Fpl 28 – Haverierna

De Havilland Vampire Mk I – En expressiv studie av ”Gul Ceasar” ur F 13 utrustad med 100-gallons extratankar. Foto: Okänd.

Det inträffade 123 totalhaverier (eller haverier som orsakade kassation – enl tabellen nedan) med flygplan 28 Vampire och sammanlagt 42 flygare omkom.

Haveri 1947-06-01 under flyguppvisning vid Bromma. Flygplanet (uppe till höger) var nr 28019 från F 13. Det slog med stor kraft in i fabriksbyggnaden. Inga åskådare skadades men piloten omkom. Foto: Okänd.

Sammanställning av haverierna

DatumFörb
Kod[1]
Fpl-typ
Fpl-nr
Haveribeskrivning
470601F 13
13-rD
J 28 A
28019
För snäv sväng vid landning Bromma efter flyguppvisning. Flygplanet vek sig och slog med stor kraft in i en fabriksbyggnad invid fältet. Ff (lt Karl-Erik Löfdahl) omkom. Se bild ovan.
480723F 13J 28 A
28023
Vingbrott under upptagning efter dykanfall mot F 10 markmål vid Vasalt,Torekov. Ff (C F 13, öv Graels Naeslund, FFSU) omkom. Orsak: Vingarna felaktigt härdade vid tillverkningen.
481006F 13
13-gA
J 28 A
28033
Totalhaveri vid Klingstad, F 13. Ff (offasp vpl krp Eric Carlberg, GFSU:1) omkom. Vikning vid landning efter motorstopp pga skuret turbinlager.
481203F 13
13-gA
J 28 A
28053
Totalhaveri vid nöd- och buklandning Stensta gård, Malms kyrka, pga desorientering och bränslebrist. Ff (offasp vpl fu A G Axelsson, FFSU) skadad (bl a benbrott).
490620F 8
8-r
J 28 A
28016
Totalhaveri vid Pepparboda, 4 km NO Bollstanäs. Navigeringsflygning skulle ske på 4.000 m men ej i moln. Ff steg genom molngluggar för att nå rätt höjd men gjorde en brant sväng för att undvika att hamna i moln men kom in i moln ändå. Ff drog av gasen och fpl gick i spinn. Ff (fu Arne Eriksson) omkom. (JIT, E)
490707F 8J 28 A
28043
Totalhaveri vid Prästfjärden i Mälaren under övning i roll, looping och topproll i nämnd ordning. Flygeleverna skulle, på minst 2.000 m höjd, utföra varje rörelse flera gånger och fick inte övergå till nästa rörelse förrän de var väl förtrogna med den föregående. Efter vänsterroll har ff gått direkt över till looping och avsåg utnyttja hastigheten vid utgången ur loopingen för att gå direkt till en topproll. Under utgången ur loopingen har fpl brutits sönder och ff räddade sig med fallskärm. Ff (fu Karl Erik Wallin, FFSU) landade oskadd i vattnet och hämtades upp av flygambulansen från F 2 i Hägernäs. (E)
490912F 8
8-rH
J 28B
28108
Efter 35 min övningsflygning går ff ned på låg höjd för att landa på F 8 fält. Strax SV om fältet anmäler ff kortfattad på radio att fpl har fått motorstörningar. Fpl går ner i glidflykt mot en skogsbacke där det slår ned. Ff (fu Nils H Lundqvist) omkom. (E)
491203F 13
13-gN
J 28 A
28048
Totalhaveri vid Borgs säteri, Skälvs gård, Fiskeby, vid uppvisning för flottan. Ff har utfört en icke planerad roll med avsevärd fartökning och höjdförlust som resultat varefter fpl med mycket hög fart träffade marken. Ff (lt Sven P R Harling, FFSU) omkom.
510116F 13
13-gN
J 28 A
28066
Totalhaveri 300 m SSV Glyphåla vid sjön Glypern, 10 km S Åtvidaberg. Markkollision vid låg molnhöjd. Ff (kad/fu Börje A W Krook, GFSU:2) omkom.
510313F 9
9-rS
J 28B
28153
Totalhaveri N Kungälv vid nödlandning efter motorstopp. Ff (fu E H Olsson) oskadd.
510703F 18
18-rP
J 28B
28252
Totalhaveri vid Sandhamn. Kollision med 28213 som kan landa (rep-kostnad 46.000:-). Ff (asp vpl C G Carlsson) fallskärmshopp.
510709F 18
18-bK
J 28B
28195
Totalhaveri vid ön Fifång, 11 km SO Trosa. Vid lågflygning i dimma kolliderar fpl med vatten och bergvägg (indisciplinär flygning). Ff (fu Ulf Röckner) omkom.
510711F 18J 28B
28247
Totalhaveri på F 18 vid landning. Ff oskadad.
510712F 9
9-gI
J 28B
28246
Totalhaveri vid Kungsbacka vid övning i stall och vikning. Ff (3.ffl vkrp Arne Jönsson) omkom.
511018F 9
9-rD
J 28B
28119
Totalhaveri vid Göta Älv, 5 km N Nol. Kollision med 28122 som kan landa F 9. Ff (fu E G Johansson) fallskärmshopp.
520116F 13
13-gA
J 28 A
28060
Totalhaveri vid buklandning på åker vid Gillberga gård, 4,5 km NNO Malmslätt, efter fågelkollision på 200 m höjd strax före landning. Ett stort hål uppstod i framkanten på vänstra vingen och höger luftintag igentäpptes. Ff (fu Larsson, AFT) oskadad.
