Fpl 32 – Haverier del 1

DatumFpltyp
nr
Fb/KodHändelsebeskrivningPlats
1954-11-0432-3Okontrollerat flygläge till följd av fel på strömställare till nödskevtrim. Ff omkom (har ej initierat utskjutning).Kisa
1957-03-11A32A 32057F17 GulKollision med marken vid dykbombfällning. Ff (mj) omkom (har ej initierat utskjutning).Tönnersjö, Halmstad
1957-07-02A32A 32040F7 Gul FMotorstörning/kompressorskada. Ff lt C G Kile’n o fnav H Mikaelsson fskhopp.Kilsbergen
1957-09-06A32A 32056F17 Röd EMotorstörning vid landning (pumpning). Ff omkom (har ej initierat utskjutning).F17 Kallinge
1958-01-18A32A 32146SAAB (Lån fr F14)Okontrollerat flygläge. Prov med styrautomat. Ff (provflygare) omkom.Har initierat utskjutning men glassplitter har hindrat slaghammarens rörelse varför stolen EJ lämnat fpl.Linköping
1958-03-14A32A 32171F14 Gul FMotorstopp under akanskjutning. Kompressorskada. Ff serg A Fägerlind och fnav M Bergström fskhopp.Tönnersjö, Halmstad
1958-06-23A32A 32182F6 Röd EKollision med marken under pejllandning. Ff omkom (har ej initierat utskjutning), fnav B E Nilsson fskhopp.Lerbo, Karlsborg
1958-08-12A32A 32093F14 Röd HMotorstopp vid inflygning till F14. Blandningsregulatorn. Ff fänrik K A W Wisbrant fskhopp.Nyårsåsen, Halmstad
1958-11-12A32A 32011F17 Gul GHaveri vid pejllandning. Servoventilskärning. Ff omkom (har ej initierat utskjutning).F17 Kallinge
1959-01-15A32A 32200F14 Gul NKollision med fpl 32205 vid samling efter start. Ff J Magnusson och fnav N E Zander fskhopp.F14 Halmstad
1959-01-15A32A 32205F14 Gul PKollision med fpl 32200 vid samling efter start. Ff omkom (har ej initierat utskjutning). Fnav omkom (utskjutning på för låg höjd – trädislag).F14 Halmstad
1959-02-19A32A 32228F6 Gul CMotorstörning. Lossnat bränslerör. Ff K G Karlsson och fnav L B:son Hedberg fskhopp.Remmestorp, Karlsborg
1959-02-27 *)J32B 32504F12 Provflygare Ulf Frieberg skulle utföra en kontrollflygning. På 7.000 m höjd och med fart Mach 0,8 fick han spaklåsning (styrautomaten) varvid han måste lämna fpl. Uthoppet lyckades trots att Mach 0,8 på denna höjd motsvarar ca 900 km/tim och den övre fartgränsen för fpl 32:s räddningssystem anges till 750 km/tim! Malexander
1959-05-11S32C 32944F11Brustet membran i luftavtappningsregulatorn. Ff T Ö Dalberg och fnav B J O Ströberg fskhopp.Bärbo
1959-06-12J32B 32518F12 Röd MI samband med kontrollflygning erhöll ff motorstörningar följt av motorstopp. Ff (mj S E Lange) sköt ut sig på 400 m höjd och undkom oskadd. Flp lslog ned på en åker i närheten av Åby kyrka och studsade in i en lada och dödade en kviga!! Ryssby
1959-06-23A32A 32275FC (lån från F14)Okontrollerad spinn vid spinnprov. Ff lt S Axelsson och serg G Lund fskhopp.Svinshult
1960-03-31A32A 32119F7 Röd TVikning efter start. Huven hade öppnat sig. Ff omkom (initierade utskjutning men på för låg höjd och i ryggläge).Frugården, Såtenäs
1960-04-05A32A 32156F6 Blå CBränslebrist vid avancerad flygning. Ff G J S Andersson fskhopp.Mölltorp
1960-05-23A32A 32096F14 Röd SManöverfel vid instrumentflygning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Gåsfetens fyr
1960-07-28J32B 32531F12-31Haveri vid avancerad flygning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Öland
1960-08-25S32C 32902F11 Ff fick motorstopp (insprutningspumpen) på låg höjd och steg till 1.600 m höjd och gjorde flera misslyckade återstartningsförsök. På 600 m höjd lyckades de med gemensamma krafter trycka ned det tröga handtaget till huvfrigöringen och huven flög iväg. Ff kände krutröken efter fnav utskjutning och sköt ut sig på 300 m höjd. Båda landade i havet utanför Visby och plockades upp av ett förbipasserande fartyg. Ff (flygch på F 11, mj NG W) fick en fotskada medan fnav (K D) undkom oskadd. Fpl störtade i havet och kunde inte bärgas. (UE) Gotland
