Fpl 32 – Haverier del 2

DatumFpltyp
nr
Fb/KodHändelsebeskrivningPlats
1964-05-29A32A 32192F6-18Kollision med vattnet under attackanfall. Ff fältflygare B O Sandberg och fnav A Lantz fskhopp.Visingsö
1964-05-29 A32A 32219F6-27Kollision med vattnet under attackanfall. Ff fältflygare R Lundmark fskhopp. Visingsö
1965-02-01A32A 32191F6-17Motorstopp. Ff fältflygare B T Karlsson fskhopp.Skulltorp, Skövde
1965-02-02A32A 32220F6-28Okontrollerat läge under avancerad flygning. Ff omkom (har skjutit ut sig i sent läge – armeringslinan till fallskärmsutlösningen ej ansluten).Sjötorp, Vänern
1965-02-25J32B 32508F21-34 Efter anfall mot Junkömålet skulle ff på uppdrag utföra kontrollflygning med urkopplade servon. Han lämnade därför förbandet och styrde ut mot havet. Av någon anledning har ff beslutat att lämna fpl. Efter separeringen från stolen har fallskärmslinorna trasslat in sig i stolen varför ff omkom vid nedslaget. Efter förarens uthopp har flygplanet stabiliserat sig själv och i en mycket flack planébana ”landat sig själv” ute på isen i Bottenviken. Fpl upptäcktes någon timme senare av ett civilt flygplan varvid konstaterades att fpl motor fortfarande var igång! Vid en senare besiktning av fpl framgick det med största sannolikhet att ff skulle ha överlevt om han suttit kvar i fpl vid nedslaget! I havet utanför Piteå
1965-04-13 S32C 32928F11-28Okontrollerbart läge vid molngenomgång. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Ölsta
1965-06-01 3A32A 2082F7-30Kollision med vattnet under lågflygning. Ffoch fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Halleberg, Vänern
1965-08-25S32C 32904F11-04 Kollision med radiomast Hallsberg NDB-fyr. Ff fältflygare A A Hellgren fskhopp, fnav omkom (har skjutit ut sig men armeringslinan till fallskärmsutlösningen var ej armerad).Hallsberg
1965-09-08J32B 32547F1-47Brandvarning under start. Ff fänrik H G Portland och fnav S L Jacobsson fskhopp.Mälaren utanför Hässlö
1965-11-15 A32A 32133F15-11 Kollision med fpl 32176. Ff fänrik L R Eriksson och fnav A I Tiikkala fskhopp.Vitgrund, N Söderhamn
1965-11-15 A32A 32176F15-28Kollision med fpl 32133. Ff omkom (har ej initierat utskjutning).Vitgrund, N Söderhamn
1966-02-02J32B 32587F12-47Turbinaxelbrott. Ff fing S 0 Hökborg och fnav S G Nygren fskhopp.Fliseryd
1966-03-09J32B 32522F21-39Kollision med isen vid PAR-landning. Ff fältflygare Törnqvist och fnav Holmqvist oskadda.Kallax, Luleå
1966-03-14A32A 32036F7-07Motorstörning/bränslebrist. Ff fältflygare B T Eriksson fskhopp. NV Otterbäcken, Vänern
1966-03-15J32B 32572F1-32Okontrollerat läge under luftstrid. Ff fältflygare D B Hedman fskhopp. Söderbärke
1966-07-19A32A 32051F7-17Högfartsflygning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Vänern, SO Åmål
1966-08-10A32A 32116F7-37Motorstörning. Ff fältflygare K H Johansson och fnav G K Åkesson fskhopp.Unnunge, Norrtälje
1966-11-07J32B 32556F4-56 Okontrollerbart läge/styrautomatfel. Fffältflygare K A Holmqvist och fältflygare L F Körberg fskhopp.Hallen
1967-03-15J32B 32608F1-08Okontrollerat läge vid instrumentflygning. Ff (lt) omkom (har skjutit ut sig i för hög fart och kolliderat med fenan), fnav omkom (har skjutit ut sig i för låg fart i inverterat läge).Dammsjön, Säter
