 420113 på Bulltofta. Motorstopp efter start pga vatten i bränslet. återstart lyckades men vid sväng ”hem” åter motorstörning och vikning samt störtning. Ff (lt Olof Roland Arvroth) omkom. (L, E) 45,35 F10-3  
2304 411003 450321 Full gångtid   F10-4  
2305 420410 430521 Haveri 430306 vid Långsele. 1/F 10 hade varit på övning vid F 21 och på återfärden till Bulltofta måste 4 fpl (2305, 2349, 2355 o 2359) nödlanda pga dåligt väder. Fpl 2305 havererade och fattade eld. Ff (kn Gunnar Asklin) oskadd. (L, E) 104 F10-5  
2306 420313 420721 Totalhaveri 420528 2 km ö flygfältet vid Rinkaby. Huven slets loss och träffade ff (vpl ff Erik Petersson) som omkom. (L, F) 33,25 F10-6  
2307 420313 420630 Totalhaveri 420324 vid Näsby gård, Roxen. Vid spinntester åt/vid FC gick fpl ej ur spinn, baktunghet. Ff (lt N. Å. Mörne) hoppade. (L, E) 2,2 F10-7  
2308 420410 450315 Försvunnet över Hanöbukten 450227 i dåligt väder vid flygning F 3 – F 10. Ff (fk Lennart åkerman) saknas. (L, E) 260 F10-8  
2309 420908 450720 Fpltypen utgår   F10-9  
2310 420410 450720 Fpltypen utgår   F10-10  
2311 420814 450720 Fpltypen utgår   F10-11  
2312 420410 450720 Fpltypen utgår   F10-12  
2313 420410 440721 Totalhaveri 440706 på Bulltofta. Ff blev störd av annan flygtrafik och glömde fälla ut stället vid landning. Fpl fattade eld och brann upp. Ff (kadett Perming) oskadd. Ff dömdes till tre dagars vaktarrest. Planet värderades till 163.000:-. (L, E) 215 F10-13  
2314 420410 450720 Fpltypen utgår   F10-14  
2315 420710 450720 Fpltypen utgår   F10-15  
2316 420717 441117 Totalhaveri 440928 vid Skabersjö. Motorskärning pga fel i oljetillförseln. Ff (lt Ove Müüller-Hansen) oskadd. (L) 219 F10-16  
2317 420626 450720 Fpltypen utgår   F10-17  
2318 420626 440817 Totalhaveri 440802 8 km NV Kalmar. Kollision i luften med 2326. Ff (fk Torsten Lagerstedt) omkom. (L, E) 124 F10-18  
2319 420626 450720 Fpltypen utgår   F10-19  
2320 421007 450720 Fpltypen utgår   F10-20 
2321420602 450720Fpltypen utgår   F10-21blå G
2322420612 450421Full gångtid   F10-22 
2323420602 450720Fpltypen utgår   F10-23 
2324420612 450720Fpltypen utgår   F10-24 
2325420605 450720Fpltypen utgår   F10-25 
2326420728 440817 Totalhaveri 440802 8 km NV Kalmar. Kollision i luften med 2318. Ff (aspirant Einar Nordengren) omkom. (L, E) 130 F10-26 
2327420602 431001 Totalhaveri 430818 vid Kristianstad. Vikning och spinn. Ff (fu L. Stålfors) hoppade. (L) 92 F10-27  
2328421027 450720Fpltypen utgår   F10-28 blå B
2329420717 440530 Totalhaveri 440510 (440506??) på Bulltofta. Fpl fattade eld när kroppstanken slogs sönder vid hård landning. Ff oskadd. (L) 121 F10-29 
2330420814 450720Fpltypen utgår   F10-30  
2331 420904 450419 Totalhaveri 450403, 2 km NNV Sölvesborg. Nedskjuten av tysk Dornier Do24. Ff (fu Erik Harry Nordlund) omkom. (L, S) 221 F10-31 gul E
2332 420807 450720 Fpltypen utgår   F10-32  
2333 421027 450720 Fpltypen utgår   F10-33  
2334 421127 450321 Full gångtid   F10-34  
2335 421120 450720 Fpltypen utgår   F10-35  
2336 420901 450720 Fpltypen utgår   F10-36  
2337 420821 450720 Fpltypen utgår   F10-37 gul A
