Fpl 32 – Haverier del 1

Fpl 32024 efter nedslaget vid Gute i Bäl på Gotland 1961-09-13. Fpl fick motorstopp och hamnade bara några meter från ett hus. Foto: Okänd (från Gotlands Försvarshistoria).

1963 var det mörkaste året i 32:ans haveristatistik. 14 flygplan havererade under året varvid 20 besättningsmedlemmar omkom. På en enda dag, 1963-09-20, inträffade tre olika haverier och sex personer omkom. En annan dålig dag var 1961-09-13 då tre haverier inträffade varvid fyra personer omkom.

Haveriet 1958-11-10 med fpl 32078. Här omkom en hermelin… Foto: Okänt tidningsklipp.
DatumFpltyp
Fplnr
Fb
Kod
HändelsebeskrivningPlats
1954-11-0432-3Okontrollerat flygläge till följd av fel på strömställare till nödskevtrim. Ff omkom (har ej initierat utskjutning).Kisa
1957-03-11A32A 32057F17
Gul K
Vid dykbombfällning med övningsbomber vid F 14 bombfält skulle dykningarna ske i 30 gr vinkel mot marken och bomberna skulle fällas från lägst 1.000 m höjd. Vid 4:e dykningen fortsatte fpl dykningen under föreskriven fällningshöjd, gjorde en sen upptagning, släppte bomben på 150/630 m höjd (olika uppgifter finns…) och slog i marken 600 m från målet i 8,5 gr vinkel. Ff (mj Klaus-Erik Engzell, FFSU) omkom (har ej initierat utskjutning). (SFF) Tönnersjö, Halmstad
1957-07-02A32A 32040F7
Gul F
Kraftiga motorstörningar uppstår efter raketskjutningar vid Bofors övningsfält (kompressorskada efter rikoschett från tjocka metallmål) och besättningen lämnar fpl på 1.200 m höjd. Ff (lt Carl Gustav Kilén, FFSU) och fnav (kp Hans M Mikaelsson) oskadade. Fnav separerade dock inte automatiskt från stolen utan fick kämpa ordentligt innan han kom loss och kunde utlösa fallskärmen. Detta var 1:a utskjutningen från fpl 32. (T, SFF) Kilsbergen
1957-09-06A32A 32056F17
Röd E
Under pejllandning i bra väder meddelar ff motorstörningar (pumpning) och avser nödlanda på F 17 fält. Pga låg höjd når inte fpl fram till fältet utan kolliderar med skogen i norra kanten av fältet. Ff (ffl.3 Eje R Persson, TIS) omkom (har ej initierat utskjutning). (SFF) F 17 Kallinge
1958-01-18A32A 32146SAAB
(Lån fr F14)
Vid provflygning av styrautomaten för S 32C och J 32B kom fpl i okontrollerat flygläge och hamnade i dykning nära överljudsfart. Ff fällde huven varvid den antagligen splittrades. Vid försölk att lämna fpl har glassplitter hindrat slaghammarens rörelse varför stolen EJ lämnat fpl. Ff (pfl Tryggve Ekbom) omkom. (T, SFF) Valla, Linköping
1958-03-14A32A 32171F14
Gul F
Motorstopp på 450 m höjd efter akanskjutning. Kompressorskada. Ff (sg Arne G Fägerlind, FFSU) och fnav (1.gr fu Mats Bergström) räddade sig med fallskärm. (T, SFF) Tönnersjö, Halmstad
1958-06-23A32A 32182F6
Röd E
Kollision med marken under pejllandning. Fnav (2.gr kp Bert Erik Nilsson) räddade sig med fallskärm men ff (ffl.1 fu Bengt K A Wiklund, FFSU) omkom (har ej initierat utskjutning). (SFF)Lerbo, Karlsborg
1958-08-12A32A 32093F14
Röd H
Motorstopp på 650 m höjd under plané till F 14 efter avslutat inflygningspass (sannolikt fel / punktering på blandningsregulatormembran). Ff (fk Karl-Erik W Wisbrandt, FFSU) räddade sig med fallskärm från 450 m höjd. (SFF, T) Nyårsåsen, Halmstad
1958-11-10A32A 32078F7
Blå I
Nödlandning på åker efter motorstopp. Fpl klippte några telefontrådar och kanade över två breda bäckar innan det stannade. Ff (lt G P Ahlström) och fte (öfu E L Johansson) oskadade. Endast en hermelin minste livet men den togs om hand av fte… (T) Näsinge
