TP 4/TP 45 – DATA och HAVERIER

DATA OCH PRESTANDA

Sammanställningen nedan avser TP 4, men är i stort tillämplig även för TP 45(A).

TP 4 (TP 45, TP 45A) var ett lågvingat, tvåmotorigt monoplan uppbyggt i skalkonstruktion av metall och kunde utrustas med hjul, skidor eller flottörer.

Motorerna var av typ Wright Whirlwind R 975 E3 (Ww E3) med en maximal effekt av 450 hP vardera. Topphastigheten låg på 285 km/h vid 2.250 rpm och marschhastigheten 270 km/h vid 2.000 rpm. Bränsleförbrukningen var 220 resp 185 l/tim.

Motorerna var utrustade med startmotor ”Eclipse typ E160” och kunde dessutom startas med vev.

Propellrarna var av typ Hamilton 2D30, två-bladiga med 2,52 m diameter, hydrauliskt omställbara mellan 13-28.

HUVUDDATA TP 4 – Beech 18 R

Spännvidd13 m
Längd10,4 m
Höjd2,87 m
Vingarea31,2 m2
Vinqbelastning104,9 m2
Tjänstevikt (hjul)2.281 kg
Tjänstevikt (skidor)2.560 kg
Tjänstevikt (flottörer) 2.710 kg
Startsträcka (skidor)215 m
Topphöjd (praktisk)5.600 m
Stigtid 1.000 m3 min
Stigtid 3.000 m9 min
Stigtid 5.600 m40 min
Max flygtid4 tim 45 min
Aktionsradie (flottörer) 625 km
TP 45A, Beechcraft 18S (C-45B). Foto: Se nedan.

FLYGVAPNETS TP 4, TP 45 och TP 45A

Typc/nGodkKodAvfördGångtidAnm
TP 43214004097
4-72
21-2
5308071.694 timHaveri 530109
TP 45912
45001
4804128-015603151.693 timFull gångtid
TP 45A450024807078-02
2-02
580923311,5 tim efter stor översynHaveri 580811

MÅLNING OCH MÄRKNING TP 4

TP 4 i sitt slutliga målnings-/märkningsschema på F 4. Foto: Se nedan.

Under större delen av sin aktiva period var TP 4 målad i standardfärgsättningen mörkgrön ovansida/ljusblå undersida. Då planet var försett med flottörer var även dessa gröna och med gula undersidor. 1948 målades flygplanet helt i orange (se Antarktisexpeditionen ovan och Michael Östberg i källreferensen nedan).

Då flygplanet inträdde i tjänst bar det kronmärken m/37 (utan gul ring) och ambulansflygnummer 7 på kroppen. Dessutom bars Röda Kors-beteckningar i sex positioner. Nästan omgående ändrades dock kronmärket till m/40 dvs. med gul ring.

I början av augusti 1940 ändrades flygplansnumret (koden) till 72, vilket målades i vita siffror i flygplanets nos och stjärtsidplan. Härtill kom flottiljsiffran 4 i svart till vänster om kronmärket på kroppen (siffran 7 avlägsnades liksom kronmärkena på vingarnas ovansidor). Då planet överfördes till F 21 ändrades stationssignalen (koden) till 2, som enbart målades på stjärtsidplanet. Dessutom ändrades flottiljsiffran till 21.

MÅLNING OCH MÄRKNING TP 45 (A)

Vad gäller målning och märkning av fpl TP 45(A) erbjuder detta inga större variationer. Båda flygplanen hade under hela sin tid färgsättningen omålad aluminium. Antiglarepanel – på nosens ovansida och motorkåpornas insidor – var som vanligt matt svart. Kronmärken i sex positioner och svarta kodsiffror (01 resp 02) liksom flottiljsiffran (8 och 2).

En kuriositet i sammanhanget är registreringsnumret: TP 45 gavs inledningsvis reg-nr 912, vilket dock snart ändrades då typnumret skulle ingå i registreringsnumret 45001.

HAVERIET MED TP 4

Efter att ha återrustats för flygvapentjänst under september, tillfördes TP 4 senare under hösten återigen F 4 och dess 3:e division.

På eftermiddagen den 9 januari 1953 startade TP 4:an från bana 12 på F 4 för att ombasera till F4 sjöflygstation. Flygplanet var vid tillfället försett med skidor och hade fyra personer ombord. Förare var, liksom så många gånger tidigare, Knut Gunnerfeldt.

Efter att ha kommit upp på ca 30 meters höjd, vek sig planet plötsligt åt vänster, störtade ner i skogen utanför banan, totalhavererade och fattade eld. Av de fyra ombord omkom föraren, medan de övriga klarade sig utan livshotande skador. Som haveriorsak angavs felaktig klaffinställning.

HAVERIET MED 45002

Vid landning på Hägernäsviken efter ett flygpass på eftermiddagen den 11 augusti, satte flygföraren planet med för hög fart under nostryckning, varvid flottörernas främre del slog hårt i vattnet och en kraftig studs uppstod. Efter att ha ansatt en ny landning, girade planet kraftigt åt vänster, varvid vänster flottör och vinge skar ner under vattenytan och bröts sönder. Flygplanet vände över på sidan och började vattenfyllas, för att efter ca 15 minuter ligga helt på rygg och flyta med flottörerna uppåt.

45002 bärgas vid F 2 slip efter haveri på Hägernäsviken. Skadorna var så omfattande att flygplanet avfördes. Foto: Se nedan.

De ombordvarande, besättningen om två man jämte två värnpliktiga passagerare, kunde räddas oskadda av en tillskyndande räddningsbåt. Flygplanet kunde bogseras in till F 2 flygplanskran, där det senare bärgades. Skadorna bedömdes så omfattande att planet avfördes som totalhavererat.

Orsaken till haveriet berodde på felbedömning av föraren: Sättning i för hög fart, samt att han ej kunde bemästra de krängningar och girtendenser som uppstod. Vid tillfället rådde helt vindstilla och bleke.


Källor: 
KONTAKT nr 88, september 1988 
– 1) Bengt Wassgrens föredrag februarI 1974.
– Knut Gunnerfeldts flygdagbok.
– Harry Blomqvist ”Flygambulanstjänsten”.
– Anders Roos
– Per-Olof Olofsson – POGO 
– Fotograf ej angiven på många av bilder i originalartikeln.
Mikael Östbergs hemsida om 
TP 4

Annons