Fpl 32 – Haverier del 2

Fpl 32135 brinner efter avbruten landning 1968-10-01 vid F 10 Ängelholm. Foto: Okänd.
Fpl 32508 landar helt själv utan pilot 1965-02-25. Flygplanet buklandar (1), slår emot en ojämnhet och vänder (2) och blir stående med motorn igång (4). Foto: Okänt tidningsklipp.
DatumFpltyp
nr
Fb
Kod
HändelsebeskrivningPlats
1964-05-29A32A
32192
F6-18Under attackanfall mot mål på Vättern i rote med fpl nr 32219 och under sväng ändrade rotech målet till en mindre båt. I svängens slutskede iakttog rotech kompassen för att slutkorrigera kursen mot målet och därefter upptäckte han – samtidigt med rotetvåan – att flyghöjden var för låg. Roten kolliderade med vattenytan (det rådde dis och ringa vågbildning) men efter upptagning kunde ff (ffl.1 Bengt Olof Sandberg, FFSU) och fnav (1.gr E T Lantz) räddade sig med fallskärm. Försvårande för höjdbedömningen har varit rådande dis och ringa vågbildning på vattnet. (SFF) Visingsö
1964-05-29 A32A
32219
F6-27Kollision med vattnet under attackanfall. Se 32192 ovan. Ff (ffl.2 Rolf L I Lundmark, GFSU) räddade sig med fallskärm. (SFF) Visingsö
1965-02-01A32A
32191
F6-17Motorstopp. Ff (ffl.1 Bo Tage Karlsson, FFSU) räddade sig med fallskärm. Skulltorp, Skövde
1965-02-02A32A
32220
F6-28Okontrollerat läge under övning med urkopplade servon och avancerad flygning. Ff sköt ut sig genom huven, troligen i ett mycket sent skede men den automatiska faskutlösaren var inte ansluten så ff satt kvar i stolen vid nedslaget. Ff (ffl.2 T Hj Norström, TIS) omkom. (SFF) Sjötorp, Vänern
1965-02-25J32B
32508
F21-34 Efter anfall mot Junkömålet skulle ff utföra kontrollflygning med urkopplade servon. Av någon anledning (okontrollerbart flygläge) har ff beslutat att lämna fpl. Efter separering från stolen har fallskärmslinorna trasslat in sig i stolen och ff (fk I Rolandsson) omkom vid nedslaget. Efter ff uthopp har fpl stabiliserat sig och i en mycket flack planébana ”landat sig själv” ute på isen i Bottenviken. Fpl upptäcktes någon timme senare av ett civilt flygplan varvid konstaterades att fpl motor fortfarande var igång! Vid en senare besiktning av fpl framgick det med största sannolikhet att ff skulle ha överlevt om han suttit kvar i fpl vid nedslaget (se bild ovan)! I havet utanför Piteå
1965-04-13 S32C
32928
F11-28Okontrollerbart läge vid molngenomgång. Ff (kd L B Persson) och fnav (K-G Heden) omkom (har ej initierat utskjutning).Ölsta, Sala
1965-06-01 A32A
32082
F7-30Kollision med vattnet under lågflygning. En teori säger att orsaken var spegelblank vattenyta men ett vittne säger att fpl exploderade högre upp i luften… Ff (ffl.1gr Hans-Olov Sundberg) och fnav (S Arne W Norling) omkom. En uppgift säger ”har ej initierat utskjutning”, en annan att stol/fask utlöstes vid vattenislaget… (T, SFF) Halleberg, Vänern
1965-08-25S32C
32904
F11-04 Under fotouppdrag på låg höjd (50 m) kolliderar fpl med en 80 m hög radiomast vid Hallsberg (NDB-fyr för trafikflyget). Ff stiger till 175 m och båda hoppar. Ff (ffl A A Hellgren) oskadad men fnav (sg R Welin) omkom (utlösningslinan till fallskärmen var ej ansluten). (T, SFF)3 km NV Hallsberg
1965-09-08J32B
32547
F1-47Brandvarning (falsk?) under start. Ff (fk H G Portland) och fnav (S L Jacobsson) fask-hopp, landade oskadade på Björnön. Mälaren utanför Hässlö
1965-11-15 A32A
32133
F15-11 Under hemväg efter bombfällning i mörker kolliderade fpl på 500 m höjd med fpl 32176. Efter fask-hopp räddades besättningen av fiskebåt efter 3 tim i räddningsflottarna. Ff (fk L R Eriksson) oskadad och fnav (A I Tiikkala) mindre ryggskada. (T, SFF)Vitgrund, N Söderhamn
1965-11-15 A32A
32176
F15-28Kollision i luften med fpl 32133. Ff (ffl.1 U F Dahlman) omkom (har ej initierat utskjutning).Vitgrund, N Söderhamn