1958-11-12A32A 32011F17
Gul G
Under pejllandning från 3.000 m höjd har fpl i brant vinkel kolliderat med marken. Roderlåsning pga servoventilskärning. Ff (ffl.2 Bo Idor Samuel Åslund, TIS) omkom (har ej initierat utskjutning). (SFF, T) Hillerslätt, SV Tving, Kallinge
1959-01-15A32A 32200F14
Gul N
Kollision med fpl 32205 (fpl 3 och 4 i en 4-grupp) på 400 m höjd vid samling efter start. Ff (ffl.1 J Magnusson) och fnav (N E Zander) räddade sig med fallskärm. (3, SFF, T) Arlösa, 10 km NO Halmstad
1959-01-15A32A 32205F14
Gul P
Kollision med fpl 32200 (fpl 3 och 4 i en 4-grupp) på 400 m höjd vid samling efter start. Ff (ffl.2 Leif-Åke Jerneståhl) omkom (har ej initierat utskjutning). Fnav (2.gr B Bertil Svensson) omkom när han sköt ut sig genom huven på låg höjd och blev hängande i fallskärmen i ett träd med en lina runt halsen. Ett ögonvittne skar ner fnav, som var blå i ansiktet, men han avled senare i ambulansen. (3, SFF, T) Arlösa, 10 km NO Halmstad
1959-02-19A32A 32228F6
Gul C
Under övning i roteflygning hörde rotetvåan en kraftig smäll åtföljd av omedelbar dragkraftsminskning. Pga låg höjd har fpl övergivits innan påbörjade åtgärder för återstartning fullföljts. Bränsleledning på insprutningspumpen hade lossnat pga felaktig lödning. Ff (kd Karl Göran Carlsson, GFSU) och fnav (kd Lars Bosson Hedberg, GFSU) räddade sig med fallskärm. (SFF) Remmestorp, Karlsborg
1959-02-27 *)J32B 32504F12Under kontrollflygning på 7.000 meters höjd och med fart Mach 0,8 fick ff (provflygare lt U T Frieberg) spaklåsning (styrautomaten) varvid han måste lämna flygplanet. Uthoppet lyckades trots att Mach 0,8 på denna höjd motsvarar ca 900 km/tim och övre fartgräns för fpl 32:s räddningssystem anges till 750 km/tim! Malexander
1959-04-09S32C 32942F11 Troligen motorkrångel vid start F 11. Pga den låga höjden går fpl i marken intill fältet och fattar eld. Ff (S Slättengren) och nav (R Carlsson) hinner kasta sig ur fpl när det tar mark och klarar sig oskadade innan fpl brinner upp helt och hållet. (SFF, T) F 11 Nyköping
1959-05-11S32C 32944F11
Svart L
Under avancerad flygning uppstår motorstörning (brustet membran i luftavtappningsregulatorn) och man går mot F 11 men på 400 m stannar motorn. Ff (ffl T Ö Dalberg) och (sg B J O Ströberg) räddar sig med fallskärm. (SFF, T) Skeppsta, 8 km NV Bärbo
1959-06-12J32B 32518F12
Röd M
I samband med kontrollflygning (funktionskontroll extratank-blockerad uppfordring) erhöll ff motorstörningar följt av definitivt motorstopp. Ff (mj S E Lange) sköt ut sig på knappt 400 meters höjd och undkom oskadd. Fpl slog ned på en åker i närheten av Åby kyrka varefter det studsade in i en lada och dödade en kviga!! Ryssby
1959-06-23A32A 32275FC
(lån från F14)
Efter urgång ur spinn under spinnprov hördes en smäll och fpl gick in i en ny spinn som ff inte kunde häva. Ff (lt Sten G Axelsson) och säkff (sg Gunnar S Lund) räddade sig med fallskärm från 3.000 m höjd. (SFF, T)Svinshult, 40 km NO Eksjö
1960-03-31A32A 32119F7
Röd L
Vid start F 7 blåser huven av (huvlåsningen) men ff hinner inte påbörja landning innan fpl slår i marken några km från fältet och fattar eld. Ff (ffl.2 Lars Bertil Johansson, TIS) omkom (initierade utskjutning men på för låg höjd och i ryggläge). (SFF) Frugården, Såtenäs
1960-04-05A32A 32156F6
Blå C
