TP 5 – Sverige och FV

SE-AFA med mörklagda fönster i Oslo – Fornebu 1939-1940.
Foto: via Asbjørn Barlaup / Norges Nasjonalbiblioteket och Airhistory.net

SVERIGE

ABA behövde ett nytt flygplan för linjen Stockholm-Helsingfors och vände sig till AB Flygindustri (AFI) i december 1931 med en order på ett flygplan. Flygplanet blev en licenstillverkad Junkers Ju 52/3mci.

Montering samt plåtbeklädnad av flygkroppen ägde rum i Limhamn av komponenter levererade från Dessau. 15 juli 1932 var flygplanet klart för provflygning.

Efter genomförda prov havererade planet i samband med landningen. Flygplanet reparerades och levererades i september till ABA med registreringen SE-ADR.

Under andra världskriget blev detta flygplan inhyrt av Flygvapnet med beteckningen TP 5.

SVENSKA FLYGVAPNET

TP 5 på F 4 i Frösön. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM).

I mitten av 1930-talet insåg Flygvapnet att man behövde en organisation av flygtransporter mellan de olika krigsflygbaserna för att snabbt forsla ut materiel eller personal. Eftersom Flygvapnet inte disponerade egna transportflygplan beslöts att man skulle använda sig av landets civila flygplan i händelse av krig eller krigsfara.

1935 slöts ett avtal mellan Flygförvaltningen och ABA om att Flygvapnet skulle kunna rekvirera ABA:s flygplansflotta vid behov. Flygplanen skulle stå till förfogande på Bromma eller Bulltofta fyra timmar efter rekvisitionen.

Vid andra världskrigets utbrott hade Flygvapnet bara ett eget transportflygplan: TP 3 – de Havilland DH 90 Dragonfly. För att lösa bristen rekvirerades i september 1939 en Ju 52/3m (som gavs benämningen Trp 5) från ABA (AB Aerotransport) men flygplanet återlämnades till ABA redan efter 17 dagar(?).

Efter det tyska anfallet mot Norge och Danmark 9 april 1940 rekvirerades ett större antal flygplan av olika typer. Tre Junkers Ju 52/3m placerades vid F 1 Hässlö och en vid F 4 Frösön. Samtliga flygplan benämndes Trp 5 trots att de var av olika versioner.

Den 21 juni 1940 beslöts att dessa flygplan skulle knytas fastare till Flygvapnet och erhöll därför typbeteckningen TP 5. TP 5 kom att bli Flygvapnets arbetshäst och utöver transporttjänsten användes den som flygande lektionssal vid navigatörsutbildning under hela kriget. Flygplanen flyttades runt till de flottiljer där utbildningen bedrevs för tillfället. Totalt använde Flygvapnet fem TP 5 under perioden 1940-1945.

Flygkadetter utbildas i navigering och spaning på F 11 i oktober 1943. Foto: Okänd.

Efter 1940 målades eller ommärktes inte de rekvirerade flygplanen utan de flög med sina civila registreringar. Ett undantag var SE-ADR och SE-AFD som vid sidan av den civila märkningen även försågs med kronmärken.

Ett flygplan SE-AFA målades enligt Flygvapnets färgschema mörkgrönt/ljusblått och märktes enligt 1940 års bestämmelser: Kronmärke med gul ring för att synas bättre och flygplansnumret med stora vita siffror på nos och fena. Detta målade flygplan var det enda som var i Flygvapnets tjänst under hela kriget. Övriga flygplan återlämnades till ABA under kortare eller längre perioder.

Svenska Flygvapnets TP 5 nr 907 (Junkers Ju 52) 1946-03-24.
Foto: SAS Scandinavian Airlines (PD Wikimedia)

Enligt hyresavtalet kunde ABA vid behov periodvis använda samtliga flygplan (ej SE-AFA) utan att flygplanen var formellt återlämnade till ABA.

I november 1942 genomfördes under en fälttjänstövning i Värmland ett försök att med fallskärm fälla materiel från tre TP 5.

En Junkers Ju 52/3m fanns från 1972 avbildad på en frimärksserie om svenskt postflyg.

En av Flygvapnets TP 5 tankas vid F 2 Hägernäs 1944.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM).