1966-02-02J32B
32587
F12-47Under övning uppstår motorstörning pga turbinaxelbrott. Ff (fing S O Håkansson/Hökborg) och fnav (S G Nygren) oskadade efter faskhopp från 4.000 m. (SFF)Fliseryd
1966-03-09J32B
32522
F21-39Kollision med isen vid PAR-landning. Ff (ffl Törnqvist) och fnav (Holmqvist) oskadda.Kallax, Luleå
1966-03-14A32A
32036
F7-07Motorstopp pga bränslebrist efter 27 min flygning. Återstartförsök misslyckades. Sannolikt har ebk av misstag varit tänd under hela flygningen pga ofullständig släckningsrörelse (ff ringa erfarenhet av fpltypen). Ff (ffl.2 B T H Eriksson) räddade sig med faskhopp men fick en knäskada. (SFF)NV Otterbäcken, Vänern
1966-03-15J32B
32572
F1-32Okontrollerat läge under luftstrid pga styrautomatfel. Ff (ffl D B Hedman) skör ut sig genom huven. (SFF)Söderbärke
1966-07-19A32A
32051
F7-17Kollision med Vänern under högfartsflygning efter flygning på hög höjd. Bleke. Ff (kd Sven-Olof Svensson, TlS) och fnav (1.gr Bertil G Hult) omkom (har ej initierat utskjutning). (SFF)Vänern, SO Åmål
1966-08-10A32A
32116
F7-37Motorstörning. Ff (ffl.1 Kjell Henrik Johansson, FFSU) och fnav (1.gr Gösta Christer Åkesson) räddade sig med fallskärm. Unnunge, Norrtälje
1966-11-07J32B
32556
F4-56 Okontrollerbart läge (spinn) pga styrautomatfel. Ff (ffl K A M Holmqvist) och (ffl L F Körberg) fask-hopp med lindriga skador. Hallen
1967-03-15J32B
32608
F1-08Efter 30 min radarledd övningsflygning tappas radarkontakten med fpl. Okontrollerat läge. Ff (lt J E Schiller, FFSU) omkom då han sköt ut sig i för hög fart och kolliderade med fenan och hittas dagen efter 800 m från fpl. Fnav (fj J P Holmström) omkom (sköt ut sig i för låg fart i inverterat läge). (SFF) Dalkarsbo / Dammsjön, Säter
1967-04-24A32A
32138
F15-14Motorstopp under avancerad flygning. Ff (öv Sven H Lampell, BFSU) och fnav (mj S K Orvar Lundberg, BFSU) räddade sig med fallskärm. Trönö, N Söderhamn
1967-04-25S32C
32926
F11-26 Vid start lossnade motorns turbinhjul från rotoraxeln och skar ut genom flygkroppen och ödelade roderlinorna till stärtpartiet varvid fpl blev manöverodugligt. Fpl havererade i banans förlängning och höll sånär på att ramma en bonde på sin traktor. En kadett lyckades ta en bild just precis som turbinhjulet skär sig igenom flygkroppen, och som därefter kom att florera i massmedia som något av ”Årets bild”. Ff (ffl L O Erixon) och nav (J I Bergwall) omkom (har ej initierat utskjutning). F 11 Skavsta, Nyköping
1967-06-27A32A
32110
F17-31 Strax efter lättning kolliderade fpl med en mås (kompressorn). Ff drog av gasen och buklandade rakt fram. Ff (ffl.1 L Å Riström, FFSU) och fnav (1.gr K Å Mårtensson) lindrigare ryggskador. (SFF)Bana 01 F 17 Kallinge
1967-11-27A32A
32235
F17-44 Fpl viker sig strax innan landning och kolliderar med Törebodabåge innan det stannar i en skogsdunge öster om bana 19. Fnav (fu S-O Holmberg) överlevde med en kotfraktur men ff (kd Gunnar J E Nilsson, GFSU) omkom. (SFF) F 17 Kallinge
1968-05-11A32A
32208
F15-35Okontrollerbart läge efter undanmanöver under luftstrid. Ff (ffl.1 Lars Lennart Forsberg, begr FFSU) räddade sig med fallskärm. (SFF) Laxeby, Borgholm
1968-08-05S32C
32921
F11-21Okontrollerat läge (spinn) pga felmanöver under skolmässig avancerad flygning. Spinnen lyckades hävas men då var höjden för låg och utskjutning skedde på 75 m höjd under plané men misslyckades. Lägsta höjd för säker räddning med fpl 32 var vid denna tid 100 m i planflykt. Ff (ffl R R K Lammervo) och fnav (J E Englund) omkom. (SFF)Vingåker
1968-10-01A32A
32135
F15-13 Vid rotestart får fpl (roteetta) höjdroderlåsning (FOD) och drar av gasen. Rotetvåan (fpl 32276) hann inte bromsa utan passerar ettan och kör in i ryssjan. Fpl (ettan) kör av banan, passerar den utdragna ryssjan och fortsätter ner i Käglaån där det förstörs i brand. Ff (lt C O Salsing) och fnav (J-O Gahlin) oskadade. (SFF) F 10 Ängelholm