Under hemflygning efter ett pass i avancerad flygning rapporterar ff motorstopp (bränslebrist) på 30 km avstånd från F 6 och bedömer ej kunna nå F 6. Ff (ffl.2 Gert I D Andersson, GFSU) räddade sig med fallskärm från 600 m höjd och landar vid Ransberg, 18 km SV F 6 och fpl tar mark i skogen vid Mölltorp. (SFF) Mölltorp
1960-05-23A32A 32096F14
Röd S
Under övning i instrumentflygning, och under överinseende av ett kontrollflygplan, gör ff en instrumentsväng under höjdminskning från 4.000 m till 1.500 m och skall därefter avbryta men fpl fortsätter i en brant dykning. Kontrollplanets ff beordrar ”Avbryt” men får ingen kvittering och följer med ner till moln på 400 m där han avbryter. Fpl slog ner i havet på 30 m djup men har ej återfunnits. Vrakdelar och loggboken hittades. Ff (ffl.1 Kurt H Werdelin, FFSU) och fnav (1.gr K Göran B Dahlgren) omkom (har ej initierat utskjutning). Ff var nygift sedan två dagar… (SFF, T)Gåsfetens fyr
1960-07-28J32B 32531F12-31Under övning i avancerad flygning hittade ff ett övningsutrymme mellan 2.000 m och 5.000 m i diset. Efter en looping och några rollar försvann fpl från radarskärmen. En oljefläck hittas 10 km S Ölands södra udde. Djupet var 40 m men fpl hittas inte trots sökningar. Ff (ffl.1 K-E Martinsson) och fnav (sg S G I Jonsson) omkom (har ej initierat utskjutning). (SFF, T, UE)Öland
1960-08-25S32C 32902F11 Ff fick motorstopp (insprutningspumpen) på låg höjd och steg till 1.600 m höjd och gjorde flera misslyckade återstartningsförsök. På 600 m höjd lyckades de med gemensamma krafter trycka ned det tröga handtaget till huvfrigöringen och huven flög iväg. Ff kände krutröken efter fnav utskjutning och sköt ut sig på 300 m höjd. Båda landade i havet utanför Visby och plockades upp av ett förbipasserande fartyg. Ff (flygch på F 11, mj N G Wachtmeister) fick en fotskada medan fnav (K Dahlin ) undkom oskadd. Fpl störtade i havet och kunde inte bärgas. (UE) Gotland
1960-08-26 1)A32A 32109F17
Gul G
Fyra fpl 32 övade skjutning med akan mot markmål utanför Karlskrona. Fpl fick motorstörningar (hylslänk i kompressorn) och ff (S B Petterson) och fnav (L G Eriksson) gjorde fask-uthopp på 500 m höjd. Båda landade i havet och använde nödpackens flytvästar och gummilivbåt och plockades upp av fiskebåtar. Fnav fick smärtor i ryggen. (UE) Bollö, Karlskrona
1960-09-06 2)J32B 32562F1-62Fpl agerade mål under en anfallsövning och ff lade fpl i en maxsväng i en undanmanöver från fienden. Svängen pågick ovanligt länge och med fpl låga nosläge kunde fnav se marken genom molngluggarna. Höjden var 4.000 m, 1.000 m lägre än vad övningsbestämmelserna medgav. Fpl gick i spinn och på 1.500 m höjd initierade flygnav stolutskjutning men pga den låga höjden hann inte huven fällas utan han sköt ut sig genom huven. Fnav separerade från stolen och fallskärmen utlöstes automatiskt. Fnav (K I Widén) landade i sjön och flytväst och livbåt blåstes upp och han paddlade in till stranden. Ff (B H) sköt ut sig men separerade inte från stolen och den normala rotationen uteblev. Ff föll mot marken med stolen i stabiliserat läge med ryggsidan först och luftkrafterna höll honom fast i stolen. Den automatiska fallskärmsutlösningen fungerade därför inte och ff slog hårt i marken nära sjön Klingen några mil utanför Falun. (UE) Falun
1960-09-13A32A 32179F14
Blå C
F14 Gul N