1960-08-26 1)A32A 32109F17 Gul G Fyra fpl 32 övade skjutning med akan mot markmål utanför Karlskrona. Fpl fick motorstörningar (hylslänk i kompressorn) och ff (SB P) och fnav (LG E) gjorde fask-uthopp på 500 m höjd. Båda landade i havet och använde nödpackens flytvästar och gummilivbåt och plockades upp av fiskebåtar. Fnav fick smärtor i ryggen. (UE) Bollö, Karlskrona
1960-09-06 2)J32B 32562F1-62 Fpl agerade mål under en anfallsövning och ff lade fpl i en maxsväng i en undanmanöver från fienden. Svängen pågick ovanligt länge och med fpl låga nosläge kunde fnav se marken genom molngluggarna. Höjden var 4.000 m, 1.000 m lägre än vad övningsbestämmelserna medgav. Fpl gick i spinn och på 1.500 m höjd initierade flygnav stolutskjutning men pga den låga höjden hann inte huven fällas utan han sköt ut sig genom huven. Fnav separerade från stolen och fallskärmen utlöstes automatiskt. Fnav (KI W) landade i sjön och flytväst och livbåt blåstes upp och han paddlade in till stranden. Ff (B H) sköt ut sig men separerade inte från stolen och den normala rotationen uteblev. Ff föll mot marken med stolen i stabiliserat läge med ryggsidan först och luftkrafterna höll honom fast i stolen. Den automatiska fallskärmsutlösningen fungerade därför inte och ff slog hårt i marken nära sjön Klingen några mil utanför Falun. (UE) Falun
1960-09-13A32A 32179F14 Blå CPunktering vid mörkerstart. Brand. Ff fältflygare Wallinder-Mähler och fnav Andersson undkom oskadda.F3 Malmslätt
1960-10-03J32B 32614F1-14Motorstopp. Blandningsregulator FOD. Ff fältflygare K G Liljekvist och fnav serg K G Jonsson fskhopp.Sala
1960-10-26A32A 32196F6 Blå K En fältflygare ur F 6 i Karlsborg skulle utföra en navigeringsflygning. I trakten av Köping fick han motorstopp på 500 meters höjd. Ff (U G Magnusson) steg då på överskottsfarten genom moln upp till 2.000 meter där han initierade ett lyckat nödutsprång. Fpl slog ned i mangårdsbyggnaden till Vikbo gård varvid sju människor dödades. Ytterligare en person avled en vecka senare till följd av chockskador. Se bild längst ner på sidan. (UE) Västlandasjön, Köping
1960-11-18A32A 32225F6 Gul BKollision med marken under landning. Ff D R Fredholm fskhopp, meteorologass omkom (utskjutning initierad men linan till den automatiska fallskärmsutlösningen var ej inkopplad).Höghult, Karlsborg
1960-11-18A32A 32042F17 Gul ÅMotorstopp. Utmattning bränslerör. Ff lt R A Lindgren och fnav serg E Lundberg fskhopp.Torkö, Ronneby
1960-11-26A32A 32203F15 Blå EKollision med marken. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Halleberg
1961-02-08A32A 32050F7 Gul OKollision med 32273 i väntläge i samband med raketskjutning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Vänern, N Hattefuran
1961-02-08A32A 32273F7 Gul SKollision med 32050 (se ovan). Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Dalbosjön, Vänern
1961-03-10J32B 32551F1-51Kollision i mörker med fpl J34 (34098 F18 Gul B). Ff kn A U Andersson och redaktör L Ramsten fskhopp.Rimbo
1961-04-18A32A 32183F6 Röd FKollision med marken under lågflygning. Ff fälftlygare H O Rogberg fskhopp.Rentjärn, Arvidsjaur
1961-05-25A32A 32086F7 Blå RMotorstopp under start. Ff fältflygare K G Svensson och fnav A Andersson oskadda efter nödlandning.F7 Såtenäs
1961-06-09A32A 32030F7 Röd FKollision under luftstrid med fpl 32121. Ff kadett S O Lorensson fskhopp.Säffle
1961-06-09A32A 32121F7 Röd NKollision med fpl 32030 (se ovan). Ff K O R Hedlund fskhopp, fnav omkom (fallskärmen utvecklade sig ej).Säffle
1961-07-10A32A 32271F7 Röd LMotorstörning i trafikvarvet. Ff kadett S O Lorensson fskhopp.F7 Såtenäs
1961-09-12J32B 32561F1-61Kollision efter mörkerstart. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Norrköping
1961-09-12A32A 32107F17 Röd VMarkkollision under mörkerlandning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Tillberga, N Västerås