520304F 18J 28B
28241
Totalhaveri vid buklandning på F 18. Vänster landställ gick inte ut. Ff oskadad.
520326F 9
9-b
J 28B
28177
Totalhaveri vid Tandsbyn efter kollision med 28209. Fpl förlorade större delen av bommarna och stjärtpartiet. Ff (ffl fu Gunnar Bertil Kahlbom) hoppade på 2.500 m höjd.
520326F 9
9-b
J 28B
28209
Totalhaveri vid Tandsbyn efter kollision med 28177. Ff (fk Gerdt Samuelsson) omkom.
520416F 9
9-gI
J 28B
28316
Totalhaveri över Landvettersjön, Mölnlycke. Kollision med 28228 under luftstrid. Ff (krp Bertil Silfverstrand) tog sig ur fpl men omkom.
Läs mer. (W)
520416F 9
9-gD
J 28B
28228
Totalhaveri över Landvettersjön, Mölnlycke. Kollision med 28316 under luftstrid. Ff (fu Göte Jonasson) lindriga skador. Fallskärmshopp.
521001F 10
10-rG
J 28B
28305
Totalhaveri på F 10. Dåligt väder vid radarlandning. Ff (fu Gösta Hyltén-Cavallius) omkom.
521110F 18
18-gK
J 28B
28105
Totalhaveri vid Björkskär. Markkollision vid luftstridsövning. Ff (kd Allan Göransson) omkom.
521211F 8
8-rV
J 28B
28325
Totalhaveri 500 m SO Hägerstalunds gård, Barkarby. Rotech blev påkörd underifrån av fpl 28389 men kunde styra mot Barkarby men innan landning gick fpl i spinn och ff (ffl vk Jan Ingemar Holmquist) lämnade fpl och utlöste skärmen på 100 m höjd. (U)
521211F 8
8-rH
J 28B
28389
Totalhaveri vid Kungsängens skola (nu Ekhammarskolan). Rotetvåan kolliderade i luften med 28325 efter att ha blivit bländad av solen. Ff (ffl vk Göte I Lindeberg) hoppade och slog axeln ur led. Läs mer. (U)
530116F 8 J 28B
28356
Totalhaveri vid landning på F 8. Ff oskadad.
530305F 18
18-bL
J 28B
28187
Totalhaveri på F 18. Slitbanan lossnade på vänster däck i starten. Ff oskadad.
530309F 10
10-gK
J 28B
28271
Totalhaveri vid Barsebäck. Efter roteanfall använde ff (rotech) luftbromsen och blev därefter påkörd av bländad ff i fpl 28245. Ff (fu Lars-Erik Larsson) räddade sig med fallskärm. (JIT)
550310F 20
20-rS
J 28A
28052
Påkörd av SK 16 nr 16090 vid F 16. Rep-kostnad: 7.000:-.
550805 kasserad. Till Skjutskolan i Rosersberg.
530309F 10
10-gC
J 28B
28245
Totalhaveri vid Barsebäck. Efter roteanfall kolliderade ff (rotetvåa) med fpl 28271 efter att ha blivit bländad av solen. Ff (kd Herbert Jacobsson) omkom. (JIT)
530320F 4 J 28B
28208
Totalhaveri vid buklandning på F 4. Slitbanan på vänster däck lossnade i starten. Ff oskadd.
530326F 8 J 28B
28378
Totalhaveri på F 8. Genomsjunkning vid landning. Ff oskadad.
530326F 3 J 28 A
28035
Haveri på F 1. Vid utfällning av landstället gick ej vänster landställ ut pga punkterat hjul. Ff fällde in stället och buklandade. Ff (lt Törngren, FFSU) oskadad. 1953-06-25 till CVM för haverireparation (rep-kostnad 5.000:-) men kasserades 1954-01-22 pga totalhaveri…
530327F 4
4-gE
J 28B
28226
Totalhaveri vid Hegra kyrka, Vaernes, Norge, pga bränslebrist. Ff (flygunderingenjör G Ericsson) fallskärmshopp.
530330F 8 J 28B
28188
Totalhaveri vid Sigtuna. Okontrollerat läge (spinn). Ff (vkrp J M Molin) fallskärmshopp.
530409F 10
10-bJ
J 28B
28292
Totalhaveri vid Laholm. Vikning pga förarfel. Ff (kd H O Ohlsson) fallskärmshopp.
530415F 10
10-bL
J 28B
28296
Totalhaveri i Hanöbukten vid Brödjeholm. Efter anfall i femgrupp och i vänstersväng med bleke, dis och otydlig horisont, touchade fpl vattenytan varvid motorn stannade. Ff steg till 300 m höjd, fpl vek sig och störtade i vattnet. Ff (fu Rolf Bengtsson) hoppade men fallskärmen hann inte utveckla sig. Ff omkom. (JIT)
530521F 8
8-rM
J 28B
28115
Landningshaveri på F 8. Fpl sjönk igenom vid landning. Ff skadades.
530526F 18
18-bN
J 28B
28393
Totalhaveri vid Utö kyrka pga bränslebrist. Ff (1.ffl Hans Inge Asp) oskadad.
530620F 10J 28B
28304
Totalhaveri på F 10. Genomsjunkning vid start. Ff oskadad.
530629F 4 J 28B
28286
Totalhaveri vid buklandning på F 4. Motorstopp pga materialfel. Ff oskadad.
530630F 15
15-rK
J 28B
28157
Totalhaveri vid Sandviken. Kompressorskovelbrott. Fpl ej reparabelt. Ff oskadad.