Vid mörkerstart från F 3 punkterar ena hjulet vid 200 km/t och efter halva banan. Bakkroppen fattar eld, troligtvis pga att gnistorna från bromsarna antänt bränslet. Ff styr av banan och besättningen hoppar ur med ”eld i baken” innan fpl stannat. Fpl totalt utbränt. Ff (ffl Robin Wallinder-Mähler) och fnav (Folke Andersson) undkom oskadda. (SFF, T, UE)F3 Malmslätt
1960-10-03J32B 32614F1-14Under luftstridsövning och på 700 m höjd uppstod motorstopp pga fel på blandningsregulator (föroreningar). Efter att ha plöjt en gata bland trädtopparna slog fpl i en bergshäll och studsade in i en husvagn som fattade eld och totalförstördes. Ff (ffl K-G Liljekvist, FFSU) och fnav (sg K G S Jonsson) räddar sig med fallskärm. Jonsson erhöll ryggskada (brott på bröstkota enl tidningsklipp…). (SFF, T, UE) Hogla, 7 km S Sala
1960-10-26A32A 32196F6
Blå K
Under navigeringsflygning fick ff motorstopp på 500 m höjd och steg på överskottsfarten genom moln upp till 2.000 m där ff (ffl U G Magnusson) initierade ett lyckat nödutsprång. Fpl slog ned i mangårdsbyggnaden till Vikbo gård varvid sju människor dödades. Ytterligare en person avled en vecka senare till följd av chockskador. Västlandasjön, Köping
1960-11-18A32A 32225F6
Gul B
Vid landning efter väderflygning och med krånglande instrument (radio, radarnavigering och höjdmätare) slog höger vinge i en trädtopp efter molngenomgång. Ff lyckas få upp fpl i stigning och båda sköt ut sig. Ff (vpl ff (repövn) Carl Rickard Fredholm) räddade sig med fallskärm (benskada) men fs (meterologass.1 Sten E Törnbladh) omkom (linan till den automatiska fallskärmsutlösningen var ej inkopplad. Fnav hade själv utlöst den av misstag dagen innan). (UE, SFF)Höghult, Karlsborg
1960-11-18A32A 32042F17
Gul Å
Motorstopp pga utmattning av bränslerör under skjutövning mot sjömål söder om F 17. Fpl hamnar på 10 m djup och man räknar med att bärga det. Ff (lt Rolf A Lindgren, FFSU) och fnav (sg Karl Erik Lundberg) räddade sig med fallskärm. Fnav blev hängande upp och ner i ett träd… (SFF, UE) Torkö, Ronneby
1960-11-26A32A 32203F15
Blå E
Kollision med trädtoppar/mark i samband med landning som skulle ske på F 14 men ändrades till F 7 pga dåligt väder. Under pejling för landning hittade ff en molnglugg och gick ner där istället men troligtvis låg det dimma under molnen så marken syntes inte varvid fpl kapade trädtopparna på en sträcka av hundra meter. Trots att fpl var svårt skadat och manöverodugligt lyckades det flyga ytterligare 600 m dock utan att utskjutning initierades. Ff (sg Bertil K-E Liidh, FFSU) och fnav (sg Börje L Kjellgard, FFSU) omkom. (SFF, T, UE)Halleberg
1961-01-25A32 32184F6
Röd G
Vid start slocknade EBK men med för hög fart för landning drog ff på med grundmotorn men fick dragkraftsbortfall och tog mark i slutet av banan, fortsatte förbi utrullningshindret och ner mot Vätterns strand och blev hängande med stjärten ut över strandbrinken. Ff (fk L B Hedberg) oskadad. (UE, SFF)F 6
1961-02-08A32A 32050F7
Gul O
Under övning i raketskjutning beordrades en rote (32050 och 32273) inta väntläge på höjd strax under 2.000 m. Båda fpl kolliderade därefter med Vänern i brant dykvinkel och med litet inbördes avstånd. Rotech har troligen vid sväng in mot solen felbedömt avståndet till vattenytan (bleke rådde). Ff (asp Carl-Olov A Petersson, GFSU) och fnav (3. Karl-Erik Sundin) omkom (har ej initierat utskjutning). (SFF)Vänern, N Hattefuran
1961-02-08A32A 32273F7
Gul S
Kollision med vattnet (se ovan). Ff (asp E Gunnar B:son Sköld, GFSU) och fnav (sg Lars Å Åkesson) omkom (har ej initierat utskjutning). (SFF)Dalbosjön, Vänern