1967-04-24A32A 32138F15-14Motorstopp under avancerad flygning. Ff överste S Lampell och major S K Lundberg fskhopp.Trönö, N Söderhamn
1967-04-25S32C 32926F11-26 I samband med start från Skavstafältet (F 11) lossnade motorns turbinhjul från rotoraxeln och skar ut genom flygkroppen samtidigt som det ödelade roderlinorna till stärtpartiet varvid fpl blev manöverodugligt. Fpl havererade i banans förlängning och höll sånär på att ramma en bonde på sin traktor. Det unika i sammanhanget är att en kadett med sin kamera lyckades ta en bild, just precis som turbinhjulet skär sig igenom flygkroppen, och som därefter kom att florera i massmedia som något av ”Årets bild”. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Se bild längst ner på sidan. F11 Skavsta, Nyköping
1967-06-27A32A 32110F17-31Fågelkollision/kompressor. Ff fältflygare L Å Riström och fnav P Å Mårtensson oskadda.Bana 01 F17 Kallinge
1967-11-27A32A 32235F17-44Kollision med ”Törebodabåge” vid minuslandning. Ff omkom, fnav Holmberg undkom med lindrig skada.F17 Kallinge
1968-05-11A32A 32208F15-35Okontrollerbart läge under luftstrid. Ff fältflygare L Forsberg fskhopp.Laxeby, Borgholm
1968-08-05S32C 32921F11-21Okontrollerat läge under avancerad flygning. Ff och fnav omkom (utskjutning initierad på för låg höjd).Vingåker
1968-10-01A32A 32135F15-13Höjdroderlåsning vid start (FOD). Ff löjtnant CO0 Salsing och fnav I OGahlin oskadda.F10 Ängelholm
1969-03-13A32A 32180F6-11Fågelkollision/motorstopp. Ff löjtnant E A Garsten och fnav sergeant M U Svensson fskhopp.Måseskär
1996-10-07A32A 32141F7-20Markkollision vid mörkerstart. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Sörgården, Såtenäs
1970-05-31A32A 32252F15-42Motorstörning efter fågelkollision under start. Ff (lt) och fnav omkom (har initierat utskjutning på för låg höjd).F15 Söderhamn
1970-08-13A32A 32188F6-15Motorstopp p g a brusten bränsleledning under lågflygning. Ff fälflygare G A Engdar och fnav sergeant S L Eklund fskhopp.S Hävringe
1971-03-03A32A 32239 F17-48Okontrollerbart läge vid kontrollflygning av styrsystem. Ff fänrik B R Lestander och fnav sergeant J A Andersson fskhopp.Fågelmara
1971-03-23A32A 32187F6-14 Kollision med Vättern under bombfällningsövning i mörker mha lysbomber. Efter anfall tog ff, som var chef för verkansgruppen, upp något högre än normalt (till 2.000 m höjd isf normalt 1.200-1.400 m) och planerade sedan enligt rotetvåans uppgift lugnt ned mot vattnet på rätt kurs (Enligt order skulle verkansgruppen återflyga på lägst 100 m höjd GND över Vättern). Tvåan tyckte, att rotech tillfälligt stoppade upp planén på 200 m höjd, men sedan fortsatte planén sakta. När rotech passerade under 100 m höjd, påminde tvåan om höjden (dock av misstag på fel stationssignal). Strax därefter kolliderade rotech med vattenytan. Ff synes ha utlöst katapultstolen strax före fpl rygg läge i roll under “studs” efter första islaget. Ff (fk) omkom (har inte påträffats) Visingsö
1971-05-06A32A 32071F17-17Motorstopp. Felmonterad bränsleledning. Ff löjtnant N C Kindblad och flygplanmästare L A Possung fskhopp.Torkö, Ronneby
1971-06-10A32A 32249F7-50Kollision med fpl 32025. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Järpås
1971-06-10A32A 32025F7-01Kollision med fpl 32249. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Järpås
