Fpl 28 – Haverierna

De Havilland Vampire Mk I – En expressiv studie av ”Gul Ceasar” ur F 13 utrustad med 100-gallons extratankar. Foto: Se nedan.

Det inträffade ca 125 st haverier med fpl 28.

Sammanställning av haverierna

DatumFörbandFpl-typFpl-nrHaveriplatsHaveribeskrivning
470601F 13J 28 A28019Bromma fält (Ulvsunda industriområde)För snäv sväng vid landning efter flyguppvisning. Ff omkom. Ej fsk-hopp. Läs mer. W)
480723F 13J 28 A28023 Vingbrott under upptagning efter dykanfall mot markmål. Ff (C F 13 (G N)) omkom. Orsak: Vingarna felaktigt härdade vid tillverkningen. Läs mer. W)
481006F 13J 28 A28033 Totalhaveri
481203F 13J 28 A28053 Totalhaveri
490620F 8J 28 A28016Harby gård nära Fresta kyrka, UpplandHaveri under navigeringsflygning strax efter start. Flygningen skulle ske under moln och molnhöjden var 700 m. Ff (fu G A E) omkom. Ej fsk-hopp. E)
490707F 8J 28 A28043Prästfjärden i MälarenHaveri under övning i roll, looping och topproll i nämnd ordning. Flygeleverna skulle, på minst 2.000 m höjd, utföra varje rörelse flera gånger och fick inte övergå till nästa rörelse förrän de var väl förtrogna med den föregående. Ff (fu K E W) har efter en vänsterroll gått direkt över till looping och avsåg utnyttja hastigheten vid utgången ur loopingen för att gå direkt till en topproll. Under utgången ur loopingen har fpl brutits sönder och ff har lyckats rädda sig med fsk-hopp. Ff landade oskadd i vattnet och hämtades upp av flygambulansen från F 2 i Hägernäs. E)
490912F 8 J 28 B28108 Efter 35 min övningsflygning går ff ned på låg höjd för att landa på F 8 fält. Strax sydväst om fältet anmäler ff kortfattad på radio att hans fpl har fått motorstörningar. Ett ögonvittne ser fpl gå ner i glidflykt mot en skogsbacke där det slog ned och förstördes. Ff (fu N H L) omkom. Ej fsk-hopp. E) D1)
491203F 13J 28 A28048NorrköpingHaveri vid uppvisning för flottan. Ff (lt S H) omkom. E)
510116F 13J 28 A28066 Totalhaveri
510313F 9 J 28 B28153 Totalhaveri
510703F 18J 28 B28252 Totalhaveri
510709F 18J 28 B28195 Totalhaveri
510711F 18J 28 B28247 Totalhaverí
510730F 9 J 28 B28246 Totalhaveri
511018F 9 J 28 B28119 Totalhaveri
520116F 13J 28 A28060 Totalhaveri
520304F 18J 28 B28241 Haveri, buklandning
520326F 9 J 28 B28177 Totalhaveri
520326F 9 J 28 B28209 Totalhaveri
520416F 9 J 28 B28316Landvettersjön, MölnlyckeKollision i luften med 28228. Ff (korpral B S) tog sig ur fpl men omkom. Läs mer. W)
520416F 9 J 28 B28228Landvettersjön, MölnlyckeKollision i luften med 28316. Ff (furir G J) undkom m lindriga skador. Fsk-hopp. Se ovan.
521001F 10J 28 B28305 Totalhaveri
521110F 18J 28 B28105 Totalhaveri
521211F 15J 28 B28325 Totalhaveri
521211F 8 J 28 B28389 Totalhaveri
530xxxF 8 J 28 B28356 Landningshaveri, kasserad
53xxxxF 4 J 28 B28286 Buklandning, kasserad
530305F 18J 28 B28187 Totalhaveri
530320F 4 J 28 B28208 Haveri
530309F 10J 28 B28271 Totalhaveri
530309F 10J 28 B28245 Totalhaveri
530326F 8 J 28 B28378 Haveri, kasserad
530327F 4 J 28 B28226 Totalhaveri
530330F 8 J 28 B28188 Totalhaveri
530409F 10J 28 B28292 Totalhaveri
530415F 10J 28 B28296 Totalhaveri
530521F 8 J 28 B28115 Landningshaveri
530526F 18J 28 B28393 Totalhaveri
530620F 10J 28 B28304 Haveri
530706F 15J 28 B28128 Totalhaveri
530812F 14J 28 B28327 Haveri
530817F 11J 28 B28367 Totalhaveri
530819F 15J 28 B28382 Totalhaveri
530820F 4 J 28 B28178 Totalhaveri, buklandning
531008F 20J 28 A28005 Haveri
531106F 4 J 28 B28338 Totalhaveri
531123F 18J 28 B28405 Totalhaveri
531203F 4 J 28 B28257RödönEfter start fällde ff in landstället men pga för dålig fart slog planet i startbanan och fattade eld. Ff flög dock vidare några km under tiden som han räddade sig med fsk-hopp. Läs mer. W)
53xxxxF 3 J 28 A28035 Haveri
540xxxF 8 J 28 B28157 Haveri, ej reparabel
540xxxF 15J 28 B28190 Haveri, ej reparabel
540114F 13J 28 A28039 Totalhaveri
540318F 14J 28 B28323 Totalhaveri
540325F 14J 28 B28349 Totalhaveri
540406F 14J 28 B28277 Totalhaveri
540422F 15J 28 B28260 Totalhaveri
540426F 4 J 28 B28238 Totalhaveri
540506F 4 J 28 B28232 Totalhaveri
540517F 3 J 28 A28004 Haveri