530706F 15
15-rI
J 28B
28128
Totalhaveri i Ålsjön vid F 15. På 150 m höjd vid landning låste sig höjdroderfunktionen pga utmattningsbrott på förbindelsestången mellan höger vingklaffar. Fpl steg under sväng till 400 m höjd där det vek sig och gick lodrätt ner i sjön. Ff (2.ffl Arne Persson) omkom (kastade huven men hann inte lämna fpl). (JIT)
530812F 14J 28B
28327
Buklandning på F 14 pga genomsjunkning vid start. Ff oskadad. Höga rep-kostnader.
530817F 11
11-rG
S 28 B
28367
Totalhaveri vid Gräsfallet, 7 km N Finspång. Efter molngenomgång och i tunna molnslöjor träffades rotechefens fpl (28367) av rotetvåan (28396) när denne skulle återta sin plats genom att gå under rotechefen. Fpl fick skador på vänster skevroder och gick in i lodrätt dykning och havererade. Ff (sg Bengt Imbratt) verkar inte ha försökt lämna fpl utan omkom. Fpl 28396 fick höger fena avbruten men kunde nödlanda på F 11. (JIT)
530818F 15J 28B
28190
Haveri på F 15. Genomsjunkning vid start. Kasserad 540323, ej reparabel. Ff oskadd.
530819F 15
15-rN
J 28B
28382
Totalhaveri 3 km NO Viksjön. Okontrollerat läge efter att ff (rotechef) flugit in i åskmoln mot gällande bestämmelser. Ff (2.ffl fu Lennart Lundberg) räddade sig med fallskärm men drunknade då flytvästen pressade ned ff:s huvud i Viksjöns vattnen pga att flytvästen utlösts utan att fallskärmsselens bröstkoppling först hade lossats. (JIT)
530820F 4
4-rD
J 28B
28178
Totalhaveri vid buklandning på F 14 pga för tidig infällning av landningsstället vid start. Ff oskadad.
531008F 20
20-grM
J 28 A
28005
Haveri på F 16. Efter 300-400 m rullning tappade fpl höger hjul pga däckexplosion, sjönk ned på höger sida, fortsatte genom ett stängsel vid banänden och över en väg där landstället slogs av. Fpl lättade och tog mark med vänster vinge 10 m från vägen. Fälltankarna slets av och fpl stannade 75 m från vägen. Ff (sg B Fredholm) oskadad.
531106F 4
4-bB
J 28B
28338
Totalhaveri vid Nygård, 1,5 km SV Mattmar kyrka. Vid övning i G-stall har fpl under en brant sväng, på några tusen meters höjd, vikt sig och gått in i spinn med brant dykvinkel. Ff (3.ffl krp Per Gundarp) omkom. (JIT)
531123F 18
18-gP
J 28B
28405
Totalhaveri på F 18. På 10 m höjd efter start, med infällt landställ, får fpl motorstopp och brand i motorn pga utmattningsbrott på ett kompressorblad. Ff ansatte nödlandning och strax före sättning kolliderar vingen med ett stängsel 150 m efter banänden och fpl tar mark och sönderdelas. Ff (3.ffl krp Nils-Erik Pettersson) omkom. (JIT)
531203F 4 J 28B
28257
Totalhaveri på Rödön vid Rödö kyrka. Efter start fällde ff in landstället men pga för dålig fart sjönk fpl igenom och skrapade i startbanan varvid kroppstanken fattade eld. Ff (3.ffl S E B Johansson) fick dock upp fpl i luften igen och kunde rädda sig med fallskärm. Läs mer. (W)
540114F 3J 28 A
28039
Totalhaveri vid Björka gård, Fogdö, Strängnäs. Under molngenomgång uppstod varvtalsfall. Ff (2.ffl Lars-Ivan Jacobsson, AFT) fallskärmshopp på 1.000 m höjd.
540318F 14
14-gT
J 28B
28323
Totalhaveri på F 4. Vid start kom fpl in i framförvarande fpl slipstream. Ff oskadad.
540325F 14J 28B
28349
Totalhaveri på Gunnarns flygfält pga motorhaveri i starten. Ff (kn Palmstierna) oskadad.
540406F 4
4-gO
J 28B
28277
Totalhaveri 1 km V Bynäset, Storsjön. Kollision med Storsjöns is under akan-skjutning mot Bynäsmålet. Efter kraftig upptagning fick ff troligtvis synfördunkling och svårighet att bedömma horisontlinjen pga is på Storsjön, dis och moln varefter fpl gick med 45 gr dykvinkel i isen. Ff (3.ffl Gunnar Thelander) omkom. (JIT)
540422F 15J 28B
28260
Totalhaveri vid F 17 pga kompressorbrott. Ff (lt S G E Hellström) hoppade.
540426F 18J 28B
28238
Totalhaveri vid Bergkvara, 4 km O Torsås. Under eskaderövning startade 6 st J 28B ur F 18 för raketanfall mot skjutmål vid Bollö samtidigt som 4 st J 29B ur F 10 användes för att försvara målet. Under luftstrid och efter ett av anfallen kolliderade fpl J 29B nr 29385 (ff fk Per-Åke Blennow, omkom) med fpl 28238. Ff (2.ffl fu Lars Årfelt) omkom. (JIT)
540506F 4 J 28B
28232
Totalhaveri. Parkerat fpl påkörd av fpl 28322 vid F 4 pga bromsfel. Kasserad 550429 pga totalhaveri.