1971-06-14A32A 32099F17-22Motorstopp. Bränsleläckage insprutningspump. Ff fing K G Holmström och fanjunkare K Ä Renåker fskhopp. Skruvemåla
1971-12-07A32A 32038F7-09Motorstopp. HT-bränslesystem. Ff löjtnant L B Buch fskhopp.Vänern, OVärmlandsnäs
1972-04-12S32C 32924F11-24Motorstopp. HT-bränslesystem läckage. Ff löjtnant N L Sörme och fnav fanjunkare J A Andersson fskhopp. Locknesjön
1972-05-17A32A 32236F17-45Motorstörning vid raketskjutning – FOD. Ff fältflygare S E Karlsson fskhopp.Vänersnäs
1972-08-21A32A 32031F17-03Motorstopp efter start. Ff fältflygare A H Ingesson-Thor fskhopp.Göhalvön, S Lindö
1973-03-19A32A 32207F15-34 Ff skulle genomföra landning med urkopplade roderservon. TL meddelade att markvinden var vänster 40 grader, 20 km/t. Ff avslutade insvängningen och flög därefter en kort tid med rak kurs mot fältet. På 4-5 km avstånd och på 150 m höjd svängde fpl höger, till en början med ringa och sedan med snabbt ökande bankningsvinkel mot ett ryggläge varvid ff meddelade sin avsikt att skjuta ut sig. Fpl förlorade höjd och ff (överfurir NJD J) (FFSU:1) sköt ut sig genom huven i inverterat läge på mycket låg höjd och omkom. F15 Söderhamn
1974-09-24A32A 32224F6-32Motorstörning vid raketskjutning – FOD. Ff lt J K Gieryluk och lt P G Nord fskhopp.Flen
1974-10-05A32A 32218F6-31Fågelkollision i motorn. Ff (lt) omkom (har initierat utskjutning men fallskärmens armeringslina har losnat).Ystad
1975-09-09A32A 32089F6-18Motorstopp. Turbinskovelbrott. Ff fältflygare R Johansson och meteorolog K Öhman fskhopp.Eskilstuna
1975-11-20J32E 32592F13-10Vikning efter brand i starten. Ff (kn) och fte omkom (har ej initierat utskjutning).1)
Haveriorsaken aldrig fastställd. Kontrollflygningen beordrades fast det var för dåligt väder för en sådan. 2)
F13M Malmslätt
1976-05-03A32A 32194F11-53Kompressorskovelbrott steg 11. Ff kn Ö Alriksson och B Johansson fskhopp.Stigtomta, Nyköping
1976-05-19A32A 32245F11-50Vikning under luftstrid på låg höjd. Ff (fk) och fnav (lt) omkom (har ej initierat utskjutning).Morjärv
1976-08-26A32A 32274F6-30Kollision med vattnet under fingerat bombanfall. Ff (fk) omkom (har ej initierat utskjutning)Landsort
1976-08-30S32C 32920F11-20Fågelkollision. Motorstopp. Ff fältflygare K L Fransson och flygtekniker J Biltmark fskhopp.F11 Nyköping
1977-01-20S32C 32913F11-13Okontrollerat läge under mörkernavigering. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Kristinehamn
1977-02-24A32A 32267F6-53Okontrollerat flygläge vid bombanfall – FOD. Ff fk B Larsson fskhopp.Isen utanför Luleå
1977-09-01A32A 32227F6-34Brand efter avbruten start till följd av fågelkollision – bombdetonation. Ff lt A Ingesson-Thor undkom oskadd.F6 Karlsborg
1981-01-23J32B 32567Swedair
SE-DCL
Okontrollerat läge vid instrumentflygning / hjälpapparatdrivning. Ff (civil) och flygtekniker (civil) omkom. Har initierat utskjutning i hög fart (900 km/tim), över räddningssystemets prestandagräns (islag i fenan).RFN Vidsel
Fpl 32926 havererar 5 sekunder efter att bilden togs. Foto: En kadett lyckades ta bilden just precis som turbinhjulet skär sig igenom flygkroppen.

Källor:
Kontakt nr 76, april 1986 (sammanställd av Björn Ek i oktober 1985).
1) Björn Ek
2) Per Jelkne (JEL)

Uppdaterad: 2016-12-30