540720F 14J 28 B28243 Totalhaveri
540816F 14J 28 B28355Ekängen, 6 km N LinköpingKollision i luften med J 29 från F 3 på 1.000 m höjd. Ff (I T H) omkom. Läs mer. W)
540819F 18J 28 B28155 Totalhaveri
540827F 11J 28 B28102 Totalhaveri
540910F 20J 28 A28054 Totalhaveri
540920F 14J 28 B28308 Totalhaveri
541007F 15J 28 B28250 Totalhaveri
541029F 4 J 28 B28120 Totalhaveri
541215F 8 J 28 B28369 Haveri, kasserad
550210F 18J 28 B28180 Totalhaveri
550517F 18J 28 B28236 Totalhaveri
550607F 8 J 28 B28404 Markkollision med fpl 28156
550607F 4 J 28 B28156 Markkollision med fpl 28404
550809F 15J 28 B28160F 15Haveri vid landning. Ff (D W) kom in i framförvarande J28:s jetstråle i landningsvarvet och kolliderat med marken varvid flygplanet slog runt. Ff avled dagen efter. Läs mer (bild finns). W)
550921F 13J 28 A28045 Haveri
560222F 5 J 28 B28158 Totalhaveri
560304F 14J 28 B28295Kullaberg, HöganäsKollision med marken. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Ff omkom. Ej fsk-hopp.
Läs mer, även här och här. W)
560304F 14J 28 B28298Kullaberg, HöganäsKollision med marken. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Ff omkom. Ej fsk-hopp. Se fpl 28295 ovan. W)
560304F 14J 28 B28357Kullaberg, HöganäsKollision med marken. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Ff omkom. Ej fsk-hopp. Se fpl 28295 ovan. W)
560304F 14J 28 B28288Kullaberg, HöganäsKollision med marken. Navigerade efter fel karta i dimmigt väder. Ff omkom. Ej fsk-hopp. Se fpl 28295 ovan. W)
560404F 18J 28 B28205 Haveri
560411F 15J 28 B28204Frösön Landningshaveri. Fpl vek sig under inflygningssvängen och störtade till marken. Ff (BG A) omkom. E) TT)
560518F 4 J 28 B28127Oviken, Jämtland Under en övningsflygning störtade fpl och fattade eld. Ff omkom. E) GT)
560606F 18J 28 B28248 Totalhaveri
560613F 5-71SK 28 C28424Brandberga gård, 2 km O F 5Nödlandning i potatisåker efter motorstopp i varvet. Reparerad. Kasserad 640611.
560703F 14J 28 B28274 Totalhaveri
560823F 14J 28 B28309Visseltofta, 10 km NV Osby Efter att en övning i jaktstrid mot en J 29 avbrutits på 4.000 m höjd, förlorade de båda fpl varandra ur sikte. Vittnen hörde hackande motorer och en väldigt dån när fpl slog ner i en skogsbacke och ff (H H) omkom. En mindre brand uppstod som släcktes av närboende. E) GP)
560823F 8 J 28 B28263F 8 Barkarby Ff (kn S H) hade just landat på F 8 och under utrullningen gick hjulstället plötsligt in varefter fpl fortsatte på buken. Ff tog sig oskadd ur planet varefter fpl fattade eld och brann upp. E) GP) D2)
561017F 4 J 28 B28261 Totalhaveri
570415F 18J 28 B28281 Totalhaveri
571205F 8 J 28 B28164 Totalhaveri
580220F 5 J 28 B28131Ramlösa, HelsingborgUnder avancerad flygning på 5.000 m höjd kom fpl i spin som ff inte kunde häva. Ff (fän K J) försökte utföra fsk-hopp på ca 2.500 m höjd men fastnade med foten i sittbrunnen och först på 1.580 m höjd lyckades han slita loss foten (skon och flygbottinen blev kvar i fpl) och ta sig ur flygplanet och utlösa fallskärmen. Ff landade 6 km från nedslagsplatsen. Fpl hamnade i tätbebyggt område endast några meter från närmaste hus som fattade eld men kunde släckas av brandkåren. En person boende i huset fick halva håret bortbränt och brännskador i ansiktet. E) GT) GP)
580221F 18J 28 B28203 Haveri
580321F 5 J 28 B28212 Totalhaveri
580812F 5 J 28 B28137 Totalhaveri
581013F 5 J 28 B28345 Totalhaveri
581119F 5 J 28 B28372 Haveri, kasserad
590407F 5 J 28 B28192 Totalhaveri
590520F 8 J 28 B28312F 8Totalhaveri
590520F 8 J 28 B28113F 8Totalhaveri
590605F 5 J 28 B28392Mellby, N Sösdala Under övning i instrumentflygning på 5.000 m höjd, i helklart väder med god sikt, kom ff in i okontrollerbart flygläge. Under en svag vänstersväng övergick ff plötsligt till en brant högersväng vilken följdes av en brant dykning. Säkerhetsföraren i en annan J 28 försökte anropade fpl per radio men fick inget svar. Han försökte följa med det dykande flygplanet men fick ge upp när fpl kom upp i överfart. Ej fsk-hopp. Ff (flygelev JEA J) omkom. E) GT)
590831F 5 J 28 B28302 Haveri, kasserad