540517F 3
utlån
till
F 1

1-gS
J 28 A
28004
Haveri vid Tämnaren, Harbo kyrka. Under flygning i moln förlorade ff orienteringen och radiokontakten med marken. Efter motorstopp pga bränslebrist och med fällda fälltankar buklandade ff på en åker. Fpl gled 200-250 m med plåtskador som följd. Ff (ffl Fransson, FFSU) oskadad. Kasserat 550426 pga rep-kostnaderna (17.000:-).
540720F 14J 28B
28243
Totalhaveri på F 17. Motorstopp pga materialfel. Ff oskadad.
540816F 14
14-rU
J 28B
28355
Totalhaveri vid Ekängen, 6 km N Linköping. Kollision i luften med J 29B nr 29454 från F 3 på 1.000 m höjd. Ff (2.ffl krp Inge T Hoas) omkom pga misslyckat fallskärmshopp. Läs mer. (W)
540819F 18
18-bG
J 28B
28155
Totalhaveri vid F 18. FOD vid ksp-skjutning. Ff lätt skadad.
540827F 11
11-rA
J 28B
28102
Totalhaveri på F 11 pga skuren hydraulpump. Ff oskadad.
540910F 20
20-rD
J 28 A
28054
Totalhaveri vid Rotenburg, Bremen, Västtyskland. I samband med F 20 utlandsflygning till Belgien fick ff i närheten av Bremen i Tyskland motorstopp på c:a 200 m flyghöjd och nödlandade på en äng. Brott på pumpaxeln i bränslepumpen. Ff (kn Forssell, FFSU) lätt skadad. Se bild nedan.
540920F 14
14-rJ
J 28B
28308
Totalhaveri på F 14. Fpl sjönk igenom vid start, kom in i framförvarande plans slipstream. Ff oskadad.
541007F 15
15-gI
J 28B
28250
Totalhaveri 2,5 km V Skogs kyrka, Söderhamn. Under återflygning från attack har fpl på lägsta höjd fått motorstopp, troligen pga otillräcklig bränsletillförsel (kunde ej fastställas). Efter stigning till 1.000 m har ff (2.ffl Gustav Sigvard Ljungberg) lämnat fpl med fallskärm.
541029F 9

9-bA
J 28B
28120
Totalhaveri på F 4 vid landning med avslagen huvudströmbrytare. Ff oskadad.
541215F 15
15-bK
J 28B
28369
Totalhaveri på F 15 pga motorhaveri i starten. Ff (flygingenjör) oskadad.
550210F 18
18-rL
J 28B
28180
Haveri vid Rikstens gård pga kompressorsprängning vid start. Ff oskadad.
550517F 18
18-rN
J 28B
28236
Totalhaveri vid Evadal, 4 km SV Trosa. Fpl iakttogs flyga på 300-400 m höjd i låg fart med utfällda luftbromsar och avdragen motor. På 50 m höjd vek sig fpl och kolliderade med marken. Ff (lt Fredrik Nauckhoff) omkom. Haveriorsak ej fastställd (ff sjuk/medvetslös??). (JIT)
550607F 21
21-gD
J 28B
28404
Totalhaveri vid F 21. Markkollision, påkörd av fpl 28156.
550607F 21
21-gB
J 28B
28156
Totalhaveri vid F 21. Markkollision vid taxning. Fpl körde på fpl 28404 pga bromsfel. Ff oskadad.
550809F 15
15-rI
J 28B
28160
Haveri vid landning på F 15. På 50-75 m höjd kom fpl in i framförvarande J 28:s jetstråle (avstånd till fpl 300 m i stället för anbefallda 1.000 m), sjönk igenom, kolliderade med buskar och träd och drog på fullgas. På 10 m höjd vek sig fpl, kolliderade med marken, slog runt, kanade på taxibanan och kolliderade med ett träd. Ff (3.ffl vkrp Dag Wedin) avled dagen efter av skadorna (benbrott och fettemboli). Läs mer (bild finns). (W, JIT)
550921F 16J 28 A
28045
Haveri vid F 16 pga skador vid överbelastning vid spinn. Ff oskadad.
560222F 5
5-22
J 28B
28158
Totalhaveri vid bogsering på F 5. Kolliderade med den bogserande jeepen.
560304F 14
14-bK
J 28B
28295
Kollision med marken vid Kullaberg, Höganäs. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Snötäckt is kan även ha förväxlats med land. Ff (2.ffl Lennart T Gustafsson) omkom. Ej fallskärmshopp.
Läs mer, även här och här. (W, JIT)
560304F 14
14-bN
J 28B
28298
Kollision med marken vid Kullaberg, Höganäs. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Snötäckt is kan även ha förväxlats med land. Ff (fk Ulf Armtoft) omkom. Ej fallskärmshopp. Se fpl 28295 ovan. (W, JIT)
560304F 14
14-vD
J 28B
28357
Kollision med marken vid Kullaberg, Höganäs. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Snötäckt is kan även ha förväxlats med land. Ff (kn N Sigurd Ahlqvist) omkom. Ej fallskärmshopp. Se fpl 28295 ovan. (W, JIT)
560304F 14
14-bG
J 28B
28288
Kollision med marken vid Kullaberg, Höganäs. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Snötäckt is kan även ha förväxlats med land. Ff (fu Karl-Axel Persson) omkom. Ej fallskärmshopp. Se fpl 28295 ovan. (W, JIT)
560314F 18 J 28B
28263
Huvsprängning vid F 18 med efterföljande skador på stjärtpartiet. Ff (2.ffl) oskadad och landade ua. Fpl kasserat pga strukturskador på stjärtpartiet.