1969-03-13A32A
32180
F6-11 Före anfall av Tönnersjömålet med en 4-grupp möter ff på 10 m höjd massor av fiskmåsar efter några fiskebåtar vid Måseskär. En eldsflamma slår upp och ff meddelar ”Fågelkollision” och utskjutning sker på 400 m höjd över Kattegatt. Ff (lt Erik A Garsten, FFSU) och fnav (sg Mauri U Svensson, FFSU) räddas efter 10 min av jagaren Halland. (SFF, FB)Måseskär, Orust
1996-10-07A32A
32141
F7-20 Under eskaderövning efter mörkerstart som nummer 4 i en 4-grupp kolliderade fpl med marken pga förlorade referenser. Ff (lt Stig O L Lorensson, FFSU) och fnav (1.gr Mats B Liljegren) omkom (har ej initierat utskjutning). (GFH)Sörgården, 2,5 km SV Såtenäs
1970-05-31A32A
32252
F15-42Motorstörning efter fågelkollision under start. Ff (lt Erik Staffan Troselius, FFSU) och fnav (Karl-Göran Eriksson, FFSU) omkom (har initierat utskjutning på för låg höjd).F 15 Söderhamn
1970-08-13A32A
32188
F6-15Motorstopp p g a brusten bränsleledning under lågflygning. Ff (ffl.1 Göran A Martin Engdar, FFSU) och fnav (sg Stig L W Eklund, FFSU) räddade sig med fallskärm. 11 km SO Hävringe lotsplats
1971-03-03A32A
32239
F17-48Kontrollflygning med urkopplade servon efter byte av roderlinor. På fpl 32 fanns ett nödskevtrim som ej fick manövreras med inkopplade servon men ff hade ändå manövrerat nödskevtrimmen till det ena ändläget. Vid urkoppling av servot uppstod stora spakkrafter i rollplanet som ff ej lyckades bemästra och fpl började rolla med allt högre hastighet. Efter ingång i moln återstod bara för ff (fk Bengt Robert Lestander, FFSU) och fnav (sg Jan A Andersson) att räddade sig med fallskärm. Fågelmara
1971-03-03A32A
32187
F6-14 Efter anfall med lysbomber i mörker tog ff (rotech och chef verkansgruppen) upp till 2.000 m höjd och planerade sedan lugnt ned mot vattnet på rätt kurs. Ff tycktes tillfälligt stoppa upp planén på 200 m höjd men fortsatte sedan sakta nedåt. Vid passage 100 m höjd påminde tvåan om höjden (dock av misstag på fel stationssignal) varefter fpl kolliderade med vattenytan. Ff synes ha utlöst katapultstolen strax före fpl ryggläge i roll under ”studs” efter första islaget. Ff (fk Lars T L Mouchard, FFSU) omkom (har ej påträffats). (SFF) Visingsö
1971-05-06A32A
32071
F17-17 Vid kontrollflygning och strax efter start får fpl motorstopp pga felmonterad bränsleledning. Ff steg från 1.000 m till 2.000 m där återstartförsök misslyckades. Höjden var för låg för att nå tillbaka till fältet så uthopp skedde på 1.300 m höjd med nedslag i vattnet. Fpl glidflyger ytterligare 13 km och omedelbart före markkontakt är fpl nära att slå ner i en byggnad i ett stenbrott (med flera års förbrukning av dynamit) men stiger och slår ner bakom byggnaden, plöjer en fåra i skogen, fortsätter ut i Djupa Sund mellan Torkö och Vagnö och sjunker på 5 m djup. Ff (lt N Christer Kindblad, FFSU) och fmek (vapenmästare L A Possung) oskadade. (F17K, SFF) Torkö, Ronneby
1971-06-10A32A
32249
F7-50 Tre divisioner (sex grupper = 24 fpl) med skarp ammunition var på väg mot målet Hattefuran, NO Såtenäs, när fpl kolliderade med fpl 32025 vid svängen nära Järpås ca 30 sek före upptagningen. Ff (fk Nils Åke R Pettersson, FFSU) och fnav (vpl Arne I Edlund, FFSU) omkom (har ej initierat utskjutning). (SFF, FB)Järpås
1971-06-10A32A
32025
F7-01 Kollision med fpl 32249 (se ovan). Ff (ffl.1 Olov G Eriksson, FFSU) fnav (vpl C G Lennart Antmyr) omkom (har ej initierat utskjutning). (SFF, FB)Järpås
1971-06-14A32A
32099
F17-22Motorstopp. Bränsleläckage insprutningspump. Ff (fing I K G Holmström, SFT) och pass (fj K A Renåker) räddade sig med fallskärm.Skruvemåla, N Holmsjö.