591007F 5 J 28 B28223Lovise torp, Söderåsen, några mil Ö Helsingborg Under avancerad flygning mellan 2.000-7.000 m höjd tvingades ff (P-O L) lämna fpl med fsk-hopp och blev hängande i ett träd i över en timme med arm- och benbrott. Vid nedslaget antände bränslet både skogen och ett boningshus.E) GP)
600907F 5 J 28 B28350Asks kyrka, S Ljungbyhed Fpl var rote-tvåa under en övning i gruppflygning när fpl fick motorstopp. Ff (fältflygarelev G P) meddelade detta via radio och beordrades att hoppa. Fpl befanns på 500 m höjd men ff tog upp fpl till högre höjd, lämnad fpl och tog mark oskadd. E) GT) EX)
601207F 5 J 28 B28169 Totalhaveri
610127F 5 J 28 B28398F 5Totalhaveri
610320F 5 J 28 B28320Attarp, Örkelljunga Under en övning i roteflygning på 4.000 m höjd kom fpl in i okontrollerbart läge och ff (off-asp IF S) meddelade via radio att han skulle företa fsk-hopp men följde dock med fpl ned i marken och omkom. Ca 100 m från fpl hängde fallskärmen fullt utvecklad i en trädtopp… Skogsbrand utbröt.E) GP) GT)
610704F 5-53SK 28 C28418KnäredUnder en övning i looping kom fpl in i en ryggspin som inte kunde hävas. Fpl kom in i moln och ff (fä E S) och flygarelev (L L) räddade sig med fsk-hopp. De fick bara skrubbsår på benen. E) GP)
620704F 5 J 28 B28283 Totalhaveri
620704F 5 J 28 B28217 Totalhaveri
620913F 5 J 28 B28133 Totalhaveri
621029F 5 J 28 B28290F 5Totalhaveri
621107F 5-71SK 28 C28441Lövestad, 10 km N Tomelilla.Totalhaveri efter högerspin som inte gick att häva. Härefter förbjöds spinövningar med fpl SK 28! Fsk-hopp. Flygeleven (off-asp I L) lämnad fpl på 3.500 m och flygläraren (ff R J) på 2.500 m höjd. Båda oskadda. E) TT)
630318F 5-100 (-88)SK 28 C28463  Landade ovanpå fpl 28460. Under inflygning kom båda planen i varandras döda vinkel. Enl vittnen flög flygplanen travade på varandra med bara någon meters mellanrum i ca en minut. När noshjulet slog i något (på ca 25 m höjd) såg ff det andra fpl under sig. Ff landade planet som hade fått noshjulet intryckt i fpl-kroppen. Fpl gled på framkroppen några hundratal meter innan det stannade med svåra skador på frampartiet. Båda besättningarna klarade sig utan skador. Fpl reparerades. Skrotad 1967. E) EX) GP) Se bild under tabellen.
630409F 5 J 28 B28306Ivösjön, BromöllaUnder avancerad flygning råkade fpl i spin. Ff (off-asp L W) räddade sig med fsk-hopp på 4.000 m höjd och landade på ett isflak där brandkåren från Bromölla hämtade honom i en båt. E) EX) GP)
630930F 5-79SK 28 C28449Sjuhults mosse, 1 km V Göteryds kyrka, ca 6 mil NO Ljungbyhed Rote-tvåan totalhavererar efter kollision i luften med fpl 28272 under formationsflygning (återsamling i rote). Både flyglärare (E H) och flygelev (S N) omkom. Läs mer, även här och här. W) GT)
630930F 5 J 28 B28272F 5 fältHaveri efter kollision i luften med fpl 28449 under formationsflygning. Rote-ettan, en ensam flygelev (LR N), lyckades ta sig tillbaka till F 5 flygfält och fick där order om att lämna fpl med fsk-hopp när han redogjort för fpl:s skador (sidoroder och fena). Fsk-hoppet utfördes på rygg under stora svårigheter. Ff fick en kotfraktur. Se ovan. E) NT)
64xxxxF 5 J 28 B28229 Haveri. Ej reparabel
640115F 5 J 28 B28167Jägersborg, 8 km N KlippanFf övade manöveranalys (enklare manöver i form av svängar som förberedelser för instrumentflyging) på 3.000 m höjd i klart väder med god sikt. Fpl störtade i brant vinkel ned i ett skogsparti och fattade eld. Ff (off-asp HS E) omkom. E) GP) GT) TT)
640306F 5 J 28 B28344 Totalhaveri
640428F 5 J 28 B28171SimrishamnTotalhaveri
640504F 5 J 28 B28300Sjön Mäen,5 km NHinneryd, N Markaryd Under avancerad flygning på 8.000-10.000 m höjd gick fpl i spin och gick inte att häva. Ff gjorde fsk-hopp utan att hinna meddela detta via radio. Fpl slog ned i sjön med en kraftig explosion. En motordel flög ca en km tvärs över sjön. Ff (off-asp KÅ S) undkom oskadd. E) GT)
6601xxF 5-55SK 28 C28423 Buklandning. Reparerad. Skrotad 1967
6602xxF 5-96SK 28 C28459F 5Landningshaveri vid examen. Reparerad och åter i tjänst. Skrotad 1967.
660913F 5 J 28 B28181F 5Totalhaveri
1963-03-18 landade fpl 28463 ovanpå fpl 28460. Foto: Troligtvis GT