1961-03-10J32B 32551F1-51Ff skulle som rotetvåa och i mörker spåra upp och anfalla fpl J 34 (34098 F 18 Gul B). Vid undanmanövern efter anfallet kolliderade fpl med J 34:an. Ff (kn A U Andersson) och pass (Sveriges Radio redaktör/reporter L Ramsten) fskhopp (även J 34 fskhopp). Ff hoppade först utan att ha givit pass order om uthopp. Pass var egentligen för stor för att flyga mht ev utskjutning (108 kg och för lång, fick inte in fötterna i fotstöden). 1965 fick ff 20 dagars disciplinbot för ”allmänfarlig vårdslöshet för att utan tillstånd ha lämnat angivet övningsområde”. Även en flygstabsofficer fick 30 dagsböter efter att ha sökt påverka haverikommissionen vid utredningen. (T, SFF, UE)Rimbo
1961-03-15S32C 32914F11
Svart L
Under avancerad flygning på 2.000 m över Bråviken får ff motorstopp och försöker glidflyga till F 11 men når inte riktigt fram utan vingen slår i några trädtoppar och ”landar” i uthuggningen innan banan varvid fpl får svåra skador. Ff (ffl.1 Jan Erik Norlund) oskadad. (T, SFF, UE)F 11
1961-04-18A32A 32183F6
Röd F
Efter skjutövning och under lågflygning i dåligt väder (snöfall och låg sikt) kolliderar fpl med en trädtopp. Strax före haveriet sågs fpl på låg höjd i svag högersväng. Ff (ffl.1 Hans O Rogberg, FFSU) stiger till 1.000 m höjd och räddar sig oskadad med fallskärm. (SFF, UE) Rentjärn, Arvidsjaur
1961-05-23J32B 32609F1
09
Vid övning i landsvägslandning skulle taxibanan på F 1 användas. När ff drog spaken bakåt för att korrigera höjden tappade fpl fart och tog mark i en leråker varvid landstället bröts av och fpl kanade flera hundra meter på buken. Ff (ffl S Eriksson) och fnav (H Jonzon) oskadade men behövde hjälp av räddningspersonal för att öppna huven (brand uppstod ej). UE, SFF) F 1
1961-05-25A32A 32086F7
Blå R
Motorstopp (kompressorhaveri) direkt efter lättning vid landning/startövning (ansatt landning med pådrag) varvid fpl åter tog mark och rullade ut i fältets förlängning, genom ett stängsel, slog i en jordkulle med vingen, snurrade runt och stannade i en bäckravin. Ff (1.ffl K G Svensson, FFSU) och elev (kd A B T Andersson, TIS/GFSU) oskadade. (T, SFF)F 7 Såtenäs
1961-06-09A32A 32030F7
Röd F
Under övning i luftstrid på 2.000-4.000 m höjd över Värmlandsnäs kolliderar fpl med 32121 6 km SO Säffle. Fpl slår ner i skogen och en mindre brand uppstår som släcks av Säffles brandkår. Ff (kd vpl sg Stig Otto Lorensson, GFSU) räddade sig med fallskärm. (SFF, T)Västra Uggelsäter, Säffle
1961-06-09A32A 32121F7
Röd N
Under övning i luftstrid på 2.000-4.000 m höjd över Värmlandsnäs kolliderar fpl med 32030 6 km SO Säffle. Ff (1.ffl K Ö R Hedlund, FFSU) räddade sig med fallskärm (som fastnar på taket till gården Lillberget) men fnav (1.fnav Lars S Fasth, FFSU) omkom (fallskärmen utvecklade sig inte då nödpacken, som inte var tillräckligt fastspänd, slets sönder och trasslade in sig i fallskärmslinorna). (T, SFF, UE)Västra Uggelsäter, Säffle
1961-07-10A32A 32271F7
Röd L
Under insvängning från baslinjen till finalen märkte ff dragkraftsbortfall på 250-300 m höjd, ev pga tillfällig störning ¡ reglersystemet. Ff gjorde ett par långsamma gaspådrag utan effekt och företog uthopp på 400 m höjd varefter fpl verkar ha återfått viss dragkraft och gjort sväng och stigning upp i moln innan det gick brant i marken. Ff (kd vpl sg Stig Otto Lorensson, FFSU) räddade sig med fallskärm och livbåt (ff omkom vid sitt 3:e 32-haveri 1969-10-07). (SFF, UE)F 7 Såtenäs