1971-12-07A32A
32038
F7-09 Under attackövning mot markmål fick fpl efter 10 min flygning på lägsta höjd motorstopp pga fel i HT-bränslesystemet. Efter ett misslyckat återstartningsförsök sköt ff (lt N Bjame Buch, FFSU) ut sig genom huven och hamnade i vattnet. Fpl slog ned i Vänern och har ej kunnat lokaliserats. (SHK)Vänern, O Värmlandsnäs
1972-04-12S32C
32924
F11-24 Efter motorstopp pga läckage i HT-bränslesystemet (utmattningsbrott) siktar ff in fpl mot Locknesjön innan utskjutning. Fpl studsade mot isen, flög vidare upp mot byn, slog vänstervingen i träden vid stranden, vek vänster och missade därmed bostadshusen men kraschade in i en hölada som pulveriserades. Ff (lt N L U Sörme, FFSU) och fnav (fj J A Andersson, GFSU:Ä) oskadade. (SFF, FB)Locknesjön
1972-05-17A32A
32236
F17-45 Efter raketanfall med 15 cm srak i 4-grupp och i ryggläge över målet efter upptagning fick fpl (4:an) motorstörning (kraftig pumpning). Sannolikt kom splitter från treans raket (som träffade 200 m minus målet och med 50 m sidfel mot fyrans mål pga siktesfel) in i motorn och skadat kompressorn. Eftersom motorstörningarna inte upphörde och dragkraften var för låg för att hålla höjd och fart sköt ff ut sig på 200 m höjd. Ff (ffl.2 Sten Erik Karlsson, FFSU) lätt fotskadad. (SFF) Vänersnäs
1972-08-21A32A
32031
F17-03Motorstopp efter start och på låg höjd över havet. Ff (ffl.2 A H lngesson-Thoor, FFSU) räddade sig med fallskärm. (NFF) Göhalvön, S Lindö
1973-03-19A32A
32207
F15-34 Ff skulle genomföra landning med urkopplade roderservon. TL meddelade att markvinden var vänster 40 grader, 20 km/t. Ff avslutade insvängningen och flög därefter en kort tid med rak kurs mot fältet. På 4-5 km avstånd och på 150 m höjd svängde fpl höger, till en början med ringa och sedan med snabbt ökande bankningsvinkel mot ett ryggläge varvid ff meddelade sin avsikt att skjuta ut sig. Fpl förlorade höjd och ff (öfu Nils Johan Johnzon, FFSU) sköt ut sig genom huven i inverterat läge på mycket låg höjd och omkom. F 15 Söderhamn
1974-09-24A32A
32224
F6-32Motorstörning vid raketskjutning – FOD. Ff lt J Krister Gieryluk, (FFSU) och fnav (lt P G Conny Nord, FFSU) räddade sig med fallskärm. Flen
1974-10-05A32A
32218
F6-31Fågelkollision i motorn. Under manövern ”Orkan” får fpl fågelkollision i motorn och ff hoppar från 125 m höjd men den automatiska fallskärmsutlösningen fungerar ej. Ff (lt res Börje I Jacobsson, AFT) omkom (ff levde när han bärgades av en dansk hkp men var död vid framkomsten till Ystad). Utlösningsdonet var skadat och en snabbundersökning av ett 60-tal fpl 32 startas. (SFF) 40 km SV Ystad
1975-09-09A32A
32089
F6-18Motorstopp pga turbinskovelbrott. Ff (fk Ralf Johnsson, FFSU) och fnav (meteorolog 2.gr K B Öhman, GFSU) räddade sig med fallskärm. Eskilstuna
1975-11-20J32E
32592
F13-10Vid kontrollflygning av delvis ombyggt fpl uppstod vikning efter brand i starten och fpl havererar vid sidan av startbanan. Ff (kn K E G Thörn, FFSU) och ftek (B S E Thorsson) omkom (har ej initierat utskjutning). Haveriorsaken aldrig fastställd. Kontrollflygningen beordrades fast det var för dåligt väder för en sådan. (1, 2, SFF)F 13M Malmslätt
1976-05-03A32A
32194