560404F 18J 28B
28205
Totalhaveri vid F 8 under gruppstart. Ff oskadad.
560411F 15
15-gL
J 28B
28204
Landningshaveri vid F 4, Frösön. Vid för snäv inflygningssväng och med kraftig bankning vek sig fpl och kolliderade med marken. Ff (3.ffl Bo-Göran Andreasson) omkom. (E, TT, JIT)
560518F 4
4-bR
J 28B
28127
Totalhaveri 1 km SV Ovikens kyrka, Jämtland. Under avancerad flygning hamnade fpl i spinn pga felmanöver. Ff (3.ffl N Torsten Östlund) fällde huven i sent läge men hann inte lämna fpl utan omkom. (E, GT, JIT)
560606F 15
15-g
J 28B
28248
Totalhaveri vid Delsbo pga överbelastning. Ff (krp Carl-Åke Spångberg) hoppade.
560703F 14
14-rG
J 28B
28274
Totalhaveri i Kattegatt 10 km V Glommens fiskeläger, V Falkenberg. Under övning i förskärmad instrumentflygning i rote kom ff in i 45 gr bankning varvid han uppmanades att avbryta förskärmningen. Fpl kom in i tätt disskikt och fortsatte bankningen och kolliderade med vattnet. Språksvårigheter (engelska för båda ff), diset och ff:s dåliga instrumentflygtrim har troligtvis inverkat på händelseförloppet. Ff (kn Getaschew Tarakegn) från Etiopien omkom. (JIT)
560823F 14
14-gP
J 28B
28309
Totalhaveri 2 km SV Visseltofta, 10 km NV Osby. Efter att övningen i jaktstrid mot en J 29 avbrutits återvände J 29 till F 10 för landning. På 2.000 meters höjd har fpl påbörjat en svagt grävande vänstersväng och strax därefter kolliderat med marken varvid ff (3.ffl Hasse Harrysson) omkom. Ff var attackflygare och ovan vid hög belastning under lång tid. En mindre brand uppstod som släcktes av närboende. (E, GP, JIT)
560823F 8
8-s
J 28B
28318
Efter landning på F 8 Barkarby och under utrullningen förväxlade ff reglagen för infällning av vingklaff och landningsställ varvid hjulstället fälldes in och fpl fortsatte på buken. Ff (kn S O Haage) tog sig oskadd ur planet varefter fpl fattade eld och brann upp. (E, GP)
561017F 4 J 28B
28261
Totalhaveri på F 13 pga felbedömning vid landning. Ff oskadad.
570211F 14
14-gJ
J 28B
28268
Brandskadad vid motorkonservering, 3.div hangar, F 14 Halmstad.
570415F 8
8-sG
J 28B
28281
Totalhaveri vid Mjölkö brygga, Saxarfjärden, 7 km NO Vaxholm. Av okänd anledning slog fpl med hög fart och brant dykvinkel i vattnet. Ff (kn Jan-Erik Tjerneld) omkom. Som blodgivare hade ff dåligt blodvärde och det kan ev ha bidragit till nedsatt G-resistens. (JIT)
571205F 8 J 28B
28164
Totalhaveri på F 8. Ff fällde in landningsstället istället för klaff. Ff oskadad.
580220F 5
5-17
J 28B
28131
Totalhaveri vid Ramlösa brunn, Helsingborg. Under avancerad flygning på 5.000 m höjd kom fpl i spinn som ff inte kunde häva. Ff (fk Kjell Yngve Johansson) försökte utföra fallskärmshopp på 2.500 m höjd men fastnade med foten i sittbrunnen och först på 1.580 m höjd lyckades han slita loss foten (skon och flygbottinen blev kvar i fpl) och ta sig ur fpl och utlösa fallskärmen. Fpl hamnade i tätbebyggt område endast några meter från närmaste hus som fattade eld men kunde släckas av brandkåren. En person boende i huset fick halva håret bortbränt och brännskador i ansiktet. Se bild nedan. (E, GT, GP)
580221F 8
8-gH
J 28B
28203
Haveri på F 8 pga vådainfällning av landningsstället. Ff oskadad.
580321F 5
5-32
J 28B
28212
Totalhaveri efter buklandning på F 5 pga genomsjunkning i starten. Ff oskadad.
580812F 5
5-19
J 28B
28137
Totalhaveri på F 5 pga kompressorbrott i starten. Ff (fll C O Gabrielsson) skadades svårt.
581013F 5 J 28B
28345
Huvsprängning vid F 5. Ff (volontär L Eklöf) oskadad och landade på F 5. Kassation pga strukturskador på stabilisator och vänster fena.
581119F 5 J 28B
28372
Haveri pga att fälltankarna med fästen slets loss när luftbromsarna fälldes ut. Ff (flyglärare) landade på F 5. Kassation pga strukturskador.
590407F 5 J 28B
28192
Totalhaveri på F 5 pga kompressorsprängning vid start. Ff oskadad.
590519F 8
8-sG
J 28B
28312
Totalhaveri på marken vid F 8. Påkörd av fpl 28113.
590519F 8
8-sC
J 28B
28113
Totalhaveri på marken vid F 8. Körde på fpl 28312. Ff oskadad.