FLYGVAPNETS FEM Ju 52/3m

C/n

Version
Tillv

FV-nr
Anm
4017

3mci
1932

Reg SE-ADA, (SE-ADI), SE-ADK
1932-07-15 till ABA som SE-ADR ”Södermanland”.
1939-09-04–1939-09-15(?) inhyrd till F 1. Inget FV-nr men kronmärkt.
1940-04-12–1940-06-21 inhyrd till F 1, kod Tp 2. Gråmålad.
1940-08-24–1940-09-21 inhyrd till F 1, F 6, Eskaderstaben.
1941-06-03–1941-08-20 inhyrd till F 7, F 4. Orangemålad.
1941-09-20–1942-10-10 inhyrd till F 6, F 4.
1942-10-20–1944-06-16 inhyrd till F 11, F 6, F 2, F 12, F 6, F 11.
1944-06-16–1945-03-29 inhyrd till F 7, F 6, F 11, F 16, F 12.
1945-02-28 kollision med lastbil vid landning F 1 Västerås. Rep-kostnad 26.409:-.
1945-03-29 åter till ABA.
1947-05-09 till AB Industridiesel, Stockholm.
1947-07-26 grundstötning vid Timmersnabben. En flottör vattenfylld.
1948-05-12 till M Ahrenberg, Danderyd.
1948-09-27 Efter en storm sjönk förtöjt fpl vid Norra kajen, Munksjön, Jönköping.
1951-12-21 Kollision med belysningsstolpe på Kastrup.
1954-02-21 Total flygtid 13.500 tim.
1954-12-10 till Åke Liljeqvist, Dals-Långed.
1955-08-24 avreg. Brandövningar Bromma. Cockpit till Arlandasamlingarna.
5614

3m nai/ge
1936

907
1936-12-12 till ABA, Sthlm, som SE-AFA ”Svealand”.
1937-07 mod till Ju 52/3mvai.
1940-04-12–1940-10-02 inhyrd till F 1, kod Tp 1. Senare TP 5, kod 907.
1940-11-01–1941-03-10 inhyrd till F 6.
1941-05-15–1941-08-20 inhyrd till FV.
1941-09-20–1941-12-20 inhyrd till F 1, F 2.
1942-01-07–1942-10-10 inhyrd till F 4, F 3.
1942-10-20–1944-03-11 inhyrd till FC, F 7, F 3, F 4, F 5, F 11, F 5.
1944-02-20 haveri Siljans is, Rättvik. Gick igenom isen.
1944-05-19–1944-09-12 inhyrd till F 10, F 4.
1947-03-01 till Industridiesel AB, Sthlm.
1948-01-19 till O Eklöf, Enköping.
1948-03-17 till Skandinavisk Flygtransport, Sthlm.
1949-08-31 till Grekland som SX-CDA.
5620

3mvai
1936

909
1936-11-20 till ABA som SE-AFB ”Götaland” (Ju 52/3m nai/ge).
1937-08 mod till Ju 52/3mvai.
1940-04-12 — 1940-10-05 inhyrd till F 4, kod Tp 4. Senare TP 5, kod 909.
1943-07-26 — 1943-09-11 inhyrd till F 1.
1948-08-22 till Svensk Flygtjänst, Sthlm.
1949-01-18 till Spanien som EC-ADO.
1955 avförd.
5633

3m nai/ge
1936

908
1936-12-23 till ABA, Sthlm, som SE-AFC ”Norrland”.
1937-10 mod till Ju 52/3mvai.
1940-04-12 — 1940-08-02 inhyrd till F 4, kod Tp 3. Senare TP 5, kod 908.
1944-09-04 — 1944-09-19 inhyrd till F 8.
1945-03 Röd Kors-målning.
1948-10-07 till Svensk Flygtjänst, Sthlm.
1949-01-18 till Spanien som EC-ADQ.
1953-04-06 förstört vid haveri vid Yaunde, Cameroon.
5646

3mvai
1937

1937-05-07 till ABA som SE-AFD ”Vikingaland”.
1941-07-30 — 1941-08-27 inhyrd till F 8. Inget FV-nr men kronmärkt.
1941-11-01– 1945-06-11 inhyrd till F 7, F 3, FC, F 3, F 6, F 9, F 12, F 6, F 1.
1948-10-07 till Svensk Flygtjänst.
1949-01-18 till Spanien som EC-ADP.
1955 skrotad.
ABA = AB Aerotransport

Junker Ju 52, ”Södermanland”, registrerad SE-ADR.
Foto: SAS Scandinavian Airlines (PD Wikimedia, beskuren)

Källor:
?) = Olika uppgifter finns …
WikiPredia
WikiZero
RilPedia
FrWiki
UpWikisl
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum (tabelluppgifter för fpl-individerna)
Hugo Junkers (bplaced)
Aircraft Fandom
airandspace.si.edu
military-history.fandom
Warfare History Network
Kulturnav
Ju 52 Archiv
F 11 Museum

Uppdaterad: 2022-10-03

Annons