TP 103 – Historik och FV

Cessna 550 Citation II (Spanska Marinen), Farnborough Airshow 2018.
Foto: Steve Lynes, Sandshurst, United Kingdom (CC BY 2.0, Wikimedia)
Cessna 550 Citation II, reg VP-CBM (c/n 550-0729) vid La Mole, Frankrike, 2006.
Foto: Dale Coleman (GFDL 1.2 , Wikimedia, beskuren)

HISTORIK

Cessna 550 Citation II är ett amerikanskt jetdrivet affärsflygplan utvecklat av Cessna Aircraft Company i USA. Flygplanet flög första gången 1977-01-31 och tillverkades i 621 exemplar fram till 1994.

FLYGVAPNETS TVÅ TP 103

TP 103, FV-nr 103001. Foto: © Peter Liander (från FV-nytt, beskuren).

F 7 i Såtenäs hade en TP 101 för persontransporter och viss pilotutbildning och när behovet av persontransporter ökade (Statsflyget) behövdes ytterligare ett transportflygplan. Därför fick F 17 i Kallinge 1998 låna ut sin enda TP 101 (Beechcraft 200 Super King) till F 7 för att användas som skolflygplan för blivande piloter på TP 84 Hercules.

För att ersätta F 17:s TP 101 hyrde Försvarets Materielverk (FMV) in en Cessna 550 Citation II av Nordbanken (registrerad SE-DVV) under ett år med början i oktober 1998. Under hyrestiden skulle flygplanet även utvärderas för att ev ersätta TP 101. Bromma Air Maintenance ansvarade för tekniskt underhåll under hyrestiden. Flygplanet fick FV-nummer 103001 och benämndes TP 103 i Flygvapnet.

TP 103, FV-nr 103002. Foto: © Peter Liander (från FV-nytt, beskuren).

Ett andra flygplan inhyrdes mellan 2000-11 — 2001-10 och det fick FV-nr 103002. Den hade bättre bromsförmåga eftersom motorerna på detta flygplan hade reverseringsfunktion.

DEN TREDJE TP 103

De två TP 103 som nämns ovan var de enda som Flygvapnet använde. Det finns dock en tredje ”TP 103” i Sverige, nämligen hos SwAFHF (Swedish Air Force Historic Flight). Den fanns tidigare i Danmark registrerad som OY-JEV och har tillverkningsnummer 550-0284.

2021-02 köptes den av SwAFHF och efter omfattande renovering registrerades den som SE-RMI men märktes som en TP 103 med kod 17-033 och ”FV-nr” 103003. Flygkroppen har också försetts med texten ”Swedish Air Force Historic Flight”.

OLYCKSTILLBUD

Flygplan 103001 råkade ut för ett olyckstillbud på Bromma 2000-02-13. Vid landning under ymnigt snöfall gled flygplanet av i banans förlängning 100 m pga dålig bromsverkan och kraftig sidvind. Snöröjningsledaren missbedömde snöfallets intensitet och flygledaren angav ett uppskattat friktionsvärde, dock utan att uppge att det var ett uppskattat värde. Inga skador uppstod på varken personer eller flygplan men senare skadades flygplanet under bärgningen.


Källor:

Wikipedia (Cessna Citation II, Pratt o Whitney).
Wikizero.
FlygvapenNytt 1998 nr 4.
FlygvapenNytt 2000 nr 4.
SFF – Svenskt Flyghistoriskt Forum.
Scramble.nl.
SwAFHF – Swedish Air Force Historic Flight.
Jane’s All the World’s Aircraft 1984-85.
Aviation-Safety.net.

Uppdaterad: 2022-05-11

Annons