590605F 5
5-18
J 28B
28392
Totalhaveri vid Mellby gård, 1 km NO Sösdala. En rote övade förskärmad instrumentflygning på 5.000 m höjd och ff turades om att vara säkerhetskontrollant. Plötsligt gjorde fpl (28392) en högersväng som blev grävande och övergick i brant dykning in i moln på 2.500 m höjd. Säkerhetsföraren (rotetvåan) anropade ff per radio men fick inget svar. Tvåan försökte följa den dykande 28392 men fick ge upp när de kom upp i överfart. Tvåans fpl blev tillfälligt manöverodugligt men kom ur moln på 1.100 m höjd och lyckades ta upp fpl på 250 m höjd och belastning 6,5 G. 28392 övergick i planflykt men bröts plötsligt sönder och kolliderade med marken. Ff (fältflygarelev Jan E A Jönsson) omkom. (JIT, E, GT)
590831F 5
5-42
J 28B
28302
Totalhaveri på marken vid F 5. Fpl kolliderade med två rulltankar pga bromsfel. Ff oskadad.
591007F 5
5-04
J 28B
28223
Totalhaveri vid Lovise torp, Söderåsen, Ö Helsingborg. Under avancerad flygning mellan 2.000-7.000 m höjd och hård belastning (4 G) tvingades ff (P-O V Larsson) lämna fpl med fallskärm och blev hängande i ett träd i över en timme med arm- och benbrott. Vid nedslaget antände bränslet både skogen och ett boningshus. (E, GP)
600907F 5
5-34
J 28B
28350
Totalhaveri vid Asks kyrka, Röstånga, S Ljungbyhed. Under övning i gruppflygning fick fpl motorstopp pga utmattningsbrott i kompressorn. Ff meddelade detta via radio och beordrades att hoppa. Fpl befanns på 500 m höjd men ff steg till högre höjd. Ff (fältflygarelev Göte Ingemar Persson) lämnad fpl och tog mark oskadad. (E, GT, EX)
601207F 8
8-sA
J 28B
28169
Totalhaveri vid F 8. Buklandning pga att vänster landningsställ ej gick ut. Ff oskadad.
610127F 5
5-43
J 28B
28398
Totalhaveri vid F 5 pga avsliten bromsledning. Ff oskadad.
610320F 5
5-32
J 28B
28320
Totalhaveri vid Attarp, 8 km N Örkelljunga. Efter start för övning i roteflygning kom fpl på 300 m höjd in i snöby, dis och moln. Ff meddelade via radio att han förlorat kontrollen över fpl och avsåg att hoppa. Ff har troligtvis kommit ut under moln och flugit 4 km under manövrering. Ff (vpl off-asp Ingvar F Skantze) nödfällde huven men följde med fpl i 45 gr dykvinkel ned i marken och omkom. 100 m från fpl hängde fallskärmen fullt utvecklad i en trädtopp… Skogsbrand utbröt. (JIT, E, GP, GT)
610704F 5-53J 28C-1
SK 28C
28418
Totalhaveri vid Råshult, Knäred. Under en övning i looping kom fpl in i en ryggspinn som inte kunde hävas. Fpl kom in i moln och ff (ffl fk Bror Erik Sjöberg) och flygarelev (Lars Olof Ljungqvist) räddade sig med fallskärm. De fick bara skrubbsår på benen. (E, GP)
620704F 5
5-10
J 28B
28283
Totalhaveri vid Spannarp, 3 km NNV Åstorp. Vid en förbands- och navigeringsflygning utgjorde flera tregrupper J 28 mål åt J 29 jaktflyg från F 10 under pågående sektorövning. Under flankväxling och samtidigt kanalbyte på radion kolliderade fpl med fpl 28217 på 400 m höjd. Ff (fältflygarelev Gunnar Ericsson) omkom. (JIT)
620704F 5
5-20
J 28B
28217
Totalhaveri vid Spannarp, 3 km NNV Åstorp. Kollision med fpl 28283 (se ovan). Ff (fältflygarelev Jan Byström) omkom. (JIT)
620913F 5
5-09
J 28B
28133
Totalhaveri vid Skånes Fagerhult. Förmodad brand. Ff (Lars Davenius) hoppade.
621029F 5
5-24
J 28B
28290
Haveri vid F 5. Under en flankmanöver vid roteflygning kolliderar fpl med 28221. Det ena fpl fick skador på framdelen och det andra på bakkroppen (nästan helt låst höjdroder). Båda fpl landade F 5 ua och ff klarade sig oskadda. Kasserad pga strukturskador. (E, AB, GT, EX)
621107F 5
5-71
SK 28C
28441
Totalhaveri vid Lövestad, 10 km N Tomelilla, efter spinn som inte gick att häva. Härefter förbjöds spinnövningar med fpl SK 28! Flygeleven (off-asp Lars Larsson) lämnad fpl på 3.500 m och flygläraren (1.ffl Bror Jonsson) på 2.500 m höjd. Båda oskadda. (E, TT)
630409F 5
5-15
J 28B
28306
Totalhaveri vid Sissebäck, Ivösjön, Bromölla. Under avancerad flygning råkade fpl i spinn. Ff (off-asp Leif Walberg) räddade sig med fallskärm på 4.000 m höjd och landade på ett isflak där brandkåren från Bromölla hämtade honom i en båt. (E, EX, GP)
630930F 5
5-79
J 28C-2
SK 28C
28449
Totalhaveri vid Sjunkhulta mosse, Göteryd, 5 km O Traryd. Fpl 28272 kolliderade i luften med roteettan 28449 under övning i återsamling i rote på 4.000 m höjd. Fpl vänster vinge och nos skadades varvid fpl kolliderade okontrollerat med marken. Både flyglärare (sg Evert Henriksson) och fältflygarelev (Sören Nyman) omkom.
