B 3 – Sammanställning

Fpl TP 73 (B 3) nr 145 buklandade 1951-02-13 på Storsjöns is, Kungsgårdsviken, F 4, då han inte nådde fram till fältet pga snöyra och dålig sikt. Fpl kasserades.
Foto: Hallings foto, Östersund, Stiftelsen Jamtli (CC BY NC ND).
1945-11-13 nödlandade fpl nr 122 (märkt 17-gul B, ”BELLMAN”) från F 17 vid Hästnäs, Visby, pga motorstörningar. Besättning oskadd (bl a C F 17 övlt Torsten Rapp). Fpl reparerades (38.800:-).
Foto: Okänd (bild från Gotlands Försvarshistoria).
Fpl nr 122, från haveriet ovan, bärgas mha stridsvagn m/41.
Foto: Okänd (bild från Gotlands Försvarshistoria).

Sammanställning B 3

  • Totalt inköptes 56 fpl B 3 av svenska Flygvapnet.
  • 40 fpl köptes från Tyskland.
  • 16 fpl licenstillverkades av SAAB.
  • 19 fpl avskrevs pga haverier.
  • Minst 29 personer omkom i samband med haverierna.
FV-nrc/nGodkänd
Avförd
Fb
kod
Gång-
tid
Anm
118 1 391110
511102
1-16
7-1
1-17
17-gA
17-01
1.451Junkers Ju 86 K-13.
Ombyggd till TP 73.
510621 haveri Ramlamossen vid Mjäldrunga, Herrljunga. Motorskärning. Besättningen oskadade.
119 2 391219
430108
1-17 334 Junkers Ju 86 K-13.
421008 totalhaveri Tierp vid start i mörker pga motorstopp på 50 m höjd. Fpl överstegrar, slår i marken och kroppen bryts av. Främre delen fattar eld. Ff asp (söndertrasad fot), fs fljch övlt Westring (svåra skador i vä arm o bröst) kastas ur fpl vid haveriet. Fsig kp Carlsson o fsk vpl vkrp Söderqvist oskadda o räddar ff o fs undan brinnande o exploderande fpl.
122 3 401119
550820
1-18
17-gB
17-02
Junkers Ju 86 K-13.
Märkt ”Bellman” på F 17.
1949 ombyggd till TP 73.
123 4 400416
480831
1-18
1-19
17-gC
1.274 Junkers Ju 86 K-13.
480726 haveri F 17 pga motorstörning i starten på 150 m höjd. Nödlandning. H huvudställ avslaget. Kanar 150 m på v hjul o h vingspets. Ff (förvaltare N-O Andersson) + 4 besättning oskadda. Fpl kasseras.
124 5 400510
550820
1-19
1-20
17-gD
Junkers Ju 86 K-13.
1949 ombyggd till TP 73.
125 6 400528
550820
1-20
1-21
17-gE
17-04
Junkers Ju 86 K-13.
Märkt ”Elisabeth” på F 17?
1949 ombyggd till TP 73.
126 7 400702
540524
1-22
17-gF
17-05
Junkers Ju 86 K-13.
1949 ombyggd till TP 73.
1954 till Svenska Aero som SE-BZO.
1958 skrotad.
127 8 400719
500606
1-23
1-30
17-gG
1.286 Junkers Ju 86 K-13.
1949 ombyggd till TP 73.
500404 haveri Fält 28 Gunnarn vid landning i djup snö utanför plogad bana. Besättning oskadd.
128 9 400906
550820
1-24
17-gH
17-vA
Junkers Ju 86 K-13.
1949-01 ombyggd till TP 73.
129 10 400906
441023
1-25 567 Junkers Ju 86 K-13.
440915 totalhaveri Tvärberget, 12 km NNO Värmlands Dalby. Kollision med träd i dåligt väder med molnslöjor i trädtoppshöjd. Fs fk O Sjöström, resoff asp K-G Andersson, pass flyg-lt J Lauritsen (dansk) omkom. Mek fu H Jansson och fsig krp B Carlsson allvarligt skadade. Vraket köptes av privatperson som dock hade transportproblem, mycket lämnades kvar… (JR)