1961-09-12J32B 32561F1-61Fpl havererar strax efter beredskapsstart i mörker (ev felbedömning) och tänder vid nedslaget eld på en loge som brinner ner, slår efter 200 m i en stenmur varvid en stor sten (och även ett stuprör och fpldelar) far in genom väggen och in i sovrummet till Pukstens gård. Makarna Sundin skadades (armbrott och skulderblads- och revbensfrakturer). Ff (ffl N O A Söderholm) och nav (I R A Fredriksson) omkom (har ej initierat utskjutning). (T, SFF, 4)5 km NV Norrköping
1961-09-12A32A 32107F17
Röd V
Vid en försvarsmaktsövning och under mörkerlandning med stället ute och 7,5 km från fältet gjorde fpl en kraftig avvikelse vänster (1 km) från inflygningskursen och havererade mot en kraftledningsstolpe (20.000 volt) 7 km från fältet. Ff (lt Gösta B Tennevall, FFSU) och fnav (Bernt Å Karlsson) omkom (har ej initierat utskjutning). Ev ej tillräcklig dygnsvila. (T, SFF, UE, 4)Tillberga, N Västerås
1961-09-13A32A 32024F7
Röd A
Motorstopp efter raketskjutning vid Enholmen pga splitter. Ff (kd Hans Gunnar Hjort, FFSU) och fs (pass kommendör Hans C:son Uggla) räddade sig med fallskärm från 450 m höjd. Fpl slog ned bara några meter från ett hus (se bild överst på sidan). (SFF, GFH, T) Läs mer Visby
1961-09-26A32A 32137F15
Gul L
Motorstörning (varvtalsfall, ev fågelkollision) under lågflygning på 100 m höjd. Fpl steg till 600 m där båda sköt ut sig och landade i vattnet. Ff (ffl Lennart K A Eklöf, FFSU) omkom men fnav (B O Carlsson, FFSU) oskadad. Ff överlevde uthoppet men drunknade troligen pga att han trasslat in sig i fallskärmslinorna (i mars 1964 hittades fallskärmen och delar av flygoverallen av en trålare). (SFF, T, ) Brämön
1961-10-09A32A 32244F7
Gul V
Under bombfällningsövning i mörker fortsatte rotech stigningen före dykningen mot målet upp över det normala (ev felavläsning av höjdmätaren), varför roten kom för nära och anföll med alltför brant dykvinkel. Rotetvåan avbröt anfallet på 1.100 m höjd, medan rotech synes ha försökt fullfölja. Fpl kolliderade därefter med vattnet 600-800 m bortom målet. Ff (1.ffl Arne B G Larsson, FFSU) och fnav (1.fnav Lars E Malmgren) omkom (har ej initierat utskjutning). (SHK, SFF)F 7 bombmål Hattefuran
1961-12-06J32B 32591F12-51Kollision med marken under inflygning för landning. Ff (mj K E Fernander) undkom oskadd.F 18 Tullinge
1962-03-19A32A 32270F7
Röd W
Under mörkerflygning kolliderar fpl under stigning på kontrakurs med fpl 32272 på 500 m höjd kl 21:33 och slår ner några km från Levene kyrka. Båda fpl ingick i var sin grupp om 3 fpl. Ff (kd vpl sg F Stefan Obermüller, FFSU) och fnav (vpl 3.fnav Björn H Friberg) omkom (har ej initierat utskjutning men en av dem återfanns 200 m från nedslagsplatsen). Haveriorsak: Oklar ordergivning om höjd vid anfall och återflygning. (SFF, T)Stora Leverne
1962-03-19A32A 32272F7
Gul A
Kollision med fpl 32270 (se ovan). Ff (kd vpl serg Kenneth G Jönsson, FFSU) och fnav (kd vpl sg Erik Olov Sjöberg, FFSU) räddade sig med fallskärm (ff mindre skador). (T, SFF)Stora Leverne
1962-08-09S32C 32936F11
Svart E
Motorstörning/pumpning under mörkerflygning. En mindre brand uppstod vid nedslaget. Ff (1.ffl Lars Åke Emil Bexelius, FFSU) och fnav (1.fnav Sven-Olof Spaarf, FFSU) oskadade efter fask-hopp på låg höjd. (T, SFF)Tving, 15 km NO Ronneby.