F11-53Kompressorskovelbrott steg 11. Ff (kn N Östen I Alriksson, FFSU) och fnav (kn Bengt A J Johansson, AFT) räddade sig med fallskärm. Stigtomta, Nyköping
1976-05-19A32A
32245
F11-50Vikning under luftstrid på låg höjd. Ff ( fk Sten W Samuelsson, BFSU) och fnav (lt Jan-Anders Andersson) omkom (har ej initierat utskjutning).Morjärv
1976-08-26A32A
32274
F6-30Kollision med vattnet under fingerat bombanfall. Ff (fk Ralf Johnson, BFSU) omkom (har ej initierat utskjutning).Landsort
1976-08-30S32C
32920
F11-20 Motorstopp pga fågelkollision vid starten. Ff försökte återvända men på 200 m höjd hoppade ff (lt K L Fransson, FFSU) och pass (fte J Biltmark). Fpl ”landade snyggt” på åkern mellan F 11 och Rv 52 (Stigtomtarakan). Biltmark hamnade i ett träd och blev nedtagen av brandkåren. (SFF)F11 Nyköping
1977-01-20S32C
32913
F11-13Under mörkernavigering kom fpl in i okontrollerat läge och gick med hög hastighet och med 60-70 gr dykvinkel ner i marken. Ff (fk B Wallin, FFSU) och nav (kn K J W Björklund, FFSU) omkom (har ej initierat utskjutning). (FB, SFF)S Kristinehamn
1977-02-24A32A
32267
F6-53Okontrollerat flygläge vid bombanfall – FOD. Ff (fk res F Bo L Larsson, FFSU) räddade sig med fallskärm.Isen utanför Luleå
1977-09-01A32A
32227
F6-34Med brand pga varma bromsar efter avbruten start till följd av fågelkollision och med 900 m kvar av banan passerar fpl förbi banänden. Ff tog sig ur fpl och räddningsmanskapet kom fram snabbt men fick inte reda på att planet var försett med en 250 kilos bomb. När de informerades om detta gjorde de en snabb reträtt men bomben exploderade innan de hann i skydd. Ff (lt A H Ingesson-Thoor) undkom oskadd men fljpolis Engholm, vpl Carlsson och Viktorsson skadades. (SFF, FB) F 6, Karlsborg
1981-01-23J32B
32567
Swedair
SE-DCL
Okontrollerat läge vid instrumentflygning pga brott på drivningen till växellådan varvid generator och hydraulpump stannade. Vid nedkoppling av styrautomat (vilket sker automatiskt då hydraultryck och strömförsörjning upphör) uppstår oftast en rollimpuls åt vänster. Fpl låg IMC och ff drabbades sannolikt av en sinnesvilla vilket fick ff att dra fpl in i en inverterad dykning. Fpl kom ur moln på 2.000 m i lodrätt dykning varvid besättningen sköt ut sig vid fart 900 km/h. Övre prestandagräns för fpl 32 är 750 km/h och vid högre farter klaras inte frigång från fenan. Ff (civil B M F Källander) och fmek (civil N H Öhman) omkom vid kollision med fenan (båda från Swedair). (SFF) RFN Vidsel
1967-04-25 far turbinhjulet ut genom flygkroppen på 32926. Fem sekunder efter det att bilden togs havererade flygplanet. Foto: Fotograf ej angiven i Kontakt (se nedan).
Efter motorstopp kraschar fpl 32924 in i en hölada vid Locknesjön 1972-04-12. Foto: Hallings Foto, Östersund (CC BY-NC-ND 4.0)

Källor:
Orginalet (koder mm) sammanställd av Björn Ek (oktober 1985) och publicerad i Kontakt nr 76 (April 1986).
Tillägg:
  1) Björn Ek
  2) Per Jelkne (JEL)
  T) Tidningsklipp
  SFF) Svenskt Flyghistoriskt Forum
  SHK) Statens Haverikommission
  GFH) Gotlands Försvarshistoria (tjelvar)
  NFF) Nyköpings Flyghistoriska Förening (www.f11museum.se)
  F17K) F 17 Kamratförening (www.f17kamratforening.se)
  FB) FaceBook

Uppdaterad: 2020-12-21

Annons