Läs mer, även här och här. (JIT, SHK, W, GT)
630930F 5
5-41
J 28B
28272
Totalhaveri vid F 5. Rotetvåan kolliderade i luften med fpl 28449 under övning i återsamling i rote på 4.000 m höjd. Ff lyckades ta sig tillbaka till F 5 men fick efter manöverprov och visuell kontroll från en J 29 order om att lämna fpl med fallskärm pga fpl:s skador (sidoroder och fena). Ff (fältflygarelev Lars R Naessén) hade problem att lämna fpl och slog ryggen i fenan eller stabilisatorn och erhöll smärre skador (kotfraktur?). (JIT, SHK, E, NT)
64xxxxF 5
5-16
J 28B
28229
Haveri. Ej reparabel. Kasserad 640630.
640115F 5
5-37
J 28B
28167
Totalhaveri vid Årröds mosse, 3 km NO Stidsvig. Ff övade manöveranalys (svängar som förberedelser för instrumentflygning) på 3.000 m höjd. Efter tre 360-graders svängar störtade fpl i brant vinkel och slog i marken. Ff (off-asp H Stellan Ekstedt) omkom. Ff var medicinerad för illamående vid flygning men hade inte tagit medicinen denna dag då den ej fick intas före ensamflygningar (EK). Ev kan illamåendet ha påverkat ff:s G-tålighet. (JIT, E, GP, GT, TT)
640306F 5
5-06
J 28B
28344
Totalhaveri i vid Bastena, 7 km SO Våxtorp, pga okontrollerad spinn vid övning i looping, troligen pga för hög belastning av fpl. Fpl gick med hög fart och brant dykvinkel i marken varvid ff (fing-asp Staffan Holmqvist) omkom (huven var ej fälld). (JIT))
640428F 5
5-05
J 28B
28171
Totalhaveri i vid Tjörnedala, Simrishamn, pga misstänkt brand. Ff (Hans Blomberg) fallskärmshopp.
640504F 5
5-13
J 28B
28300
Totalhaveri vid sjön Mäen, Traryd. Under avancerad flygning på 8.000-10.000 m höjd gick fpl i spinn som inte gick att häva. Ff gjorde fallskärmshopp utan att hinna meddela detta via radio. Fpl slog ned i sjön och en motordel flög ca 1 km tvärs över sjön. Ff (off-asp Karl Håkan Sivander) undkom oskadd. (E, GT)
660913F 5
5-06
J 28B
28181
Totalhaveri på F 5 pga genomsjunkning vid start- och landningsövningar. Ff oskadad.
Kodförklaring: b=blå, r=röd, g=gul, gr=grön, v=vit, s=svart.
1] Koden har använts vid förbandet men kan ha varit en annan vid haveritillfället.
Haveri vid Rotenburg i Västtyskland. Fpl 28054 fick motorstopp och nödlandade på en äng. Foto: Okänd / Krigsarkivet.
Fpl 28058 från F 3 havererade 1953-01-20 vid F 1. Fpl reparerades. Foto: Okänd.

Några allvarliga incidenter

Datum Förband
Kod
Fpl-nr
Beskrivning
46061228003Ff har vid landning efter utrullning fällt in landställ i stället för vingklaffar genom att manövrera fel reglagearm. Vänster vinge något skadad.
46062928004För tidig infällning av landstället i starten. Vänster landställslucka sönderbruten.
46080628002 Nödlandning efter explosion av tryckkabinens huv under höjdflygning. Svaghet i huvkonstruktionen vid låga temperaturer. Rep-kostnad 10.000:-.
46091728004Vid landning Fält 4 erhöll fpl en studs vilken ff icke parerade tillräckligt snabbt. Undre noshjulsluckan skadad och nosställets gaffellänkar sönderbrutna.
470123 28031Vid start från Manston Aerodrome för överflygning till Sverige fällde ff (fu Grund) in landstället omedelbart efter lättning. Pga viss genomsjunkning kolliderade fpl med marken och skadade droptankar, landställsluckor och plåtar på kroppens undersida. Reparerat vid DH. Rep-kostnad £ 638.
47070113-rL
28045
Landstället fälldes in pga felaktigt handhavande av reglage. Ff oskadad. Rep-kostnad: 4.000:-.
47080428062 Bristande uppmärksamhet av vpl Johansson (köttsår på vänster arm), vilken påkördes på hemväg efter arbete på F 13 flygfält. Ff fu P O Fogde (oskadad). Krigsrätt.
47081713-gJ
28060
Nödlandning. Ff har pga tillfällig hastighetsskillnad samt bländning av solen kolliderade ff (offasp vpl fu Wikström) med 28062. Rep-kostnad 1.500:-.
47081713-?O
28062
Nödlandning. Ff har pga tillfällig hastighetsskillnad samt bländning av solen kolliderat med 28060 (höger vinge skadad). Ff (offasp vpl fu Arne Oscar Andersson, GFSU:2) oskadad.
47082813-bK
28051
Fpl har kört ut till start, startat och åter landat med dammlucka för vänster luftintag monterat. Rep-kostnad 5.000:-. Krigsrätt.
490110 28052Ff landade långt in på banan och tvingades bromsa kraftigt. Vid svängen in på förbindelsebanan har bromsningen varit otillräcklig, sannolikt beroende på den tidigare hårda bromsningen, varför fpl kört av banan. Rep-kostnad 8.000:-.