Några allvarliga incidenter

DatumFörbandPlatsBeskrivning
590417F 5YstadBuklandning i närheten av Ystad. Landningsstället vek sig och fpl fick en del skador på buken. Ff undkom oskadd. E) GP)
621031F 5LjungbyhedUnder en flankmanöver vid roteflygning kolliderar två J 28 med varandra. Det ena fpl fick skador på framdelen och det andra på bakkroppen (nästan helt låst höjdroder) vilket kan tyda på att det ena fpl körde in i det andra bakifrån. De båda ff lyckades landa fpl utan komplikationer och klarade sig oskadda. E) AB) GT) EX)

Källa: 
KONTAKT nr 59, december 1982. 
– Sammanställt av Åke Hall och Peter Kempe.
– Faktaresearch och bildurval av Bo Widfeldt.
W) = Källan till händelsebeskrivningen är webbadressen som länkas till i texten.
E) = Noteringar/tidningsklipp från okänd flygentusiast.
xx) = Två bokstäver betecknar tidningsnotiser (GP = GöteborgsPosten, NT = Ny Tid, EX = Expressen …)
D1) = Datum enl källa E ovan är 1949-08-12 men i Kontakt står angivet 1949-09-12… (2 olika haverier eller fel datum???)
D2) = Ej helt verifierat att angivet fpl-nr tillhör detta haveri.
Tabell sammanställd (i datumordning och med haveribeskrivningar) av Hans Kristiansson.
Tyvärr dålig bild eftersom den är fotostatkopierad i en gammal maskin…
Fotograf är ej angivet i originalartikeln…

Uppdaterad: 2016-08-08

Annons