T 2 – Teknisk beskrivning

Beskrivning

He 115 A-2 var ett tresitsigt tvåmotorigt monoplan helt utfört av metall i skalkonstruktion. Planet var försett med två flottörer på vardera 8.100 liter. Flygplanet var utrustat med upphängningsanordningar för: torped, bomber, dimbildningsanordning, extratank.

Detalj av nosen som visar spanarens position vid den rörliga nosmonterade kulsprutan. Foto: Se nedan.

I nosen fanns fpl chefsplats (spanarplats). Spanaren kunde antingen sitta farmför föraren eller ligga framme i nosen för riktning av torped eller betjäning av främre rörliga kulsprutan, som var monterad i en kupollavett typ Ikara. Spanaren kunde med sina sidoroderpedaler göra den sista fininriktningen av flygplanet innan torpeden fälldes.

Förarrummet var försedd med en i vertikal led ställbar pansarsits utformad för sittfallskärm. Den tvådelade urstigningsluckan var försedd med fönster för att underlätta anflygningen rnot ett mål. Plexiglashuven var skjutbar bakåt.

I mittpartiet ligger lastrummet. I detta kan medföras, allt efter uppdragets art, en torped, ett dimbildningsaggregat, bomber, en eller flera flygminor eller en tillsatstank om 600 liter. För torpeduppdrag är lastrummet uppvärmbart. I lastrummets botten finnes två öppningsbara 2-delade luckor som manövreras av spanaren.

Detalj av stjärtpartiet med antenninstallationer. Foto: Se nedan.

I stjärtpartiets främre del är signalistplatsen inrymd. Denna är täckt med en skjutbar plexiglashuv. Vid skjutning med den bakåtriktade rörliga kulsprutan utgör den uppfällda huven även vindskydd.

Flygsignalistens plats bakom föraren. Foto: Se nedan.

Signalisten sitter på en i flygriktningen skjutbar stol och betjänar en radiostation, en radiopejlstation samt dk-anordning för höjd och skevningsroder.

Tekniska data för He 115 A-2

Motorer:2 st BMW 132 K
Motoreffekt:2 x 830 hk
Beväpning:1-2 st rörliga 8 mm m/22-37R
1 st torped m/38 (805 kg) alt 1 st m/41 alt 2 st sprängbomber eller extratank 600 liter
Högsta hastighet:315 km/tim.
Marschfart:285 km/tim
Landningshastighet:110-150 km/tim
Flygsträcka:3.000 km med extratank
Total bränslemängd:3.370 liter varav extratank 600 liter i lastutrymmet
Stighastighet:2.500 m/10 min
Topphöjd:4.800 m
Tomvikt:5.700 kg
Max flygvikt:9.600 kg
Spännvidd:22,27 m
Längd:17,3 m
Höjd:6,6 m
Vingyta:87,05 m2
Vingbelastning:109 kg/m2 (9.450 kg flygvikt)

Målning och märkning

Målningsritning: Leif Fredin.

De T 2 som levererades till F 2 1939 var försedda med koderna 21-32. Planen målades och märktes i Tyskland enligt 1937 års bestämmelser. Ovansidan var målad olivgrön och undersidan ljust blågrå med skarpa färggränser. Flottörernas undersidor målades gula. Flottiljsiffran (2) placerades till vänster om kronmärket och individnumret (21-32) till höger. Siffrorna var 400 mm höga. Kroppens kronmärke var 800 mm i diameter. Individnumret placerades även på nosen (250 mm). Registreringsnumret (101-112) placerat på kroppssidan framför fenan var 65 mm. Kronmärken på vingarnas ovansida var 800 mm och på undersidan 1.500 mm. Propellerbladen var omålade (metallblanka).

Enligt 1940 års bestämmelser infördes gul ring kring kronmärket och kronmärket på vingarnas ovansida borttogs. Individnumret (2-12) målades med vit färg på fenan och nosen, 1.000 mm respektive 800 mm. Senare slopades den gula färgen under flottörerna och propellerbladen målades svarta. Under 1942 infördes även den mörka sk utbåtsfärgen på planens ovansida. Färggränsen blev nu något diffus.

Av säkerhetsskäl infördes från 1944 åter kronmärket på vingarnas ovansidor. Flottiljsiffran (bakom kronmärket) och fpl-nummer målades gula.

Enligt uppgift förekom kvinnonamn på vissa fpl. Spinner kan även ha målats röda (divisionsfärg).

Sammanställning över HEINKEL He 115 A-2 (T 2) i Flygvapnet

FV-nr Werk NrGodkändKasserad Koder Anmärkningar
101 3026390620 3911212-21Haveri 390813 (80,05 t)
102 3027 390630 521213 2-22, 2 Dåligt tillstånd (1.702 t)
103 3028390627 480617 2-23, 3 Full gångtid uppnådd
1043029 390630430910 2-24, 4 Haveri 430805 (712,50 t)
105 3030 390815 411212 2-25, 5 Haveri 410913 (359,55 t)
106 3031 390804 520123 2-26, 6Dåligt tillstånd (1.377 t)
1073032 390825 440913 2-27, 7 Haveri 440808 (808 t)
108 3033 390829 480521 2-28, 8 Reservdelsfpl (1.001 t)
109 30343909264401222-29,9Haveri 431027 (497,55 t)
110 3035 391003 491214 2-30,10 Höga kostnader (1.063 t)
111 3036391010 490413 2-31,11Underhålles ej (892 t)
112 3037 391020 510215 2-32,12 Höga kostnader (1.444 t)
113-1182-33–38Ej levererade

Fördelning av T 2 vid F 2

År (1/7 19xx)394041 424344 45 46 4748 4950 5152
Antal111110109777754321

Källa: KONTAKT nr 77, juni 1986.
– Se ”Historik”-sidan för detaljerad info.
Fotograf ej angiven i originalartikeln…

Uppdaterad: 2018-05-09

Annons