1962-09-04A32A 32181F6
Gul N
Vikning vid ”Barbrolandning”. Efter kontrollflygning efter motorbyte och efter avbruten Barbro-landning på 100 m höjd drog ff på och steg till medvindslinjen för landning. Under sista insvängningen vek sig fpl och kolliderade med Vättern i brant dykvinkel. Ff (ffl.1 Bo A S Eriksson, FFSU) och fte (T S Th-son Sandelin) omkom (har ej initierat utskjutning). (SFF, SHK)F 6 Karlsborg
1962-09-09J32B 32514F21-14Vid flyguppvisning inför 5.000 åskådare utförde ff en roll på 300 m höjd och svängde tillbaka mot fältet för en ny överflygning. Direkt efter svängen tappade fpl höjd och gick i marken 2 km från fältet och plöjde en 200 m lång gata bland träden. Ff (lt Lars Hebe) och fnav (Carl Douglas Modin) omkom (har ej initierat utskjutning). (T)Gällivare
1962-09-13J32B 32618F1-18Efter start och vid släckning EBK hördes en kraftig smäll och styrspaken fastnade i höjdled pga att EBK särades (pinnbultsbrott) vilket klämde fast roderlinorna till höjdrodret och startade en brand. Ovetandes om branden landa ff och kuperade motorn. Kraftiga eldsflammor slog plötsligt fram ur bägge luftintagen och upp mot huven. Ff öppnade huven och försökte komma loss men kunde inte resa sig. Lågorna slog in över sargkanten och det nedfällda hjälmvisiret började smälta. Efter ett desperat ryck kom ff loss från stolen (livbåten var felpackad och för stor). Ff kastade sig ut över sargkanten med huvudet före ner i betongplattan. Strax därefter sköt stolen iväg… Ff (lt E Öjnert) undkom oskadd. (SFF, FB)F 1 Hässlö
1962-11-15A32A 32149 F17
Blå B
Motorstopp vid gruppflygning pga kompressorhaveri. Ff (ffl.1 Kjell Christer H Dahlström, FFSU) och fnav (vpl L Ronnie Persson) räddade sig med fallskärm. (SFF) Göljahult, N Kallinge
1963-01-21S32C 32929F11 Under navigeringsflygning verkar fpl göra en nödlandning på isen på sjön Åsnen vid Hulevik, S Växjö, men slogs sönder och delar sprids över en km lång sträcka (stjärten i ena ändan, kabinen i den andra). Fnav låg svårt skadad på isen med fask delvis utvecklad (stolen har utlösts vid kollisionstillfället) och höll på att kvävas av syrgasmasken men blev hjälpt av närboende (under många år efter olyckan skickade fnav en bukett rosor till sina räddare på årsdagen för olyckan). Ff (ffl B J Johansson) omkom (kvar i kabinen) och fnav (fnav/ffl? K E Thörn) skadas svårt (benbrott och svåra ryggskador med brott på två kotor). (T, SFF) Sjön Åsnen
1963-03-04J32B 32557F1-57 Vid start i mörker fick fpl motorbrand pga att fpl tvättats efter tidigare skjutövning och vätska blivit kvar och antänts. Ff (kd J N Eliasson) och fnav (B O Johns) fask-hopp från 200 m höjd. Besättning och fpl hamnade på Mälarens is. (T, SFF)Mälaren vid Västerås
1963-04-01A32A 32173F6
Blå B
Efter raketskjutning i 4-grp mot F 7 tillämpningsmål utanför Hattefuran kom splitter från spränghylsa in i kompressorn till fpl med kompressorhaveri som följd. Fpl slog ned på isen. Ff (ffl.1 B H Eriksson) räddade sig med fallskärm på Vänerns is. (SFF) Vänern vid Såtenäs
1963-04-02A32A 32130F15
Gul
Haveri vid raketskjutning som rotetvåa mot skjutmålet vid Bynäset i Storsjön. Omedelbart efter avslutad skjutning kolliderade fpl med isen då fpl på låg höjd flög ut från målet. Ff (2.ffl B Inge H Lundh, FFSU) och fnav (3.gr Willis T Karlsson) omkom (har ej initierat utskjutning). (T, SFF)Storsjön, Östersund
1963-05-28A32A 32260F17
Gul V
Under gruppvis skjutning med 14,5 cm psrak mot bogserade sjömål O Landsort kolliderar fpl med fpl 32021 efter att ha avfyrat raketerna och störtar i havet. Ff (fk Per-Anders Robert Thelin, FFSU) och fnav (Kjell Viktor Nordberg, begr FFSU) omkom (har ej initierat utskjutning). (T, SFF)Landsort
1963-05-28 A32A 32021F17
Gul Å
