RM 8 – P&W JT8D-22

Prototyp för RM 8A på Flygvapenmuseum i Linköping.
Foto: Marie Andersson / Flygvapenmuseum (CC BY 4.0, beskuren).

Jakten på högre motoreffekter fortsatte när fpl 37 Viggen projekterades eftersom detta flygplan skulle bli avsevärt större och tyngre än Draken. Man tittade nu på dubbelströmsmotorer (”bypass”) vilka hade börjat komma i drift på marknaden bl a pga den lägre bränsleförbrukningen. Tidigare jetmotorer hade varit enaxliga enkelströmsmotorer.

Valet föll på en utveckling av Pratt & Whitneys civila bypassmotor JT8D-1 med två fläktsteg. Dess militära versionen hette JT8D-22 och skulle licenstillverkas av SFA med den svenska beteckningen RM 8A. Licensavtal om utveckling och tillverkning skrevs i maj 1962 med United Aircraft. Bl a konstruerades ett helt nytt bränslesystem.

JT8D monterad på en Douglas DC-9 vid Portland Aeronautical Exposition 2004.
Foto: KPWM Spotter at the English Wikipedia (<a rel="noreferrer noopener" href="CC BY-SA 3.0, Wikimedia)

Till motorn konstruerades en integrerad EBK med tre steg och blev en av de första i praktiskt bruk på en dubbelströmsmotor. Tre originalmotorer JT8D-1 levererades för att kunna påbörja utvecklingen av EBK:n. Från de två strömningsmedierna (het gas från turbinen i centrum och kall fläktström utmed yttermanteln) skapades en blandzon för att ge de bästa förutsättningarna för tändning, drift, hög verkningsgrad och låg tryckförlust. Den första motorn P&W JT8D flög första gången den 9 februari 1963.

”En av Europas största militära jetmotorer” – RM 8A. Foto: Okänd.

Pga Flygvapnets krav på kort landningssträcka infördes också en reverseringsanordning (strålbroms) på RM 8-motorn, vilket torde vara unikt för ett enmotorigt flygplan. Reverseringen orsakade i början allvarliga girtendenser som t o m orsakade ett haveri med fpl 37-4 under utprovningen. Den första provkörningen av JT8D-1 med EBK ägde rum den 6 augusti 1964 och försöken med EBK:n påbörjades under våren 1964.

RM 8 monteras i Viggen, prototyp nr 37-1. Foto: Okänd.

Den första licenstillverkade RM 8-motorn med EBK provkördes under 1965. Efter en total gångtid på över 1.000 timmar för provmotorerna på SFA kunde den första motorn levererades sedan till Saab i Linköping i oktober 1966 och den flög första gången i fpl 37-1 den 8 februari 1967. SFA levererade den första seriemotorn den 28 september 1970. RM 8A-motorerna levererades till de första Viggen-versionerna AJ 37, SH/S 37 och SK 37. Brännkamrarna modifierades senare för att minska de synliga sotmängderna från motorn så att den skulle bli rökfri.

RM 8B. Foto: Okänd.

För jaktversionen (JA 37) krävdes dock högre effekt för att kunna operera på högre höjd och med högre fart. Därför utvecklades en ny version (RM 8B) som bl a fick en ny lågtryckskompressor. Fläkten utökades med ett steg till tre steg varvid ett av stegen i lågtryckskompressorn togs bort. Efter den omkonstruktionen blev motorn 7 cm[K] längre och därför fick även flygplan JA 37 förlängas lika mycket. Även EBK:n modifierades. RM 8B flög första gången i JA 37 den 27 september 1974.

RM 8 på transportvagn.
Foto: Torsten Nilsson / Flygvapenmuseum (CC BY 4.0)

DE OLIKA STEGEN

RM 8A hade 13 kompressorsteg uppdelade på två från varandra fritt roterande rotorer. De sex första stegen omfattade en 2-stegs fläkt (1) och en 4-stegs lågtryckskompressorn (2) som drevs av en 3-stegs lågtrycksturbin (3). Lågtrycksturbinen var placerad bakom högtrycksturbinen vars enda steg (4) drev högtryckskompressorn (5) som bestod av 7 steg.
Den kraftigare motorn RM 8B fick ett extra steg i fläkten men ett mindre steg i lågtryckskompressor.

Jämförelse mellan RM 8A och RM 8B. Grafik: Okänd.

JTD8-1. Grafik: Okänd. Bild från ”Svensk flygindustri genom tiderna” av Nils Kindberg.

RM 8 – Versioner

RM 8A: Användes i fpl AJ 37, SH/S 37 och SK 37. 2-stegs fläkt och 4-stegs LT-kompressor.
RM 8B: Användes i fpl JA 37. 3-stegs fläkt och 3-stegs LT-kompressor.

RM 8 i transportvagn för utomhusbruk.
Foto: Pär Björkqvist / Flygvapenmuseum (CC BY 4.0)

DATA – RM 8

RM 8ARM 8B
Dragkraft (EBK)6.690 kp (11.790 kp)7.415 kp (13.125 kp)
Vikt m EBK2.120 kg2.350 kg
Diameter1,35 m1,35 m
Inloppsdiameter1,03 m1,03 m
Längd (max temp)6,17 m (6,178 m)6,24 m (6,25 m)[K]
Luftflöde146 kg/sek146 kg/sek
Max utloppstemp600 grader600 grader
Turbintemp1.120 grader
Tillverkade207173
Leveransår1965-19801978-1987
Transportvagn för motor RM 8 och utomhusbruk.
Foto: Stina Hedvall / Flygvapenmuseum (CC BY 4.0)

Källor:
KONTAKT nr 86, 1988.
KONTAKT nr 81, 1987.
Wikipedia: Volvo RM8.
Arboga Robotmuseum
Digitalmuseum, Ikaros – Flygvapenmusei årsbok 2008, ”Flygmotorerna” av Bertil Jung och PeGe Lundborg.
Svensk flygindustri genom tiderna, Nils Kindberg.
Flygmotor Volvo Aero 1930-2005, Bo Widfeldt och Fredrik Fryklund.
K) RM 8B var 7 cm längre än RM 8A enl Wikipedia o Robotmuseum men 9 cm enl Kontakt nr 86 av Bo Widfeldt… 🙂

SFA = Svenska Flygmotor AB (från 1970: Volvo Flygmotor AB).

Uppdaterad: 2023-03-30

Annons