130 11 400927
581121
1-26
17-gI
14-
1-rI
1-grF
1-sF
1-6
2.445 Junkers Ju 86 K-13.
1949 ombyggd till TP 73.
För utbildning av J 30-navigatörer (ombyggd nos)??
Brandövning.
131 086 0956 361218
551221
1-1
1-31
1-46
Junkers Ju 86 A-1.
1937 prov med 20 mm akan.
1943 ombyggt till transportversion.
1952 till Svensk Flygtjänst som SE-KAH.
132 086 0957 370325
470730
1-2
1-10
1-47
Junkers Ju 86 K-1.
1943 ombyggt till transportversion.
133 086 0958 370408
550429
1-3
1-33
1-48
1-sB
1-2
1.909Junkers Ju 86 K-1.
1943 ombyggt till transportversion.
134 086 0299 371222
551108
1-4
1-47
1-1
1-32
14-vG
11-56
1.898Junkers Ju 86 K-4.
1940-05-19 nödlandning West-Diewenow, Wollin, Stettin, Tyskland, pga motorhaveri. Ff fk Dahlborg, fs lt Ahlner, fsig Nyrén och fsk Johansson internerades.
1940-05-29 fpl o besättning åter Sverige efter byte mot på Gotland nödlandad Heinkel He111.
1949 ombyggd till TP 73.
135 371222
391107
1-5 87Junkers Ju 86 K-5.
390901 totalhaveri NV Arnebo, 15 km S Linköping. Kollision m marken under inflygning F 3 i mörker o plötslig dimma. Besättning (ff asp F Ramström, fs asp B Wittsten, fsig fu E Nordh) omkom. Minnessten finns på platsen.
136 086 0345 380129
580514
1-6
1-34
1-2
11-52
11-36
11-136
2.058 Junkers Ju 86 K-4.
1945 skadad av brand, fick nya vingar från fpl 132.
1952-11 ombyggd till TP 73.
137 086 0349 380208
550820
1-7
1-35
1-3
17-25
17-gH
1-37
14-27
1-1
Junkers Ju 86 K-5.
1949 ombyggd till TP 73.
138 086 0351 380214
421128
1-8
1-48
1-49
622 Junkers Ju 86 K-5.
420930 totalhaveri Östersjön, N Häradskär. Försvann i dimma o störtade i havet efter avslutad skjutövning. Besättning (ff fu P Skough, fsk vkrp K Lundgren, fsk vkrp R Eriksson, fsk vpl K Karlsson, mek volontär P-O Nygren) omkom.
139 086 0353 380202
550820
1-9
1-26
1-5
17-bB
17-25
7-10
Junkers Ju 86 K-5.
1949 ombyggd till TP 73.
140 086 0355 380413
550820
1-10
1-1
1-31
21-bA
21-50
21-sL
21-21
Junkers Ju 86 K-4.
1949-01 ombyggd till TP 73.
141 086 0357 380215
551108
1-11
1-36
1-4
17-bI
14-26
1.707 Junkers Ju 86 K-5.
Märkt ”Ingrid” på F 17.
1949 ombyggd till TP 73.
142 086 0359 380314
570903
1-12
17-b?
7-
2.381 Junkers Ju 86 K-5.
1949 ombyggd till TP 73.
143 086 0361 380326
580314
1-13
1-38
11-38
11-51
11-143
2.263Junkers Ju 86 K-4.
1949 ombyggd till TP 73.
144 086 0363 380317
430522
1-14
1-3
1-33
Junkers Ju 86 K-4.
430203 totalhaveri vid nödlandning sjön Poustijarvis is pga dåligt väder. Besättning (ff fu U Ström, fsig fk S Sjögren, mek vkrp H Gabrielsson, fs vkrp J Lindahl, fsk vkrp H Westholm, fsk vpl Å Knutsson) omkom.
145 086 0365 380326
510604
1-15
1-21
1-34
1-2
17-12
1.994Junkers Ju 86 K-5.
1949 ombyggd till TP 73.