Under gruppvis skjutning med 14,5 cm psrak mot bogserade sjömål O Landsort kolliderar fpl med fpl 32260 efter att ha avfyrat raketerna och störtar i havet. Ff (1.ffl Sven Birger Ekwall, FFSU) omkom (har ej initierat utskjutning). (T, SFF)Landsort
1963-06-25J32B 32597F12-57Markkollision under instrumentlandning (Anita). Ff meddelar TL att han påbörjar inflygningen men fpl slår i marken 3 km O Bäckebo kyrka och röjer en 500 m gata i skogen. Ff (kd Sven Karl Axel Karlsson, TIS) och fnav (Bertil Felix Hamrin, FFSU) omkom (har ej initierat utskjutning). (T, SFF)Bäckebo
1963-08-22S32C 32930F11Under samövning med kustflottan uteblir radiokontakten med fpl kort tid efter start och fpl kolliderar med vattnet under lågflygning i mörker. En oljefläck, en syrgastub och en gummiflotte upptäcks i vattnet. Ff (1.ffl K B Karlsson) och fnav (B R Lomaka) har ej initierat utskjutning och omkom (återfanns ej). (T, SFF)Hävringe
1963-09-20A32A 32201F15
Gul J
Markkollision efter start i tät dimma. Ff (1.ffl G L Nordgren) och fnav (N-G Y Klingwall) omkom (har ej initierat utskjutning). (T, SFF)F1 Västerås
1963-09-20A32A 32136F15
Blå T
Efter övning i instrumentflygning vek sig fpl (för låg fart) vid sista insvängningen före landning och gick i brant vinkel i marken 500 m från banan. Ff (kd Å J Nihlén) och säkff (kd A E Wigforss) omkom (har ej initierat utskjutning). (T, SFF)F17 Kallinge
1963-09-20A32A 32066F17
Röd S
Vid raketanfall i mörker kom 3-gruppen för nära lysbomberna pga att dessa låg för högt eller för nära målet eller att fpl banor låg för lågt. Fpl passerade sannolikt rakt under ett av ljusen, ff blev bländad och fpl gick i brant girande sväng ner i vattnet 1,5 km från målet. Ff (ffl K-G R Larsson) och fnav (S E Jönsson) omkom (har ej initierat utskjutning). (T, SFF)Hattefuran, Vänern
1963-10-01A32A 32257F6
Blå T
Under Flygvapenövning startade en rote ur 2/F 6, baserad på F 10, som målförband. I samband med sväng för kursändring vid brytpunkt 4 mil SSO Utklippan havererade fpl (rotetvåa) i havet. Ff (ffl.2 Stig Åke Bertil Vidéen, FFSU) och fnav (2.gr Lars Vilhelm Körner Fridén) omkom (har ej initierat utskjutning). (SFF)Hanöbukten
1963-11-22J32B 32588F12-48Okontrollerat läge under övningen i målflygning med siktesradar. Ff (kd B G Hildestrand) och fnav (S G Jönsson) omkom (har ej initierat utskjutning). (T, SFF)3 km O Blomstermåla
1963-12-10A32A 32145F15
Röd U
Kollision med fpl 32126 ur F15. Ff (1.ffl C-O Ljunggren) väntade tills fpl var rättvänt (från 2.000 m till 1.500 m höjd) innan fask-hopp. (T)Vittersjö, Ockelbo
Här for en stor sten och fpl-rester in genom väggen till Sundins sovrum vid haveriet 1961-09-12 med fpl 32561. Foto: Okänt tidningsklipp.
Resterna av kraftledningsstolpen vid haveriet 1961-09-12 med fpl 32107. Foto: Okänt tidningsklipp.
Fpl 32196 havererade 1960-10-26 och dödade 8 människor…

Källor:
Orginalet (koder mm) sammanställd av Björn Ek (oktober 1985) och publicerad i Kontakt nr 76 (April 1986).
Tillägg:
  T) Tidningsklipp
  SFF) Svenskt Flyghistoriskt Forum
  SHK) Statens Haverikommission
  GFH) Gotlands Försvarshistoria (tjelvar)
  FB) FaceBook
  UE) ”Haveriet – Flygvapnet och kalla krigets offer” av Ulf Eneroth (Albert Bonniers förlag).
*) Det osäkra datumet 1959-02-27/07-27 i BE:s sammanställning har verifierats av Sven Inge Rundström till 1959-02-27
1) Haveridatum har tidigare här angivits till 1960-09-26 men kan enl ny källa (se länken till haveriet) vara 1960-08-26.
2) Haveridatum har tidigare här angivits till 1960-06-09 men kan enl ny källa (se länken till haveriet) vara 1960-09-06.
3) Det är osäkert vilka fpl som besättningarna tillhörde (32200/32205). Olika uppgifter finns..
4) Haveriet har tidigare haft datum 1961-09-12 men är ändrat till 1961-09-13 eftersom det inträffade efter midnatt…


Uppdaterad: 2023-04-10

Annons