1961-09-13A32A 32024F7 Röd AMotorstopp under raketskjutning. FOD. Ff kadett H G Hjort och kommendör H Uggla fskhopp.Visby
1961-09-26A32A 32137F15 Gul LMotorstörning (varvtalsfall) under lågflygning. Ff omkom (har skjutit ut sig men omkommit genom drunkning).Bremön
1961-10-09A32A 32244F7 Gul VKollision med vattnet under bombfällning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).F7 bombmål
1961-12-06J32B 32591F12-51Kollision med marken under inflygning för landning. Ff major K E Fernander undkom oskadd.F18 Tullinge
1962-03-19A32A 32270F7 Röd WKollision under mörkerflygning med fpl 32272. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Stora Leverne
1962-03-19A32A 32272F7 Gul AKollision med fpl 32270 (se ovan). Ff kadett K G Jönsson och fnav E O Sjöberg fskhopp.Stora Leverne
1962-08-09S32C 32936F11Motorstörning/pumpning. Ff fältflygare L Å Bexelius och fnav S O Spaarf fskhopp.Karlskrona
1962-09-04A32A 32181F6 Gul NVikning vid ”Barbrolandning”. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).F6 Karlsborg
1962-09-09J32B 32514F21-14Markkollision under flyguppvisning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Gällivare
1962-09-13J32B 32618F1-18Brand. EBK särad pga pinnbultsbrott. Ff lt E Öjnert undkom oskadd.F1 Hässlö
1962-11-15A32A 32149 F17 Blå BMotorstopp. Ff fältflygare K C Dahlström och fnav L R Persson fskhopp. Göljahult, N Kallinge
1963-01-21S32C 32929F11Kollision med isen. Ff omkom och fnav svårt skadad (har ej initierat utskjutning men fnav stol har utlösts vid kollisionstillfället). Sjön Åsnen
1963-03-04J32B 32557F1-57 Motorbrand vid start. Ff kadett I N Eliasson och fnav B 0 Johns fskhopp. Mälaren vid Västerås
1963-04-01A32A 32173F6 Blå BMotorstopp vid raketskjutning – FOD. Ff Fältlygare B H Eriksson fskhopp. Vänern vid Såtenäs
1963-04-02A32A 32130F15 GulKollision med isen under raketskjutning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Storsjön, Östersund
1963-05-28A32A 32260F17 Gul VKollision med fpl 32021 under raketskjutning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Landsort
1963-05-28 A32A 32021F17 Gul ÅKollision med fpl 32260 under raketskjutning. Ff omkom (har ej initierat utskjutning).Landsort
1963-06-25J32B 32597F12-57Markkollision under instrumentlandning (Anita). Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Bäckebo
1963-08-22S32C 32930F11Kollision med vattnet under lågflygning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Hävringe
1963-09-20A32A 32201F15 Gul JMarkkollision efter start i dåligt väder. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).F1 Västerås
1963-09-20A32A 32136F15 Blå TMarkkollision/vikning under landning (för låg fart). Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).F17 Kallinge
1963-09-20A32A 32066F17 Röd SKollision med vattnet under raketskjutning (bländad av lysbomb?). Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Hattefuran, Vänern
1963-10-01A32A 32257F6 Blå T Kollision med vattnet under attackanfall. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning). Hanöbukten
1963-11-22J32B 32588F12-48Okontrollerat läge under målföljning. Ff och fnav omkom (har ej initierat utskjutning).Blomstermåla
1963-12-10A32A 32145F15 Röd UKollision med fpl 32126 ur F15. Ff fältflygare C O Ljunggren fskhopp.Vittersjö, Ockelbo
Fpl 32196 havererade 1960-10-26 och dödade 8 människor…

Källa:
Sammanställd av Björn Ek (oktober 1985) och publicerad i Kontakt nr 76 (April 1986). 
*) Det osäkra datumet 1959-02-27/07-27 i BE:s sammanställning har verifierats av Sven Inge Rundström till 1959-02-27
1) Haveridatum har tidigare här angivits till 1960-09-26 men kan enl ny källa (se länken till haveriet) vara 1960-08-26.
2) Haveridatum har tidigare här angivits till 1960-06-09 men kan enl ny källa (se länken till haveriet) vara 1960-09-06.

Uppdaterad: 2015-03-15