510213 haveri Storsjöns is, Kungsgårdsviken, F 4. Snöyra o dålig sikt, fpl på för låg höjd, stall, båda hjulställen byts av. Fpl snurrar 180 gr efter landning. Besättning oskadd.
146 086 0367 380421
571231
1-16
1-4
1-35
14-35
14-vH
14-rH
14-21
7-
2.356Junkers Ju 86 K-4.
1949 ombyggd till TP 73.
Till Rikets Allmänna Kartverk, reg SE-KAK.
147 086 0369 380407
580514
1-17
1-25
1-27
1-6
17-b?
7-13
2.061Junkers Ju 86 K-5.
1949 ombyggd till TP 73.
148 086 0371 380411
580514
1-18
1-5
1-7
17-
7-
2.150 Junkers Ju 86 K-5.
1949 ombyggd till TP 73.
149 086 0373 380425
560412
1-19
1-37
1-8
1-45
11-55
11-49
11-149
2.072 Junkers Ju 86 K-4.
1949 ombyggd till TP 73.
150 086 0375 380429
570703
1-20
1-6
1-36
11-62
11-50
1-50
8-50
2.220 Junkers Ju 86 K-4.
Märkt ”Blondie”.
Till Bromma för brandövning.
151 086 0377 380503
550820
1-21
1-28
1-9
17-bN
14-bN
1-bN
1-51
1-grC
1-3
Junkers Ju 86 K-5.
1949 ombyggd till TP 73.
152 086 0409 380621
401025
1-22
1-29
449 Junkers Ju 86 K-5.
400914 totalhaveri Vänersborg. Trädkollision vid lågflygning. Fsk (krp Ek) skadades men övriga (ff krp A Johnsson, fs kd U Johanssen, fsig K Drews) omkom.
153 086 0410 380506
550820
1-23
1-7
1-37
11-61
1-53
21-bJ
21-bB
21-51
21-sM
Junkers Ju 86 K-4.
F 17:s första flottiljchef, Torsten Rapp, var med vid leveransflygningen. (Q)
1949 ombyggd till TP 73.
154 086 0411 380518
381101
1-24 5,40Junkers Ju 86 K-4.
380518 totalhaveri Östersjön, S Trelleborg. Ev motorproblem vid leveransflygning. Besättning (ff kn K Lilliér, fsig fu G Wernhult, fs kn N-O Björsell) omkom.
155 086 0412 380611
580514
1-25
1-38
1-53
1-10
1-42
11-42
11-55
3-53
21-21
2.086 Junkers Ju 86 K-5.
1948 ombyggd till TP 73.
1958 till F 3 museum / Flygvapenmuseum (märkt 21-bA).
156 086 0413 380517
470122
1-26
1-52
1-8
17-28
17-bM
1.306 Junkers Ju 86 K-5.
Märkt ”Marianne” på F 17.
470108 totalhaveri F 17. Efter studs vid sättning drog ff på men v motor stannade. Fpl överstegrade, girade vänster, träffade trädtopp och slog i marken. Besättning (ff vpl vk Nyström, fsig fu Jansson) lindrigt skadade.
157 086 0414 380527
431112
1-27
1-8
1-11
712Junkers Ju 86 K-5.
430813 totalhaveri 2 km V F 9, Säve. Kollision m skogshöjd vid nödlandning efter stopp vä motor. Ff (kd Ankarsvärd) + 3 man lindrigt skadade.
158 086 0415 380602
550820
1-28
1-9
1-12
1-58
1-grD
1-sD
1-4
Junkers Ju 86 K-5.
1949 ombyggd till TP 73.
159 086 0416 380617
550820
1-29
1-13
17-
7-15
Junkers Ju 86 K-5.
1949-01 ombyggd till TP 73.
160 086 0417 380819
580514
1-30
1-10
1-39
11-39
14-22
21-23
21-22
2.146Junkers Ju 86 K-4.
1949 ombyggd till TP 73.
161 086 0418 380623
551108
1-31
1-11
1-40
11-40
1-61
14-23
1.959Junkers Ju 86 K-4.
1949 ombyggd till TP 73.
Till Torslanda för brandövningar.
162 086 0419 380627
580514
1-32
1-39
1-14
17-gD
7-62
2.163 Junkers Ju 86 K-5.
