Fpl 29 – Haveri fpl 29581

1966-12-08, Krångede

Haveriet

Haveriet inträffade i samband med hemgång efter ett pass jaktstrid rote mot rote.

Efter order om att avbryta striden och enskild hemgång har ff tryckt ned i moln och därefter sannolikt fortsatt molngenomgången till marksikt och därvid eller strax efter erhållen mark sikt kolliderat med terrängen.

Ff (ffl 1.gr JO L) (begränsad FFSU) medföljde fpl vid nedslaget och omkom.

Händelsebesrivning

Under andra fm-passet skulle två rotar J 29 F ur 3.divisionen F 4 öva jaktstrid. Den ena roten skulle utföra jaktsvep och den andra hade jaktförsvarsuppgift.

Ff (L – i David 58) ingick som rotechef i den sistnämnda roten som rotetvåa (lt A – i David 39)). Den jaktsvepande roten – som skulle stiga till 10.500 m – bestod av rotechef (1.ffl R – i David 46) och rotetvåa (lt F – i David 65). Flygplanen var utrustade med fyllda fälltankar. Ff:s flygplan hade reservhorisont.

Övningen skulle vara radarledd. Passet, som skulle avslutas med PAR-landning rotevis, beräknades vara slut kl 11.55.  Den jaktsvepande roten startade kl 11.21 med tänd efterbrännkammare (ebk) och steg genom moln i rote på kurs 90°.

I trakten av Långsele fick roten ny kurs av radarjaktledare (rrjal), ca 250°. På grund av kondensstrimmor på höjden 10.500 m gick roten ned till ca 8.500 m.  Den jaktförsvarande roten startade kl 11.23 på samma sätt som den jaktsvepande och leddes av rrjal mot motståndaren och fick kontakt med denna kl 11.33. Försvarande roten gick då på ca 10.000 m höjd.

Kontakten mellan rotarna skedde på kontrakurs och striden började som kurvstrid för att därefter utvecklas till lågfartsstrid på ca 3.500 m höjd. Stridsområdet låg ungefär 15-20 km nordost Krångede.

Efter en stund avbröt (A) striden, tryckte med tänd ebk och på kurs 90° ned mot molnöversidan och sade till ff (L) att roten avbryter striden och går hem enskilt och landar. Meddelandet kvitterades av ff (L). Denne, som då var anfallen av (R), tände ebk och tryckte ned i moln liggande rätt på vingarna.

Ungefär samtidigt härmed meddelade ff (L), på fråga av rrjal, att han gick på kurs 270° och övergick till kanal Caesar.

Enligt rrjal upphörde striden omkr kl 11.43. Därefter har inga meddelanden avhörts från ff (L).

Vittnen i trakten norr och väster haveriplatsen har gjort vissa iakttagelser som torde ha samband med haveriet och vilka tyder på att detta inträffat i nära anslutning till stridens avbrytande. 

Haveriplatsen – belägen i höglänt, skogsbevuxen terräng ca 20 km norr Krångede – påträffades den 10/12 efter ett omfattande spaningsarbete från såväl luften som marken. Sett i flygplanets färdriktning ligger platsen lägre än omgivande terräng.

Såvitt framgår av den tekniska utredningen har flygplanet kolliderat med marken på kurs 275°, liggande rätt på vingarna och med en dykvinkel av 8-10°. Det har varit trimmat ca l streck bakåt motsvarande normal flygfart eller 600-800 km/tim. Inget tyder på att flygplanet brunnit före nedslaget. 

Förarens kropp jämte fallskärm och nödpacke återfanns 130-160 m bortom kollisionspunkten. Fallskärmen var utdragen ur höljet och något svedd. Nödpacken var sönderriven.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)

Uppdaterad: 2016-09-03

Annons