49092828018 Duva i luftintaget under landning.
510329 28011Buklandar i snö efter att vänster däck exploderat vid start. Rep-kostnad 6.000:-.
510515 28201Vid landning flyger fpl igenom ståltrådsstängsel. Vänster vapenlucka skadas.
510524 28198Buklandning Örebro fält pga bränslebrist.
510612F 18
28113
Vid pådragsövning F 18 drar ff av för sent och havererar i fältkanten. Rep-kostnad 14.000:-.
51061928103Felbedömning vid landning. Fpl slår i banan, hjulen viker sig och fpl glider 500 m. Rep-kostnad 40.000:-.
5208183-gK
28038
Vid utkörning till start kolliderade fpl med 28006 som stod uppställd i högsta beredskap på banändan. Ff har haft för hög fart (6.000 v/min) och bromsverkan har ej räckt till för att undvika kollision.
5209073-gL
28004
Under sista svängen vid landning F 11 stannade motorvarvet vid 5.500 v/m vid fullgas (kärvning i barostaten). Ff bedömde att han ej skulle nå fram till fältet utan ansatte nödlandning på en havreåker men hann ej ta in landställ och vingklaffar (pga låg trafikvarvshöjd och kraftledning). Efter sättning sjönk vänster landställ ner i den lösa marken och bröts av varefter fpl fortsatte på tvären. Rep-kostnad 5.000:-.
530522 28006Vid kontroll efter vingreparation av fpl vikningsegenskaper med ställ och klaff ute, vek sig fpl mycket snabbt vid en fart av 140-150 km/t (5-15 km/t över normal vikningsfart). Ff följde med i rodren och tog in ställ och klaff men fpl gick ej ur vikningen utan gick i höger spinn med nosen lodrätt nedåt. Ff höll sid- och höjdroder neutrala men ansatte motsatt skevning. Efter två varv upphörde rotationen. Höjdförlust 1.300 m.
53060520-rK
28024
Vid landning vek sig fpl åt höger på 3 m höjd och fart 200 km/tim (felbedömd fart och/eller höjd) varvid höger fälltank tog i banan och en läcka uppstod.
53061720-
28064
Vid landning F 20 som 6:a i divisionen satte sig ff pga felbedömning för långt fram och med för hög fart. Fpl kunde ej bromsas in på banan, stället nödfälldes och fpl stannade 40 m utanför banändan.
530813 28025 Vid plötslig akut bränslebrist 140 km från basen F 16 går ff mot F 15. Efter landning visar mätarna 100 liter bränsle men extratankarna är fulla till 3/4 pga fel i bakventil. Ff missade att avläsa mätarna.
530930 F 18
28182
Kollision med träd och nödlandning Himmerfjärdens östra strand, 3,5 km VSV Sorunda k:a (Södermanland). Skador på nosen.
540531 3-gO
28051
Vid plané mot fältet efter avancerad flygning kändes en kraftig stöt i fpl samtidigt som en knall hördes och fplfick en kraftig rollrörelse åt höger. Luftintagen vara tillbucklade och ett hål syntes på höger fena. Landning ua.
5606135-56
28424
Nödlandning i potatisåker Brandberga gård, 2 km O F 5, pga motorstopp i varvet.
57022514-bB
28280
Kollision med trädtoppar på F 14 lågflygningsstråk Gällstad – sjön Hindsen (Västergötland/Småland).
590417F 5Buklandning i närheten av Ystad. Landningsstället vek sig och fpl fick en del skador på buken. Ff undkom oskadd. (E, GP)
621031F 5
28221
Under roteflygning kolliderar fpl med 28290. Det ena fpl fick skador på framdelen och det andra på bakkroppen (nästan helt låst höjdroder). Båda fpl landade F 5 ua. (E, AB, GT, EX)
6303185-88
28463
Landade F 5 ovanpå fpl 28460. Under inflygning kom båda fpl i varandras döda vinkel. Enl vittnen flög flygplanen travade på varandra med bara någon meters mellanrum i ca en minut. När noshjulet slog i något (på ca 25 m höjd) såg ff det andra fpl under sig. Ff landade och fpl, som fått noshjulet intryckt i kroppen, gled på framkroppen några hundratal meter innan det stannade med svåra skador på framparti och nosställ. Båda besättningarna oskadade. (E, EX, GP)
1963-03-18 landade fpl 28463 ovanpå fpl 28460. Foto: Troligtvis GT
Fpl 28131 havererade 1958-02-20 vid Ramlösa brunn, Helsingborg.
Foto: Lindberg Foto / Hälsingborgs Museum (PDM)

Källor:
KONTAKT nr 59, december 1982 (Åke Hall och Peter Kempe).
Tabellen sammanställd (bl a haveribeskrivningar) av Hans Kristiansson.
Fpl-koder och haveribeskrivningar från SFF (Svenskt Flyghistoriskt Forum).
W) = Källan till händelsebeskrivningen är webbadressen som länkas till i texten.
E) = Noteringar/tidningsklipp från okänd flygentusiast.
U) = Fplnr, kod och ff från haverirapporten (via Ulf Björkdahl).
xx) = Två bokstäver betecknar tidningsnotiser (GP = GöteborgsPosten, NT = Ny Tid, EX = Expressen …)
JIT) = Vissa uppgifter kommer från ”De som aldrig kom hem” – G Jacobsson/A Ingesson Thoor
SHK) = Statens Haverikommission.

Uppdaterad: 2023-03-12

Annons