1949 ombyggd till TP 73.
163 086 0420 380707
580514
1-33
1-22
1-15
1-63
14-63
7-63
2.357Junkers Ju 86 K-5.
1949 ombyggd till TP 73.
Till Svensk Flygtjänst som SE-CBO.
164 086 0422 380707
580514
1-34
1-41
11-41
11-58
11-64
11-164
2.355 Junkers Ju 86 K-4.
1949 ombyggd till TP 73.
165 086 0423 380713
550820
1-35
17-
1-65
1-grE
1-sE
1-5
Junkers Ju 86 K-5.
1949 ombyggd till TP 73.
166 380715
401011
1-36
1-12
294 Junkers Ju 86 K-4.
400730 totalhaveri Fårösund. Kollision i luften med B 3 nr 148 under samlingsmanöver. Besättning (ff sg B V Sjöblom, resff fu E Jönsson, fsig fu B G Ewenberg, fsk fu B E S Siegfrieds, fs1 asp J M Andersson, fs2 asp K L S Johansson) omkom.
167 086 0426 380721
580514
1-37
11-54
11-60
11-67
11-167
2.021Junkers Ju 86 K-4.
1949 ombyggd till TP 73.
168 086 0428 380802
500719
1-38
1-50
1-33
11-50
1-68
11-68
Junkers Ju 86 K-4.
490922 totalhaveri F 11 vid landning. Motorstopp pga felinställda bränslekranar. Besättning oskadd.
169 086 0430 380901
580514
1-39
1-44
11-44
11-59
11-53
11-69
11-169
2.390 Junkers Ju 86 K-4.
1949 ombyggd till TP 73.
170 380817
560629
1-40
1-45
1-16
17-bO
1-bO
14-24
7-24
1.731Junkers Ju 86 K-5.
1949 ombyggd till TP 73.
560605 haveri Everöds flygfält. Motorstopp vid start, fpl nödlandade o rullade ner i dike. Besättning oskadda. Fpl kasserades.
171 12 401018
571231
1-27
17-gJ
1-r2
1-grG
1-sG
1-7
2.103 Junkers Ju 86 K-13.
1949 ombyggd till TP 73.
Försedd m radarnos från J 30 nr 30006.
172 13 401105
460603
1-28
17-gK
722 Junkers Ju 86 K-13.
1945-02 torpedinstallation.
460507 haveri kort efter start SV F 17. Nödlandning pga kraftiga motorstörningar (dåliga tändstift). Ff vpl vkrp N Olmin vä arm urled o kotskada. Resff vpl vkrp N-Å Ervik, fsig fu H Löfgren o mek vkrp E Rosenqvist oskadda.
173 14 401126
420804
1-29 59 Junkers Ju 86 K-13.
410917 totalhaveri.
174 15 401217
580514
1-30
17-gL
1-74
1-grH
1-sH
1-7
1.993 Junkers Ju 86 K-13.
1949 ombyggd till TP 73.
175 16 410103
581121
1-29
17-gM
1-gI
1-sI
1-9
2.069 Junkers Ju 86 K-13.
Märkt ”Mona” på F 17.
1949 ombyggd till TP 73.
581001 totalhaveri F 4. Fpl kolliderade med bensinfat o fattade eld. Ff lindrigt brandskadad, övriga oskadda.
B 3 (FV-nr 155) märkt ”F 21 Blå A” vid Flygvapenmuseum på Malmen, Linköping, 2020-07-02. Foto: © Anders ”Bromma” Nilsson.
Ett flygplan B 3 har nödlandat på Storsjöns is efter flygning i hårt väder 1946-02-10.
Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM)
En B 3 från F 1 har gått på nosen i det blöta fältet på Rommehed 1943-44. Ff var divch kn Ernst Sabelström. Foto: Helge Andersson?

Källor:
KONTAKT nr 51, 1981-04 (Åke Hall & Bo Widfeldt)
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum.

Wings Palette.
Q) quintus72.se
JR) Kontakt 52 (Jan Robertsson, Malung)

Uppdaterad: 2022-02-10

Annons