B 3 – Spaning

B 3 som Spaningsflygplan

Flygplan B 3, Junkers Ju 86K. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum (PDM).

Isspaningen och undsättning av fastfrusna fartyg i Östersjön under den stränga vintern 1947 var en av många uppgifter där B 3:or ur F 17 gjorde en god insats. Lokalisering av saknade fartyg och därefter undsättning med mat och förnödenheter, vilket fälldes från flygplanen, var en uppgift som den 6 februari 1947 ålades F 17 och 3:e divisionen. Under resterande del av denna vinter kom sex flygplan (gul B, C, F, l, J och L) med besättningar att stå till den svenska och danska isbrytarledningens förfogande vilka upprättat ett speciellt Iskontor i Köpenhamn.

Det svenska bombflygets resurser och möjligheter var vid krigsutbrottet 1939 begränsade i det att B 3:orna oftast kom att göra tjänst som fjärrspaningsflygplan. Under 1942 förstärktes fjärrspaningen med flygplan typ S 16 Caproni, vilka tog över en stor del av de uppgifter som varit förbundna med B 3.

I slutet av kriget var Caproniplanen hårt nedslitna och belades med flygförbud varefter de avfördes. Våren 1945 överfördes tretton B 3:or till spaningsflottiljen F 11 i Nyköping som ”lån” över sommarhalvåret och som en omedelbar och temporär ersättning för S 16. Flygplanen fördelades jämnt mellan de tre divisionerna och kom att användas för optisk fjärrspaning, havsövervakning och flygfotografering medelst handkamera.

Fjärrspaningsflygplanen på F 11 gavs namn efter fåglar. Här ses ”Lärkan” och ”Svanen”. Foto: Okänd.

Kriget tog slut och B 3:orna blev kvar på F 11. Under hösten 1945 ställdes två av F 11:s B 3:or till Marinens förfogande för minspaning utmed västkusten. Flygplanen var under tiden stationerade på F 9 Säve och besättningen bestod av ff, fsig o fmek från F 11 och fs från Marinen. Varje dag flögs ett stråk mellan Pater Noster och Arendal i Norge för att hålla en ca 2 distansminuter bred ränna fri från drivande minor. Varje upptäckt mina rapporterades till Marinen som sedan tog hand om den. För varje upptäckt mina målades en vit ”mina” på flygkroppen. (CH)

Flygplan märkt 55 från F 11 har hittat 64 drivande minor!! Foto: Okänd.

Vid den totala solförmörkelsen den 9 juli 1945 användes B 3 (F 11-50) som flygande observationsplattform för en grupp vetenskapsmän. I samband härmed hade man på flygplanets nos målat en röd sol med texten ”Coronan” tvärs över.

B 3 tjänstgjorde vid F 11 parallellt med S 9C (J 9) vilka utgjorde en nödlösning i väntan på modernare flygmateriel. B 3 användes på F 11 fram till 1947 då den ersattes av fpl S 18A. B 3 tjänstgjorde även som spaningsplan på F 3 – dock i ringa omfattning.


Källor:
KONTAKT nr 51, 1981-04 (Åke Hall & Bo Widfeldt)
KONTAKT nr 56, 1982-04.

Uppdaterad 2022-02-10

Annons