2338 421120 440331 Totalhaveri 440310 vid Luleå. Kollision med 2331 som erhöll ”större skador”. Ff (lt Henry Larsson) omkom. (L, E) 60 F10-38  
2339 420804 450720 Fpltypen utgår   F10-39  
2340 420821 450720 Fpltypen utgår   F10-40  
2341421120 450720 Fpltypen utgår   F10-41 gul A
2342421016 431025 Totalhaveri 431006 vid Tranberga gård. Ff (kadett Gunnar Ripa) omkom. (L) 106 F10-42  
2343421030 450720 Fpltypen utgår   F10-43  
2344420918 430429 Totalhaveri 430403. Nödlandning vid ölmanäs slott, åsa, till följd av skuren motor. Fpl har vid landningen fattat eld och totalhavererat. Ff skadad i vä knä. Läs mer: https://svfplhist.home.blog/j-20-haveri-fpl-2344/ 20 F10-44  
2345421030 440301 Totalhaveri 431108 på Bulltofta. Gasreglaget gick av vid landning. Ff (fu Lundström) oskadd. Överbyggnad krossad. Vingar och roder skadade. Repkostnad: 115.000:- (L, E) 30 F10-45  
2346420915 450720 Fpltypen utgår   F10-46 3
2347421013 450720 Fpltypen utgår   F10-47 6
2348420908 441127 Totalhaveri 440602. Vatten i bränslet. Fpl kolliderar vid landning Rinkaby med ett stengärde (31.500:-) (L, E) 186 F10-48 7
2349421127 450720 Fpltypen utgår   F10-49 5
2350430219 450720 Fpltypen utgår   F10-50 42
2351420209 450720Fpltypen utgår
Haveri 450807 vid Lagerlunda gård (Malmen) efter det att fpl kasserats! Vid kontrollflygning innan leverans till F 6 (som övningsobjekt för räddningstjänsten) fick fpl motorstopp pga defekt bränslepump och nödlandade med infällt landningsställ på ett sädesfält. Ff från FC (civ kontrollflygare G Hedén) undkom oskadad. (FM, SFF)
  F10-5144
2352420209 50222 Haveri? 430610 vid Sallerupsvägen, SV Bulltofta. Motorskärning i starten. Ff (öv Knut Zachrisson) skadad höger knä. Totalhaveri på vingställ, motorfundament och landningsställ. Större skador på flygplanskropp. Beräknad repkostnad: 240.000:-. Fpl reparerades (trots det höga priset?) och kasserades 450222 vid full gångtid. Osäkra uppgifter… (F, L, E)   F10-5227
2353421217 440122 Haveri 440103 vid Genarp. Koloxidförgiftning. Ff (fk Claes Gustafsson) omkom. (L) 123 F10-53 
2354421204 450720Fpltypen utgår   F10-54gul G
2355420929 450720Fpltypen utgår   F10-5545
2356430216 450720Fpltypen utgår   F10-5629
2357421013 450222 Haveri 440829 vid Hurva. Motorskärning. Ff oskadd. Repkostnad 26.000:-. Kasserad, typen var ”slutkörd”, skulle snart utgå, (L, E)  F10-5718
2358430216 450720Fpltypen utgår   F10-5826
2359421217 450720Fpltypen utgår   F10-5913
2360421027 450720Fpltypen utgår   F10-6016
Elva J 20 uppställda på linje. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM beskuren)

Källor: 
KONTAKT nr 30, feb 1977: KONTAKT-redaktionen, Krigsarkivet, Leif Fredin.
Haveridetaljerna sammanställda av Hans Kristiansson (med uppgifter från Svenskt Flyghistoriskt Forum).
F – Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
L – Lars Larsson på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
E – Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum.
S – Tomas Södergren 

FM – Flyghistoriskt Månadsblad.
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum.

Uppdaterad: 2021-12-14

Annons